Wszystkie materiały konstrukcyjne dla betonu zbrojonego i standardowe testy akceptacyjne dla takich materiałów są określone w kodeksie ACI (American Concrete Institute), który jest wiodącym autorytetem w zakresie kontroli, zarządzania projektami i doradztwa dla osób i organizacji zaangażowanych w budowę i projektowanie betonu. ACI od czasu do czasu zmienia swoje specyfikacje, aby ułatwić ulepszenie metod produkcji, materiałów i testów. Belka i dźwigar to dwa często używane kody w systemach strukturalnych, szczególnie w Kodeksie ACI z 1995 roku. Oba te elementy poddawane są obciążeniom zginającym i stanowią podstawową część systemu szkieletu konstrukcyjnego. Oba są elementami poziomymi i należą do najczęściej projektowanych elementów konstrukcji. Oba terminy są często używane zamiennie, ale pewne czynniki odróżniają jeden od drugiego. Zrozumienie różnicy między nimi jest kluczowe dla sceny budowlanej.

Co to jest belka?

Belka jest podstawową częścią systemu szkieletu konstrukcyjnego, zaprojektowaną specjalnie do przenoszenia rozłożonych obciążeń, takich jak równoległe ściany lub systemy dachowe. Belki są jednym z najczęściej projektowanych elementów konstrukcji w inżynierii, przeznaczonym do przenoszenia obciążeń, a ich głównym sposobem ugięcia jest zginanie. Są one głównie wykorzystywane do przenoszenia momentów zginających, obciążeń pionowych oraz sił ścinających. Tak więc belki są definiowane przez ich momenty zginające, które są obliczane dla podstawowych wymagań dotyczących budowy konstrukcji. W uproszczeniu, każdy poziomy element konstrukcyjny, który podlega obciążeniu bocznemu i jest w stanie wytrzymać obciążenie, jest belką.

Co to jest Girder?

Dźwigar jest zasadniczo belką, która podtrzymuje inne mniejsze belki i działa jako główna pozioma podpora konstrukcji. W przeciwieństwie do belek, dźwigary są zaprojektowane do podtrzymywania większych obciążeń skupionych, takich jak kolumny lub reakcje belki, a ich nośność jest znacznie większa niż belek. Może być wykonany z różnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak beton, stal nierdzewna lub połączenie obu tych materiałów. Wspiera obciążenia pionowe i może składać się z pojedynczego elementu lub więcej niż jednego elementu związanego razem.

Różnica między belką a dźwigarem

Podstawy różnic między belką a dźwigarem

Belki są elementami poziomymi i jednym z najczęściej projektowanych elementów konstrukcji, przeznaczonym zazwyczaj do przenoszenia obciążeń rozłożonych, takich jak ściany równoległe lub obszary dopływu systemów podłogowych i dachowych. Jest to element konstrukcyjny zdolny do wytrzymania obciążeń głównie poprzez zginanie, który jest wykorzystywany jako wsparcie w projektach budowlanych. Belka, która wspiera inne belki jest powszechnie nazywana dźwigarem, jednak nadal jest to belka. Belka podtrzymuje mniejsze belki i działa jako główna pozioma podpora konstrukcji, zaprojektowana do podtrzymywania głównych obciążeń skupionych, takich jak słupy lub reakcje belki.

Wielkość belki Vs. Girder

Kluczową różnicą między belką a dźwigarem jest rozmiar elementu. Belki są często określane jako dźwigary w scenie budowlanej, a dźwigary są główną poziomą konstrukcją nośną dla mniejszych belek. Można więc powiedzieć, że wszystkie dźwigary to belki, ale nie wszystkie belki to koniecznie dźwigary. Oba są elementami zginanymi wyróżniającymi się przede wszystkim sposobem obciążenia. Jeśli jest to główna podpora konstrukcyjna składająca się z mniejszych belek, to jest to dźwigar. Nie ma jednak w Kodeksie ścisłych zasad dotyczących wymiarów odróżniających belkę od dźwigara.

Rodzaje belek i dźwigarów

W inżynierii, belki są klasyfikowane na kilka typów w oparciu o wiele czynników. W oparciu o rodzaj wsparcia, belki są głównie klasyfikowane do następujących typów: Prosto podparte, Stałe, Ciągłe, Wspornikowe i Kratownicowe. Belki mogą być klasyfikowane na podstawie geometrii jako belki proste, zakrzywione i stożkowe. W oparciu o kształt przekroju poprzecznego, belki dzielą się na dwuteowe, teowe i ceowe. Belka jest zwykle używana w odniesieniu do belki stalowej. Dźwigary dwuteowe są najbardziej powszechnym typem dźwigarów używanych w budowie mostów. Dźwigary skrzynkowe są stosowane głównie w budowie mostów wznoszonych i estakad drogowych.

Funkcjonalność Beam Vs. GirderZarówno belki jak i dźwigary są elementami poziomymi zaprojektowanymi do podtrzymywania konstrukcji poprzez jedyny czynnik ugięcia, zginanie. Belki wspierają integralność strukturalną budynków, głównie mieszkalnych i można je znaleźć w podłogach, ścianach, sufitach, dachach i pokładach. Belki są wybierane jako element konstrukcyjny ze względu na ich niesamowitą nośność w każdych warunkach. Dźwigary podtrzymują głównie mniejsze belki i są zwykle używane do budowy mostów i wiaduktów, ponieważ są w stanie przenosić bardzo duże obciążenia. Dźwigary są najczęściej stosowane jako elementy o kształcie skrzynki lub Z jako mosty dźwigarowe, które są najbardziej powszechnym i prostym typem mostu stosowanym w budownictwie.

Podsumowanie: belka vs. dźwigar

Belki są elementami poziomymi uważanymi za jedne z najczęściej projektowanych elementów konstrukcji, natomiast dźwigary są również elementami poziomymi, które podtrzymują mniejsze belki, ale działają jako główne podparcie konstrukcji o dynamicznej nośności.

Jednakże belki są znane pod innymi nazwami, w zależności od ich lokalizacji w systemie i materiału, z którego są wykonane. Na przykład podstawowa belka stropowa jest belką, która jest lekko obciążona, a belka dachowa, potocznie zwana „krokwią”, jest również belką.

Belka, która podtrzymuje inne mniejsze belki, jest powszechnie nazywana dźwigarem, podczas gdy nadal jest to belka, jej nośność jest znacznie większa niż belki i jest przeznaczona do podtrzymywania głównych części konstrukcji.Tak więc dźwigary są wykorzystywane głównie do budowy mostów i estakad, natomiast belki są idealne do konstrukcji mieszkalnych. Jednym słowem wszystkie dźwigary to belki, ale wszystkie belki to niekoniecznie dźwigary.