Konwencję ratyfikowały lub przystąpiły do niej 33 państwa-strony: Meksyk, Kolumbia, Argentyna, Urugwaj, Senegal, Liberia, Gabon, Australia, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Estonia, Białoruś, Mołdawia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Liechtenstein, Włochy, Austria, Chorwacja, Węgry, …