Obserwując, jak świat staje się znacznie wygodniejszym materialnie miejscem, a rozwój technologiczny i innowacje przekształcają komunikację i wygody codziennego życia, nie możemy nie zastanawiać się, jaki będzie świat w nadchodzących latach. Chociaż społeczeństwo musi być rządzone przez zasady, przekonania i praktyki, często różnią się one od siebie, co prowadzi do różnic w stopniach swobód rynkowych wśród narodów na całym świecie. Są one napędzane przez ideologie rządzące konkretnymi społecznościami, takie jak kolektywizm i komunizm. W tym artykule przyjrzymy się różnicom pomiędzy tymi dwoma terminologiami.

Kolektywizm

Są to wartości, które podkreślają cele i potrzeby grupy w przeciwieństwie do pragnień i potrzeb każdej jednostki. Wartości te często zależą od wpływu, jaki grupa ludzi odgrywa na wzajemną tożsamość.

Wśród kultur praktykujących kolektywizm znajdują się Azja, Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa i Afryka, a kraje takie jak Chiny, Japonia, Gwatemala, Tajwan, Ekwador, Brazylia, Argentyna i Indie opierają swoje kultury na tej praktyce.

Do cech kultur kolektywistycznych należą;

  • Potrzeba pomagania innym i pracy w zespole
  • Robienie tego, co najlepsze dla społeczeństwa
  • Każdy, w tym społeczności i rodziny, ma do odegrania rolę
  • Zasady społeczne powinny skupiać się na potrzebach społeczności w przeciwieństwie do potrzeb osobistych

Kultury kolektywne uważają ludzi za dobrych, jeśli są pomocni, hojni, zależni i zwracają uwagę na potrzeby innych w społeczności.

KomunizmWywodzący się od łacińskiego słowa communis, jest to ideologia mająca na celu ustanowienie porządku społeczno-gospodarczego skonstruowanego na ideach zastąpienia własności prywatnej, a także gospodarki opartej na zysku kontrolą komunalną i publiczną własnością zasobów naturalnych i głównych środków produkcji.

Jest to ideologia polityczna, filozoficzna, ekonomiczna i społeczna, która ma na celu działanie bez państwa, pieniędzy i klas społecznych, a została opracowana przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.Do realizacji ideologii komunistycznej zaangażowane są dwie klasy społeczne. Są to proletariat, który jest klasą robotniczą i stanowi większość społeczeństwa i musi pracować, aby przetrwać, oraz burżuazja, która jest klasą kapitalistów i stanowi mniejszość, która czerpie zyski z klasy robotniczej. Dzięki rewolucji klasa robotnicza uzyskałaby władzę, a tym samym ustanowiła społeczną własność środków produkcji.

Podczas gdy komunizm jest trudny do osiągnięcia, zawiódł w narodach, które go praktykują, ponieważ brakuje w nim zachęty do zysku wśród członków społeczności, nie wspominając o lenistwie i korupcji.

Podobieństwa między kolektywizmem a komunizmem

  • Oba regulują, jak powinno funkcjonować społeczeństwo
  • Obie zostały wymyślone przez Karola Marksa

Różnice między kolektywizmem a komunizmem

DefinicjaKolektywizm odnosi się do wartości, które podkreślają cele i potrzeby grupy w przeciwieństwie do pragnień i potrzeb każdej jednostki. Z drugiej strony, komunizm odnosi się do ideologii, która ma na celu ustanowienie porządku społeczno-gospodarczego zbudowanego na idei zastąpienia prywatnej własności, jak również gospodarki opartej na zysku, wspólną kontrolą i publiczną własnością zasobów naturalnych i głównych środków produkcji.

Relacje

Podczas gdy kolektywizm podkreśla silne, stabilne i długotrwałe relacje między ludźmi w społeczeństwie, nie ma wzmianki o rodzaju relacji między ludźmi w społeczeństwie.

Podsumowanie kolektywizmu i komunizmu

Kolektywizm odnosi się do wartości, które podkreślają cele i potrzeby grupy w przeciwieństwie do pragnień i potrzeb każdej jednostki. Kładzie nacisk na silne, stabilne i długotrwałe relacje między ludźmi w społeczeństwie. Z drugiej strony, komunizm odnosi się do ideologii, która ma na celu ustanowienie porządku społeczno-gospodarczego zbudowanego na idei zastąpienia prywatnej własności, jak również gospodarki opartej na zysku z komunalnej kontroli i publicznej własności zasobów naturalnych i głównych środków produkcji. Obie jednak regulują sposób, w jaki powinno funkcjonować społeczeństwo.