/dɪˈtɜr-mənd/ wykazujący silne dążenie do realizacji określonego planu działania, nawet jeśli jest on trudny: a very determined young man. Ona miała zdeterminowany wyraz twarzy. [+ do bezokolicznika ] Jestem zdeterminowana, żeby skończyć tę książkę dzisiaj.7 dni temu