Kiedy myślisz o lagunie lub zatoce, twój umysł natychmiast łączy się z wodą, ponieważ te dwa słowa są związane z formacjami wodnymi. Jednak sposób, w jaki woda jest zrównoważona geograficznie jest inny. Laguny są przywiązane do wakacji i przyjemnych widoków nad morzem. Zatoka, choć połączona z wodą, ma więcej ziemi wokół siebie i dlatego jest bardziej osłonięta. Laguna jest określona przez rafę lub skały, które oddzielają ją od otwartego morza.

Definicja laguny

Laguna jest zazwyczaj płytka i jest oddzielona od większego akwenu rafą lub wyspami barierowymi, które utrzymują płytką wodę razem. Laguna jest zasilana przez większy zbiornik wodny i wypełnia się pływami, ponieważ wpływa na nią pływ wchodzący i wychodzący. Rafa lub linia skał, lub ławica piasku, działa jako bufor od morza. Laguna tworzy się wzdłuż linii brzegowej i jest wrażliwa na to, jak poziom morza podnosi się i opada. Słowo laguna pochodzi od włoskiego słowa laguna, oznaczającego staw lub jezioro.

Jak powstaje laguna

Laguny powstają poprzez różne zmiany w linii brzegowej, lub od morza, czyli większego zbiornika wodnego poza laguną. Istnieją różne czynniki naturalne, które mogą powodować to powstawanie, a może to być po prostu odkładanie się piasku przez lata. Bariera może zostać utworzona przez formacje rafy koralowej, sztormy, a nawet katastrofy takie jak huragany czy tsunami. Istnieją dwa rodzaje lagun laguna przybrzeżna i laguna atolowa. Laguny przybrzeżne mogą mieć różną głębokość i być bagniste, jeśli poziom morza jest niski. Jeśli poziom morza jest wysoki, mogą one wyglądać jak jeziora lub zatoki i dlatego mogą być mylone z zatoką.

Laguny atoli są chronione przez rafy koralowe wyrastające z wysp wulkanicznych, które mogły zatonąć pod powierzchnią morza. Laguna atolu wygląda inaczej, ponieważ tworzy krąg mniejszych wysp lub formacji rafy koralowej, wokół laguny w środku.

Co można znaleźć w lagunie

Laguny mogą mieć różne rodzaje wody, takie jak słona woda, słodka woda, jeśli są częścią systemu rzecznego, jak system Kerala, lub woda, która jest bagnista lub słonawa. Najbardziej powszechna jest laguna słonowodna. Każda laguna będzie miała swój własny ekosystem, a ten ekosystem zależy od rodzaju wody i roślin w lagunie. Laguny zapewniają najlepsze siedlisko dla tarła i dla każdego rodzaju stworzenia wodnego, które można sobie wyobrazić. Laguna zapewnia siedlisko dla wszystkich rodzajów roślin i zwierząt morskich, takich jak ryby, ślimaki, skorupiaki i małże.Definicja zatoki

Zatoka łączy się z innym większym zbiornikiem wodnym. Jest tam wąski wlot wody prowadzący do większego zbioru wody otoczonego lądem. Duża zatoka jest znana jako zatoka lub dźwięk, a mniejsza zatoka będzie określana jako zatoka. Wspólnym czynnikiem jest to, że wszystkie zatoki mają wlot wody i są otoczone dużym łukiem lądu, który tworzy zatokę. Ujście lub otwarcie większej zatoki łączy się z morzem, pozwalając statkom na wpływanie i wypływanie z zatoki.Jak powstaje zatoka

Zatoka może być utworzona przez erozję wybrzeża lub przez ostre fale rozbijające się o pasma miękkiej skały. Wiele zatok powstało w wyniku procesu znanego jako tektonika płyt, który polega na tym, że kontynenty i ciała lądowe dryfują od siebie. Istnieją różne rodzaje formacji zatokowych. Fiord to zatoka powstała w wyniku rozbicia przez lodowiec skały podłoża kanionu. Kiedy lodowiec się oddala, morze wypełnia lukę po lodowcu. Zatoka zwana ria powstaje w ujściu rzeki. Morze przejmuje ujście i staje się ono znane jako „utopiona rzeka”. Zatoka łączy się z morzem i umożliwia napływ wody przez wlot prowadzący do morza, ale jest otoczona lądem.

