Obserwacje to argumenty, które wyznaczają ramy dotyczące tego, jak powinniśmy interpretować rzeczy w uchwale. Ale warto zauważyć, że generalnie mają tendencję do wychodzenia poza zakres normalnych definicji.