Altruizm i empatia zazwyczaj idą w parze, ponieważ często trzeba najpierw wczuć się w sytuację innych, zanim dokona się aktów altruistycznych. Na przykład hipoteza empatii-altruizmu mówi, że kluczowym składnikiem bycia pomocnym jest empatyczna troska. Według badań, obu wartości można się również nauczyć. Na przykład wykazano, że mindfulness, trening umiejętności społeczno-afektywnych i kursy elastyczności poznawczej zwiększają zachowania prospołeczne, które są związane z empatią i altruizmem.

Jeśli chodzi o ich rozróżnienie, altruizm jest moralną praktyką polegającą na trosce o dobro innych, podczas gdy empatia jest zdolnością do odczuwania lub rozumienia tego, przez co przechodzą inni. Pierwsza z nich dotyczy działania, podczas gdy druga jest bardziej zaangażowana w aspekty afektywne i poznawcze. Poniższe dyskusje dalej zagłębiają się w te różnice.

Czym jest altruizm?

Altruizm pochodzi od łacińskiego słowa „alteri”, które oznacza „inni ludzie”; jest to praktyka bezinteresownej troski o dobro innych. Zostało ono ukute przez Augusta Comte’a, francuskiego filozofa, w XIX wieku. Jego synonimy to bezinteresowność, samozaparcie, samopoświęcenie, filantropia i humanitaryzm. Jego przeciwieństwem jest egoizm lub samolubstwo, czyli troska bardziej o siebie niż o innych. Altruizm jest tradycyjną cnotą w większości (jeśli nie we wszystkich) kultur, ponieważ okazywanie troski innym istotom jest nieodłącznym elementem człowieka.





Altruizm ma cztery rodzaje: nepotyczny, wzajemny, grupowy i moralny.

Czym jest empatia?

Empatia pochodzi od greckiego słowa „empatheia”, które oznacza „pasję” lub „fizyczne uczucie”. Jest to zdolność do zrozumienia perspektywy innej osoby i podzielania jej uczuć. Jej synonimy to m.in. identyfikacja z, podobieństwo, powinowactwo z, wrażliwość wobec. Termin „empatia” został następnie spopularyzowany przez Edwarda Titchenera, amerykańskiego psychologa, w 1909 roku.



Empatia ma trzy rodzaje: poznawczą, emocjonalną i współczucia.

Różnica między altruizmem a empatią

Etymologia

Altruizm pochodzi od łacińskiego słowa „alteri”, które oznacza „innych ludzi”, natomiast empatia pochodzi od greckiego słowa „empatheia”, które oznacza „pasję” lub „fizyczne uczucie”.



Definicja

Altruizm to praktyka bezinteresownej troski o dobro innych, natomiast empatia to zdolność do zrozumienia perspektywy innej osoby i podzielania jej uczuć.

Ukuty przez

W XIX wieku termin altruizm został ukuty przez Augusta Comte’a, francuskiego filozofa. Dla porównania, w 1909 roku empatia została przetłumaczona przez Edwarda Titchenera, amerykańskiego psychologa, z „einfuhlung” staroniemieckiego pojęcia, które oznacza „wczuwanie się w” świat przyrody.

Synonimy



Synonimy altruizmu to bezinteresowność, samozaparcie, poświęcenie, filantropia i humanitaryzm. Z drugiej strony, synonimy empatii obejmują identyfikację z, podobieństwo, powinowactwo z i wrażliwość wobec.

Antonim

Przeciwieństwem altruizmu jest egoizm, natomiast przeciwieństwem empatii jest apatia.

Rodzaje

Altruizm ma cztery typy: nepotyczny, wzajemny, grupowy i moralny. Jeśli chodzi o empatię, to ma ona trzy typy: poznawczy, emocjonalny i współczujący.

Najwyższa forma

Najwyższą formą altruizmu jest „moralny”, ponieważ jest to posiadanie bezpośredniej troski o kogokolwiek bez względu na to, kim jest. Jeśli chodzi o empatię, jej najwyższą formą jest współczucie, ponieważ łączy ona poprzednie i prowadzi do zachowań altruistycznych.

Przyczyna i skutek



W idealnym przypadku przyczyną jest empatia, ponieważ najpierw trzeba odnieść się do trudnej sytuacji innej osoby, zanim zacznie się przejawiać altruizm (który jest skutkiem).

Korzyści

Korzyści z altruizmu obejmują redukcję stresu, promowanie hojności, lepsze samopoczucie i tworzenie poczucia przynależności. Jeśli chodzi o empatię, korzyści obejmują budowanie więzi społecznych, promowanie zachowań pomocowych, regulację emocji, tworzenie bezpiecznego środowiska oraz budowanie zaufania i szacunku.

Altruizm a empatia

Podsumowanie

  • Altruizm pochodzi od łacińskiego słowa „alteri”, które oznacza „innych ludzi”, natomiast empatia pochodzi od greckiego słowa „empatheia”, które oznacza „pasję” lub „fizyczne uczucie”.
  • Termin altruizm został ukuty przez Augusta Comte’a, natomiast empatia została przetłumaczona przez Edwarda Titchenera.
  • Altruizm ma cztery typy: nepotyczny, wzajemny, grupowy i moralny. Jeśli chodzi o empatię, to ma ona trzy typy: poznawczy, emocjonalny i współczujący.
  • W idealnej sytuacji przyczyną jest empatia, a skutkiem – altruizm.
  • Korzyści z altruizmu obejmują redukcję stresu, promowanie hojności, lepsze samopoczucie i tworzenie poczucia przynależności, natomiast korzyści z empatii obejmują budowanie więzi społecznych, promowanie zachowań pomocowych, regulację emocji, tworzenie bezpiecznego środowiska i budowanie szacunku.