Sama Konstytucja dzieli się na trzy główne części, Preambułę, siedem artykułów oraz poprawki.