Terapia psychodynamiczna to terapia rozmowna, która koncentruje się na nieświadomym umyśle i emocjach oraz uwzględnia doświadczenia z przeszłości. CBT to terapia, która pracuje nad wzorcami myślenia i zachowania, które ma dana osoba.

Czym jest terapia psychodynamiczna?

Definicja:

Terapia psychodynamiczna skupia się na tym, jak przeszłe i nieświadome myśli danej osoby mogą wpływać na obecne zachowania. Może być mylona z terapią poznawczo-behawioralną, ale nie skupia się na zachowaniu tak bardzo, ale raczej na emocjach. Podstawy terapii psychodynamicznej znajdują się w teorii psychoanalitycznej i są związane z ideami Freuda i ego.

Metoda:

Ideą tego typu terapii jest skupienie się na kwestiach w trakcie rozwoju, a także zbadanie emocji pacjenta i nieświadomego umysłu. Przeszłe relacje i wydarzenia zapewniają również wgląd w bieżące problemy, które pacjent może mieć. Terapia obejmuje rozmowy i polega na bliskiej relacji nawiązanej między pacjentem a terapeutą. Terapia psychodynamiczna może być procesem krótkoterminowym lub długoterminową formą terapii. Terapia krótkoterminowa trwa maksymalnie 8 miesięcy i składa się z około 25 sesji, natomiast terapia długoterminowa trwa dłużej niż 8 miesięcy.

Użytki:

Terapia psychodynamiczna może być stosowana do pomocy pacjentom, którzy mają zmagania z nadużywaniem substancji, a także jest to powszechny sposób leczenia pacjentów z chorobami psychicznymi. Ludzie z depresją, lękiem i zaburzeniami osobowości również często korzystają z tego typu terapii.

Korzyści:

Terapia psychodynamiczna pomaga pacjentom lepiej zrozumieć własne uczucia i dlaczego mogą zachowywać się tak, jak się zachowują. Pacjent jest w stanie zyskać większą pewność siebie i nauczyć się lepszego sposobu odnoszenia się do innych ludzi, a tym samym poprawić relacje.

Wady:Wadą terapii psychodynamicznej jest to, że może ona sprawić, że pacjent poczuje się początkowo gorzej, ponieważ bada przeszłą historię i traumy pacjenta.

Co to jest CBT?

Definicja:

Terapia poznawczo-behawioralna lub CBT to krótkoterminowy rodzaj terapii, w której nacisk kładzie się na pomoc jednostce w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi poprzez badanie wzorców myślenia i zachowania.Metoda:

Metoda CBT koncentruje się na nauce sposobów lepszego radzenia sobie i pokonywania niedostosowanych lub złych strategii radzenia sobie i wzorców myślowych. Jest to krótkoterminowy rodzaj terapii, w którym występuje ograniczona liczba sesji, od 5 do 20 sesji.

Używa:

CBT może pomóc ludziom nauczyć się radzić sobie ze stresującymi wydarzeniami w ich życiu, a także jest pomocne dla ludzi, którzy są w żałobie. Osoba nie musi mieć zdiagnozowanej choroby psychicznej, aby skorzystać z CBT. Podobnie jak terapia psychodynamiczna, CBT działa, gdy pacjenci odczuwają lęk lub depresję.

Korzyści:CBT może być bardzo pomocne w pomaganiu ludziom w zmianie niedostosowanego, a także pesymistycznego myślenia. Kolejną korzyścią jest to, że daje osobie sposób na radzenie sobie z problemami świata rzeczywistego, które napotyka. CBT jest terapią, która jest często przydatna niezależnie od wieku, i może działać dobrze z lekami lub bez nich.

Wady:

Skuteczność CBT zależy od motywacji pacjenta, a także od tego, czy jest on skłonny i chętny do podjęcia wysiłku, aby się zmienić. Często są też zadania lub prace domowe, które trzeba wykonać poza terapią, co znów oznacza, że osoba potrzebuje determinacji, aby się zmienić i zrobić to, co trzeba. Osoby z ciężkimi fobiami, a także osoby ze skomplikowanymi diagnozami psychicznymi mogą nie skorzystać z tego typu terapii. Może to również sprawić, że osoba początkowo zestresowana z powodu niepokoju i zmartwień.

Różnica między terapią psychodynamiczną a CBT?

Definicja

Terapia psychodynamiczna skupia się na przeszłości, emocjach i nieświadomym umyśle. CBT koncentruje się na zachowaniu i wzorcach myślenia.

Czas trwania

Czas trwania terapii psychodynamicznej jest krótki lub długoterminowy. CBT z kolei jest krótkoterminowym rodzajem terapii.

Koncentracja na przeszłościTerapia psychodynamiczna ma na celu pomóc pacjentowi poprzez zbadanie tego, co wydarzyło się w jego przeszłości. CBT nie skupia się na przeszłych doświadczeniach i historii pacjenta.

Skup się na emocjach

Terapia psychodynamiczna rzeczywiście skupia się szczególnie na emocjach pacjenta. CBT nie skupia się na emocjach pacjenta.

Pros

Zaletami terapii psychodynamicznej jest to, że jest ona często pomocna w leczeniu pacjentów, którzy mają zaburzenia osobowości i różne problemy ze zdrowiem psychicznym. Zaletą CBT jest to, że pomaga ona zmienić niedostosowane procesy myślowe i zachowania.

Cons

Potencjalną słabością terapii psychodynamicznej jest to, że pacjent może na początku czuć się źle z powodu odkrywania przeszłych traum i problemów. Słabością terapii CBT jest to, że będzie ona pomocna tylko wtedy, gdy pacjent jest zdeterminowany i zmotywowany do poprawy.

Podsumowanie terapii psychodynamicznej Vs. CBT

  • Oba typy terapii pomagają pacjentom z depresją lub lękiem i mogą być stosowane wraz z lekami.
  • Terapia psychodynamiczna skupia się na historii i związkach z przeszłości.
  • CBT skupia się na wzorcach myślowych i behawioralnych, które nie działają u pacjenta.