Termin prawny, który odnosi się do zawinionego stanu umysłu. Innymi słowy, scienter to wiedza oskarżonego o tym, że dane działanie lub zachowanie jest bezprawne oraz zamiar działania pomimo tej wiedzy. Scienter jest często elementem odpowiedzialności, w tym w większości spraw dotyczących stwierdzenia oszustwa.