Trzecia Poprawka chroni prywatnych właścicieli domów przed przejęciem ich domów przez wojsko w celu umieszczenia w nich żołnierzy. Została ona dodana do Konstytucji jako część Bill of Rights 15 grudnia 1791 roku.