Międzynarodowa Karta Praw Człowieka to nieformalna nazwa nadana Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wraz z następującymi traktatami ONZ dotyczącymi praw człowieka: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.