My zatem, Przedstawiciele zjednoczonych Stanów Ameryki, na Kongresie Generalnym zebrani, odwołując się do Najwyższego Sędziego świata o prawidłowość naszych zamiarów, w imieniu i za zgodą dobrego ludu tych kolonii, uroczyście ogłaszamy i deklarujemy, że te zjednoczone kolonie są i …