Podstawowe zakładki. Autorytet to oficjalne pozwolenie lub prawo do działania, często w imieniu innej osoby. Autorytetem może być również osoba lub instytucja, która ma władzę nad inną osobą. Autorytet jako agencja to uprawnienie do działania w imieniu innej osoby; uprawnienie przekazane przez mocodawcę agentowi.