Episkopalianin a katolik

Episkopalni i katolicy są do siebie bardzo podobni i czasem trudno ich od siebie odróżnić. Jak niektórzy z was mogą wiedzieć, słowo „katolicki” oznacza „znaleziony wszędzie”, a dokładnie „uniwersalny”. Pewne katolickie praktyki i wierzenia możemy dostrzec w niemal każdej religii. To sprawia, że trudno jest odróżnić kościoły rzymskokatolickie od episkopalnych. Możemy je odróżnić zwracając uwagę na to, jak prowadzą swoje msze i inne praktyki.

Jedną z głównych różnic pomiędzy Episkopalianami a katolikami jest fakt, że Episkopalni pozwalają kobietom w niektórych – ale nie wszystkich – prowincjach być wyświęcanymi na księży; w przeciwieństwie do katolicyzmu, gdzie tylko mężczyźni mogą zostać księżmi. Jednakże obaj noszą bardzo podobny ubiór podczas głoszenia kazań. Ponadto, księża i biskupi w religii episkopalnej mogą się żenić, jeśli chcą. Kolejną różnicą jest to, że Kościół Episkopalny – w przeciwieństwie do Kościoła Katolickiego – odrzuca ideę biskupa Rzymu – papieża – posiadającego najwyższą władzę nad Kościołem Powszechnym. Nie ma też scentralizowanej postaci władzy, jaką dla katolików jest papież; zamiast tego ma biskupów i kardynałów. W przeciwieństwie do biskupów katolickich, którzy są mianowani przez papieża, biskupi Episkopatu są wybierani przez ludzi; jest tak, ponieważ, jak wspomniano wcześniej, Episkopaliści nie wierzą w posiadanie papieży.

Jedną z wyróżniających się praktyk katolickich jest wyznanie grzechów. Katolicy spowiadają się swojemu księdzu, aby oczyścić swoją duszę z grzechów i prosić Pana o przebaczenie. Episkopalni natomiast w to nie wierzą; uważają, że jedynym sposobem na poproszenie o przebaczenie jest bezpośrednia rozmowa z Panem i opowiedzenie Mu o swoich grzechach.

Częścią życia katolika jest modlitwa do świętych i prośba o ich przewodnictwo i ochronę. Katolicy wierzą, że dany święty jest patronem niektórych ich codziennych czynności. Episkopalni również wierzą w świętych; nazwali nawet niektóre ze swoich kościołów ich imieniem. Jednak z ich punktu widzenia nie należy czcić fałszywych bożków. Uznają świętych za osoby święte, którym należy się cześć, ale nie modlą się do nich. Włączają jednak świętych do swoich modlitw kierowanych do Boga w podziękowaniu za dostarczenie im dobrych przykładów, które nazywają świętymi.

Inną istotną różnicą między Kościołem Episkopalnym a katolickim jest komunia. Kościoły katolickie udzielają komunii tylko tym, którzy są członkami Kościoła. Oznacza to, że aby przyjąć Komunię Świętą, trzeba być najpierw katolikiem. Natomiast w Kościele Episkopalnym każdy może przyjąć komunię, nawet jeśli nie jest Episkopalianinem.

Wreszcie, będąc oddzielonym od władzy papieża, małżeństwa episkopalne mają wolną wolę stosowania kontroli urodzeń, podczas gdy katolicy są pod nadzorem papieża, który zabrania im stosowania jakichkolwiek metod kontroli urodzeń.

Streszczenie:

  1. W Kościele Episkopalnym zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą być wyświęcani na księży. Mogą też zawierać związki małżeńskie. Ale w Kościele katolickim tylko mężczyźni mogą zostać księżmi i nie wolno im się żenić.
  2. Episkopaliści nie poddają się władzy papieża, mają biskupów i kardynałów, którzy są wybierani w drodze wyborów. Tymczasem katolicy są pod władzą papieża.
  3. Wyznawanie grzechów księżom nie jest praktykowane w Kościele Episkopalnym, ale jest ważnym elementem Kościoła katolickiego.
  4. Episkopalni uważają, że święci są jedynie przykładami tego, czym Bóg chce, aby byli; w ujęciu katolickim, świętych należy prosić także o wskazówki.
  5. Można brać udział w komunii episkopalnej niezależnie od tego, czy jest się episkopalistą, czy nie, ale nie można brać udziału w komunii katolickiej, jeśli nie jest się katolikiem.
  6. Episkopalianie mogą stosować kontrolę urodzeń; katolicy nie.

Oto kilka FAQ

Czy episkopat jest katolicki?

Episcopal catholic to kościół protestancki i katolicki jednocześnie. Ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i śledzi swoich biskupów poprzez święcenia do apostołów.Jaka religia jest najbliższa katolickiej?

Najbliższe katolikom religie to anglikanizm i wschodni kościół prawosławny.