Gdy robimy wdech, wdychane powietrze dostaje się do tchawicy, jej odnóg i poprzez stopniowo mniejsze drogi oddechowe dociera do pęcherzyków płucnych – mikroskopijnych pęcherzyków, gdzie następuje wymiana gazowa. W niektórych przypadkach pęcherzyki płucne mogą wypełnić się substancją, np. ropą (np. w zapaleniu płuc), białkiem (w niektórych rzadkich chorobach płuc), krwią, wodą (np. w obrzęku płuc), komórkami nowotworowymi itp. Substancja ta nazywana jest naciekiem płucnym. Pęcherzyki płucne wypełnione naciekiem mogą być widoczne na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej jako obszar, gęstszy od otaczających tkanek płuc, zwany konsolidacją.

Co to jest naciek płucny?

Każda substancja lub rodzaj komórek, która rozprzestrzenia się lub występuje w obrębie pęcherzyków płucnych, gromadzi się w ilości większej niż normalna lub jest obca dla płuc, nazywana jest naciekiem płucnym. Naciek może składać się z białych krwinek, komórek nowotworowych, białka, ropy, krwi itp.

Naciek płucny może występować w wielu chorobach, w tym w zapaleniu płuc, azbestozie, krzemicy, mukowiscydozie, aktynomikozie, zespole ostrej niewydolności oddechowej, stanach septycznych, obrzęku płuc, guzach płuc, białaczka, mięsak Kaposiego, parazytoza płucna, gruźlica, nokardioza, gronkowce, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe, twardzina, sarkoidoza płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, amyloidoza itp.

Co to jest konsolidacja płuc?

Obszar płuc, w którym pęcherzyki płucne są wypełnione nietypową substancją (tj. naciekiem płucnym) zamiast powietrzem, nazywany jest konsolidacją płuc. Charakteryzuje się ona stwardnieniem lub obrzękiem tkanki płucnej i utrudnieniem przewietrzania w dotkniętym obszarze płuc. Konsolidacja występuje w różnych chorobach (gdy pojawia się naciek w płucach) i jest ważnym objawem radiologicznym.

W zależności od stopnia zaawansowania choroby, konsolidacja może obejmować bardzo mały obszar powierzchni płuca i powodować minimalne objawy lub obejmować dużą część płuca i powodować stan zagrożenia życia.Radiogramy płuc i objawy są podobne w konsolidacji wynikającej ze wszystkich rodzajów nacieków. Dlatego też zazwyczaj konieczne jest przeprowadzenie większej ilości badań w celu określenia dokładnej przyczyny tego stanu. Konsolidacja płuc utrudnia oddychanie. Powietrze nie może przejść przez małe drogi oddechowe, więc płuca nie mogą prawidłowo funkcjonować. Objawy, w zależności od przyczyny stanu, mogą obejmować:

Niektóre z częstych przyczyn konsolidacji są zapalenie płuc, obrzęk płuc, i krwotok płucny.Zapalenie płuc jest najczęstszą przyczyną konsolidacji płuc. Kiedy w płucach pojawia się infekcja, organizm wysyła białe krwinki, aby ją zwalczyć. Martwe komórki i resztki gromadzą się, tworząc ropę, która wypełnia małe drogi oddechowe. Zapalenie płuc jest zwykle spowodowane przez bakterie lub wirusy, ale może być również spowodowane przez grzyby lub inne przyczyny.

Zastoinowa niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną obrzęku płuc. Kiedy serce nie może pompować wystarczająco dużo, aby utrzymać krew w ruchu, wraca ona do naczyń krwionośnych w płucach. Zwiększone ciśnienie wypycha płyn z naczyń krwionośnych do małych dróg oddechowych.Krwotok płucny jest najczęściej spowodowany zapaleniem naczyń (zapalenie naczyń krwionośnych), które osłabia naczynia krwionośne i powoduje przedostawanie się krwi do małych dróg oddechowych.

Przy odpowiednim leczeniu, konsolidacja płucna zwykle znika i powietrze wraca do małych dróg oddechowych.

Różnica między naciekiem płucnym a konsolidacją

Definicja

Naciek płucny: Każda substancja lub rodzaj komórek, które rozprzestrzeniają się lub występują w obrębie pęcherzyków płucnych, gromadzą się w ilości większej niż normalnie lub są obce dla płuc, nazywane są naciekiem płucnym.

Konsolidacja płuc: Region płuc, w którym pęcherzyki płucne są wypełnione nietypową substancją (tj. naciekiem płucnym) zamiast powietrzem, nazywany jest konsolidacją płuc.

PrzyczynaNaciek płucny: Naciek płucny może wystąpić w różnych chorobach, w tym w zapaleniu płuc, krzemicy, mukowiscydozie, zespole ostrej niewydolności oddechowej, stanach septycznych, obrzęku płuc, guzach płuc, białaczce, mięsaku Kaposiego, parazytozie płucnej, gruźlicy, alergicznym zapaleniu pęcherzyków płucnych, amyloidozie itp.

Konsolidacja płuc: Konsolidacja płuc występuje w częściach płuc, w których pęcherzyki płucne są wypełnione naciekiem.