Dokumenty te stanowią fundament naszych wolności, pomagają nam prowadzić się w czasach niepewności i ustanawiają nasze prawa jako obywateli Missouri i Stanów Zjednoczonych Ameryki.