Altruizm i empatia zazwyczaj idą w parze, ponieważ często trzeba najpierw wczuć się w sytuację innych, zanim dokona się aktów altruistycznych. Na przykład hipoteza empatii-altruizmu mówi, że kluczowym składnikiem bycia pomocnym jest empatyczna troska. Według badań, obu wartości można się również nauczyć. Na przykład wykazano, że mindfulness, trening umiejętności społeczno-afektywnych i kursy elastyczności poznawczej zwiększają zachowania prospołeczne, które są związane z empatią i altruizmem.

Jeśli chodzi o ich rozróżnienie, altruizm jest moralną praktyką polegającą na trosce o dobro innych, podczas gdy empatia jest zdolnością do odczuwania lub rozumienia tego, przez co przechodzą inni. Pierwsza z nich dotyczy działania, podczas gdy druga jest bardziej zaangażowana w aspekty afektywne i poznawcze. Poniższe dyskusje dalej zagłębiają się w te różnice.

Czym jest altruizm?

Altruizm pochodzi od łacińskiego słowa „alteri”, które oznacza „inni ludzie”; jest to praktyka bezinteresownej troski o dobro innych. Zostało ono ukute przez Augusta Comte’a, francuskiego filozofa, w XIX wieku. Jego synonimy to bezinteresowność, samozaparcie, samopoświęcenie, filantropia i humanitaryzm. Jego przeciwieństwem jest egoizm lub samolubstwo, czyli troska bardziej o siebie niż o innych. Altruizm jest tradycyjną cnotą w większości (jeśli nie we wszystkich) kultur, ponieważ okazywanie troski innym istotom jest nieodłącznym elementem człowieka.

Altruizm ma cztery rodzaje: nepotyczny, wzajemny, grupowy i moralny.

Czym jest empatia?

Empatia pochodzi od greckiego słowa „empatheia”, które oznacza „pasję” lub „fizyczne uczucie”. Jest to zdolność do zrozumienia perspektywy innej osoby i podzielania jej uczuć. Jej synonimy to m.in. identyfikacja z, podobieństwo, powinowactwo z, wrażliwość wobec. Termin „empatia” został następnie spopularyzowany przez Edwarda Titchenera, amerykańskiego psychologa, w 1909 roku.Empatia ma trzy rodzaje: poznawczą, emocjonalną i współczucia.

Różnica między altruizmem a empatią

Etymologia

Altruizm pochodzi od łacińskiego słowa „alteri”, które oznacza „innych ludzi”, natomiast empatia pochodzi od greckiego słowa „empatheia”, które oznacza „pasję” lub „fizyczne uczucie”.Definicja

Altruizm to praktyka bezinteresownej troski o dobro innych, natomiast empatia to zdolność do zrozumienia perspektywy innej osoby i podzielania jej uczuć.

Ukuty przez

W XIX wieku termin altruizm został ukuty przez Augusta Comte’a, francuskiego filozofa. Dla porównania, w 1909 roku empatia została przetłumaczona przez Edwarda Titchenera, amerykańskiego psychologa, z „einfuhlung” staroniemieckiego pojęcia, które oznacza „wczuwanie się w” świat przyrody.

SynonimySynonimy altruizmu to bezinteresowność, samozaparcie, poświęcenie, filantropia i humanitaryzm. Z drugiej strony, synonimy empatii obejmują identyfikację z, podobieństwo, powinowactwo z i wrażliwość wobec.

Antonim

Przeciwieństwem altruizmu jest egoizm, natomiast przeciwieństwem empatii jest apatia.

Rodzaje

Altruizm ma cztery typy: nepotyczny, wzajemny, grupowy i moralny. Jeśli chodzi o empatię, to ma ona trzy typy: poznawczy, emocjonalny i współczujący.

Najwyższa forma

Najwyższą formą altruizmu jest „moralny”, ponieważ jest to posiadanie bezpośredniej troski o kogokolwiek bez względu na to, kim jest. Jeśli chodzi o empatię, jej najwyższą formą jest współczucie, ponieważ łączy ona poprzednie i prowadzi do zachowań altruistycznych.

Przyczyna i skutekW idealnym przypadku przyczyną jest empatia, ponieważ najpierw trzeba odnieść się do trudnej sytuacji innej osoby, zanim zacznie się przejawiać altruizm (który jest skutkiem).

Korzyści

Korzyści z altruizmu obejmują redukcję stresu, promowanie hojności, lepsze samopoczucie i tworzenie poczucia przynależności. Jeśli chodzi o empatię, korzyści obejmują budowanie więzi społecznych, promowanie zachowań pomocowych, regulację emocji, tworzenie bezpiecznego środowiska oraz budowanie zaufania i szacunku.

Altruizm a empatia

Podsumowanie

  • Altruizm pochodzi od łacińskiego słowa „alteri”, które oznacza „innych ludzi”, natomiast empatia pochodzi od greckiego słowa „empatheia”, które oznacza „pasję” lub „fizyczne uczucie”.
  • Termin altruizm został ukuty przez Augusta Comte’a, natomiast empatia została przetłumaczona przez Edwarda Titchenera.
  • Altruizm ma cztery typy: nepotyczny, wzajemny, grupowy i moralny. Jeśli chodzi o empatię, to ma ona trzy typy: poznawczy, emocjonalny i współczujący.
  • W idealnej sytuacji przyczyną jest empatia, a skutkiem – altruizm.
  • Korzyści z altruizmu obejmują redukcję stresu, promowanie hojności, lepsze samopoczucie i tworzenie poczucia przynależności, natomiast korzyści z empatii obejmują budowanie więzi społecznych, promowanie zachowań pomocowych, regulację emocji, tworzenie bezpiecznego środowiska i budowanie szacunku.