Te dwa pojęcia mogą brzmieć bardzo podobnie dla niektórych osób, ponieważ często oznaczają to samo, ale są to różne pojęcia używane w innym kontekście. Dziedzictwo odnosi się do dziedziczenia, czyli przekazywania wierzeń, przedmiotów i kultury z pokolenia na pokolenie, jak tradycja. Kultura to sposób życia, wiedza, idee, zwyczaje, prawa i nawyki grupy ludzi lub społeczeństwa, które przyjmują oni wspólnie jako swoje podstawowe wartości. Kultura to wartości, które definiują społeczeństwo. Oba te terminy są często używane zamiennie, ale podstawowa koncepcja stojąca za nimi jest zupełnie inna. Przyjrzyjmy się temu.

Co to jest dziedzictwo?

Dziedzictwo jest kluczowym czynnikiem w procesie kształtowania się tożsamości i podstawowym zasobem dla rozwoju człowieka. Dziedzictwo nie jest rzeczą, miejscem, budynkiem czy pomnikiem – te rzeczy same w sobie nie są dziedzictwem. W rzeczywistości dziedzictwo jest tym, co dzieje się w tych rzeczach lub miejscach czy zabytkach. Dziedzictwo to proces kulturowy, przemiana, która angażuje się w teraźniejszość. Dziedzictwo oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi i dlaczego nie. Dla jednostki dziedzictwo oznacza przekazywanie kultury, tradycji, wartości i rzeczy od poprzednich pokoleń. Dziedzictwo nie odnosi się do samych przedmiotów; to unikalne poczucie tożsamości rodzinnej jednostki, wartości, tradycje i wszystko, co ma wartość. Dziedzictwo patrzy w przeszłość, ale jest to coś, co jest przekazywane do teraźniejszości jako tradycja w określonym celu.

Jakie są przykłady dziedzictwa kulturowego?

Dziedzictwo może być fizycznymi obiektami i miejscami, jak ruchomości, takie jak dzieła sztuki, obiekty naukowe lub technologiczne, obrazy, rzeźby, manuskrypty, monety lub cokolwiek, co może być przekazywane fizycznie z pokolenia na pokolenie. Oprócz ruchomości istnieją również rzeczy niematerialne, takie jak język, tradycje, kultura, sztuki widowiskowe, rytuały, zachowania społeczne, które mogą być częścią spadku. Nasze dziedzictwo to wskazówki dotyczące naszej przeszłości i tego, jak my, jako społeczeństwo, ewoluowaliśmy w czasie.

Czym jest kultura?

Kultura to praktyka codziennego życia określonej grupy ludzi, cechy, które ich określają – cechy takie jak język, zachowanie, religia, kuchnia, muzyka i sztuka, zwyczaje społeczne, wierzenia, wartości i wszystko, co przedstawia ich sposób życia. Kultura związana jest z konkretną społecznością, a więc ma wymiar społeczny. Kultura to wspólna wiedza pragmatyczna, która obejmuje zarówno nasze zachowania, jak i wiedzę koncepcyjną. Jednak pojęcie kultury jest zróżnicowane w swojej definicji, dlatego nie można go ograniczyć do jednego prostego wyjaśnienia. Kultura może być opisana jako suma zbiorowych przekonań ludzkich z systemem strukturalnym, który jest specyficzny dla danego narodu lub okresu czasu.

Powiedzmy, że mieszkasz w mieście, w którym są drogi, szkoły, parki, muzea, szpitale, posterunki policji i inne. Ale każde inne miasto również je posiada. Co więc sprawia, że Twoje miasto różni się od innych? Rozwijająca się scena artystyczna, święte miejsca, zabytki, unikalna architektura, historyczne miejsca, zwyczaje, festiwale i wspaniałe plenery – to są rzeczy, które definiują Twoje miasto i te rzeczy są uważane za część kultury – aspekty życia, którymi się cieszymy i które uważamy za wartościowe jako całość.

Znaczenie dziedzictwa i kultury

– Kultura może być opisana jako suma zbiorowych ludzkich przekonań o zorganizowanym systemie, który jest specyficzny dla narodu lub okresu czasu. To wspólne cechy społeczne i zachowania, wierzenia, religia, kuchnia, muzyka i sztuka, język i tak dalej dla konkretnej grupy ludzi, które odróżniają ich od siebie. Z drugiej strony, dziedzictwo jest wyrazem sposobów życia przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez określoną grupę ludzi lub społeczeństwo. Odnosi się do rzeczy, które się dziedziczy, podczas gdy kultura to charakterystyczne cechy opisujące społeczeństwo.

Przykład dziedzictwa i kultury

– Dziedzictwo odnosi się do rzeczy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie i które obejmują zwyczaje, tradycje, wierzenia, wartości, kulturę, sztuki wykonawcze, rytuały i zachowania społeczne. Kultura to odrębność grupy ludzi oparta na kilku elementach, takich jak prawa, ubiór, architektura, język, festiwale, ceremonie, jedzenie, normy społeczne i tak dalej. Wszystkie te przykłady oznaczają wspólne symbole i wierzenia.

Podsumowanie

Dziedzictwo odnosi się do aspektów kultury, które są dziedziczone z pokolenia na pokolenie; z przeszłości do teraźniejszości i do przyszłości, podczas gdy kultura jest wspólną pragmatyczną wiedzą, która obejmuje nasze zachowania, jak również wiedzę koncepcyjną. Kultura to idee, zwyczaje, przekonania i zachowania społeczne, które nas wyróżniają. Kultura to zbiór możliwych do zidentyfikowania wzorów w obrębie grupy społecznej lub społeczności oraz symboliczne struktury będące ucieleśnieniem tej kultury, takie jak zachowania społeczne, wierzenia, obyczaje, przekonania i tradycje.