Po uzyskaniu niepodległości przez Palau, które wcześniej było częścią Terytorium Powierniczego Wysp Pacyfiku, w 1994 roku, nie ma obecnie żadnych terytoriów powierniczych, co pozbawia Radę Powierniczą odpowiedzialności.

Dlaczego Rada Powiernicza już nie funkcjonuje?

Dlaczego Rada Powiernicza już nie funkcjonuje?

Co się stało z Trusteeship Council?

Co się stało z Trusteeship Council?

Czy Rada Powiernicza nadal działa?

Czy Rada Powiernicza nadal działa?

Czy Rada Powiernicza jest aktywna?

Czy Rada Powiernicza jest aktywna?

Dlaczego Rada Powiernicza ONZ nie jest już aktywna quizlet?

Dlaczego Rada Powiernicza ONZ nie jest już aktywna quizlet?

Jaki jest najpotężniejszy organ Organizacji Narodów Zjednoczonych?Jaki jest najpotężniejszy organ Organizacji Narodów Zjednoczonych?

Czy Rada Powiernicza jest dziś zawieszona?

Czy Rada Powiernicza jest dziś zawieszona?Na czym polega krytyka Rady Powierniczej?

Na czym polega krytyka Rady Powierniczej?

Jaki jest jeden sukces i jedna porażka ONZ?

Jaki jest jeden sukces i jedna porażka ONZ?

Kiedy zaczęła działać Rada Powiernicza ONZ?

Kiedy zaczęła działać Rada Powiernicza ONZ?

Jakie są cztery obszary funkcjonowania ONZ?Jakie są cztery obszary funkcjonowania ONZ?

Które z państw jako ostatnie uzyskało niepodległość z pomocą Rady Powierniczej?

Które z państw jako ostatnie uzyskało niepodległość z pomocą Rady Powierniczej?

Jaki jest jeden sukces i jedna porażka ONZ?

Jaki jest jeden sukces i jedna porażka ONZ?

Jakie było ostatnie Terytorium Powiernicze, które uzyskało niepodległość?

Jakie było ostatnie Terytorium Powiernicze, które uzyskało niepodległość?