Zarówno certyfikaty cyfrowe jak i podpisy cyfrowe odgrywają istotną rolę w ekosystemie TLS/SSL. Stoją na straży przed fałszerstwami i manipulacją, zwłaszcza jeśli chodzi o podpisywanie dokumentacji elektronicznej. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć różnice między nimi. Zacznijmy najpierw od podpisu cyfrowego, a potem możemy przejść do certyfikatu cyfrowego, a następnie podkreślić kluczowe różnice między nimi.

Co to jest podpis cyfrowy?

Załóżmy, że Jason chce wysłać podpisaną cyfrowo wiadomość do Ellie. Najpierw Jason stworzy parę kluczy, klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz prywatny zachowa dla siebie, a klucz publiczny umieści w miejscu publicznym. Następnie Jason stworzy wiadomość i użyje swojego klucza prywatnego do przypisania wiadomości, a następnie wyśle je do Ellie. Kiedy Ellie dostanie cyfrowo podpisaną wiadomość Jasona, dostanie klucz publiczny i użyje go do weryfikacji podpisu cyfrowego Jasona. Po zakończeniu weryfikacji podpisu cyfrowego Jasona z kluczem publicznym, wtedy wiarygodność wiadomości została zweryfikowana, co oznacza, że wiadomość została rzeczywiście wysłana przez Jasona. Tak więc, podpis cyfrowy jest elektronicznym odpowiednikiem podpisu odręcznego używanym do potwierdzenia autentyczności dokumentu cyfrowego lub wiadomości. Jest to elektroniczna weryfikacja nadawcy, która udowadnia, że wiadomość lub dokument został stworzony i wysłany przez żądanego nadawcę.

Co to jest certyfikat cyfrowy?

Certyfikat cyfrowy jest nową formą identyfikacji elektronicznej, która ustanawia cyfrową tożsamość osoby lub organizacji i gwarantuje autentyczność wiadomości lub informacji otrzymanych przez sieć. Certyfikaty cyfrowe są elektronicznymi poświadczeniami, które potwierdzają tożsamość online komputerów i innych podmiotów w sieci. Na przykład, certyfikaty cyfrowe są wykorzystywane w komunikacji cyfrowej, w szczególności w komunikacji SSL, która jest używana pomiędzy klientami internetowymi a serwerami internetowymi. SSL jest środkiem zapewniającym szyfrowane bezpieczeństwo pomiędzy klientem a stroną internetową. Są one integralną częścią bezpieczeństwa stron internetowych i ostatecznym znakiem zaufania. Jest to cyfrowa forma identyfikacji, jak prawo jazdy lub paszport, wydana przez Urząd Certyfikacji (CA), która zawiera klucz publiczny dla podpisu cyfrowego i weryfikuje, że klucz publiczny należy do konkretnej osoby lub organizacji.

Różnica pomiędzy certyfikatem cyfrowym a podpisem cyfrowym

Definicja

– Certyfikat cyfrowy to forma identyfikacji elektronicznej używana do ustalenia cyfrowej tożsamości nadawcy i gwarantuje autentyczność wiadomości otrzymanej przez sieć. Dzięki temu odbiorca wiadomości wie, że wiadomość w rzeczywistości pochodzi z zaufanego źródła lub nadawcy, który twierdzi, że jest tym, który wysłał wiadomość. Podpis cyfrowy to elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego używany do weryfikacji autentyczności i integralności wiadomości lub dowolnego dokumentu cyfrowego.

Proces

– Podpis cyfrowy to kod kryptograficzny jak ciąg liczbowy umieszczany na dokumentach, e-mailach i certyfikatach cyfrowych. Jest to proces, który gwarantuje, że oryginalna treść wiadomości nie została zmieniona podczas tranzytu. Tworzy on unikalny jednokierunkowy skrót dokumentu lub wiadomości przy użyciu pary kluczy publicznych i prywatnych. Certyfikat cyfrowy jest wydawany przez Urząd Certyfikacji (CA), który zawiera klucz publiczny dla podpisu cyfrowego oraz szereg innych informacji identyfikacyjnych i weryfikuje, że klucz publiczny należy do konkretnej osoby lub organizacji.

Przeznaczenie

– Podpis cyfrowy służy trzem głównym celom: uwierzytelnieniu, niezaprzeczalności i integralności. Podpis cyfrowy gwarantuje odbiorcy, że wiadomość została stworzona i wysłana przez żądanego nadawcę, który nie może zaprzeczyć, że wysłał wiadomość po. Podpis cyfrowy gwarantuje również, że oryginalna treść wiadomości nie została zmieniona w trakcie tranzytu. Podobnie, certyfikaty cyfrowe gwarantują autentyczność wiadomości lub informacji otrzymanych przez sieć. Certyfikat cyfrowy zasadniczo tworzy wiarygodność między nadawcą a odbiorcą.

Przypadki użycia

– Podpisy cyfrowe są używane zarówno przez osoby prywatne jak i firmy do różnych celów, najczęściej do dystrybucji oprogramowania, transakcji finansowych, żądań przelewów, wniosków kredytowych i innych przypadków, w których istnieje szansa na fałszerstwo i manipulację. Podpisy cyfrowe są bardzo przydatne dla użytkowników poczty elektronicznej. Jednym z najlepszych przykładów certyfikatów cyfrowych są certyfikaty SSL, które zapewniają bezpieczne i pewne połączenie z serwera WWW do przeglądarki. Inne przypadki użycia obejmują szyfrowanie poczty elektronicznej, Internet rzeczy, zarządzanie mobilnością przedsiębiorstw, podpisywanie kodu i tak dalej.

Podsumowanie

Certyfikaty cyfrowe to rodzaj dokumentu identyfikacyjnego, którego można użyć do potwierdzenia swojej tożsamości w wiadomościach lub transakcjach elektronicznych przez Internet. Certyfikat cyfrowy można uzyskać od zaufanej strony trzeciej lub można skonfigurować lokalnie zaufany serwer Certification Authority (CA) w ramach własnej organizacji, aby zapewnić certyfikaty cyfrowe. Certyfikaty cyfrowe są nową formą identyfikacji elektronicznej. Podpis cyfrowy, z drugiej strony, jest elektronicznym odpowiednikiem podpisu odręcznego używanego do potwierdzenia autentyczności dokumentu cyfrowego lub wiadomości. Podpisy cyfrowe wykorzystują kryptograficzny algorytm haszujący do skutecznego wykrywania fałszerstw i manipulacji wiadomości.