Zainspirowała ponad 80 międzynarodowych konwencji i traktatów, a także liczne konwencje regionalne i przepisy krajowe. Stała się katalizatorem poprawy ochrony praw człowieka dla takich grup jak osoby niepełnosprawne, ludność rdzenna i kobiety. Została przetłumaczona na ponad 360 języków.