Ratyfikacja oznacza zatwierdzenie lub uchwalenie prawnie wiążącego aktu, który w przeciwnym razie nie byłby wiążący w przypadku braku takiego zatwierdzenia. W kontekście konstytucyjnym narody mogą ratyfikować poprawkę do istniejącej lub przyjęcie nowej konstytucji.