Zatoka Bengalska jest największą zatoką na świecie i znajduje się na Oceanie Indyjskim. Zatoki odgrywały ważną rolę w zapewnianiu schronienia dla statków przed wzburzonym morzem poza zatoką. Żeglarze w dawnych czasach polegali na zatokach, które dawały im spokojne miejsce do zakotwiczenia statków i badania wnętrza nowych lądów.

Co znajdziesz w zatoceSiedliska i stworzenia znalezione w zatoce mogą się różnić w zależności od tego, gdzie znajduje się zatoka. Wokół części zatoki mogą znajdować się tereny podmokłe. Głębokość zatoki i jakość wody może wpływać na ekologię zatoki. Występują tu ryby i ptaki, a także rośliny, takie jak podwodne trawy. Wiele z siedlisk znalezionych w zatoce zależy od konserwatorów i ekologów, którzy starają się utrzymać każdą zatokę jako zdrowe środowisko dla roślin i dzikich zwierząt.

FAQ: Oto kilka najczęściej zadawanych pytań, na które udzielono odpowiedzi dla Ciebie.

Czy zatoka jest laguną?

Zatoka, z geograficznego punktu widzenia, nie jest laguną. Te dwa terminy są mylone ze względu na ich podobieństwo w zakresie formacji wodnej zasilanej przez inne większe porcje wody. Jednak wyraźna różnica polega na tym, że zatoka ma dookoła siebie ląd z wlotem, podczas gdy laguna jest tworzona wzdłuż linii brzegowych przez formacje rafy koralowej lub wyspy wulkaniczne, ławice piasku i inne zmiany w geografii obszaru.

Co składa się na lagunę?

Laguny powstają z naturalnych barier, które oddzielają wodę od dużego zbiornika wodnego, takiego jak morze. Naturalne bariery mogą być wykonane z piaskowców, raf koralowych, raf barierowych lub innych barier utworzonych przez naturę. Laguny zwane atolami powstają z kręgu mniejszych wysp lub raf koralowych, a nawet formacji wulkanicznych, które znajdują się w morzu. Atol nie leży zazwyczaj na linii brzegowej.

Czy cofki i laguny to to samo?Backwater to nie to samo co laguna. Backwaters powstają w części rzeki, w której nurt rzeki spowolnił się z powodu blokady w rzece. Nurt rzeki zwalnia, a woda się cofa. Rzeka może wpływać do morza lub może być częścią większej rzeki. Spowolnienie przepływu rzeki powoduje cofanie się wody. W ten sposób nie tworzy się laguna.

Wykres porównujący różnice między Laguną a Zatoką:

Streszczenie:

Laguna i zatoka mogą być łatwo mylone, dopóki nie zrozumie się podstawowego ukształtowania tych dwóch zbiorników wodnych. Laguna to przybrzeżny mniejszy zbiornik wodny z oceanu chroniony barierą z koralowca, formacji skalnej lub piaszczystej ławicy. Zatoka jest otoczona formacją lądową. Laguny wydają się bardziej zróżnicowane, a nawet istnieją jako atole. Zatoka jest łatwiejsza do zdefiniowania dzięki otaczającemu ją lądowi i wlotowi wprowadzającemu wodę. Zarówno laguny jak i zatoki oferują możliwość spędzania urlopu i rekreacji, ale laguna ma bardziej romantyczny charakter, gdy myślisz o palmach falujących nad błękitną wodą i miękkim piaskiem.