POP i IMAP to dwie najczęściej stosowane metody dostępu do poczty z klienta poczty elektronicznej innej firmy. Obie są agentami dostępu do wiadomości (MAA) lub można powiedzieć, protokołami, używanymi do pobierania wiadomości z serwera pocztowego do systemów odbiorczych. Chociaż każda metoda pobiera dane poczty z AOL na urządzenie użytkownika, nie są one takie same. Patrzymy na kilka kluczowych różnic między nimi, aby pomóc Ci wybrać odpowiedni dla Twoich potrzeb.

Co to jest POP3?

Post Office Protocol (POP) to najbardziej rozpowszechniony i szeroko stosowany protokół żądania wiadomości do przesyłania wiadomości z serwera poczty elektronicznej do klienta poczty. Od czasu powstania pierwszej wersji w 1984 r. POP (obecnie w wersji 3) jest standardowym protokołem internetowym stosowanym do dziś przez praktycznie każdego klienta poczty elektronicznej. POP w wersji 3 (lub POP3) jest obecnie powszechnie używaną wersją do pobierania wiadomości e-mail. POP3 umożliwia klientowi pobieranie poczty ze skrzynki pocztowej na zdalnym serwerze. Jest to protokół używany zarówno do przechowywania poczty na serwerze, jak i do pobierania jej na swój komputer. POP3 jest jednak tylko protokołem pobierania i nie można go używać do wysyłania poczty. Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest nadal używany do przesyłania poczty między skrzynkami pocztowymi.

Co to jest IMAP?

Internet Message Access Protocol (IMAP), podobnie jak POP, jest metodą używaną przez klientów poczty elektronicznej do pobierania wiadomości e-mail z serwera pocztowego za pośrednictwem połączenia TCP/IP. Przechowuje on wiadomości e-mail na serwerze pocztowym i umożliwia odbiorcy przeglądanie i manipulowanie nimi tak, jakby były przechowywane lokalnie na jego urządzeniach. IMAP4 jest aktualną wersją i szeroko stosowaną obecnie. Jest to protokół warstwy aplikacji umożliwiający dostęp do wiadomości e-mail z serwera pocztowego. IMAP został zaprojektowany przez Marka Crispina w 1985 roku jako protokół zdalnego dostępu do skrzynki pocztowej. Jest to jeden z najczęściej używanych obecnie protokołów do pobierania wiadomości e-mail. Umożliwia przechowywanie wiadomości na serwerze i dzielenie ich na różne foldery, dzięki czemu można uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej z dowolnego komputera.

Różnice między POP3 a IMAP

Protokół

POP3 to prosty protokół żądania wiadomości używany do przesyłania wiadomości z serwera poczty elektronicznej do klienta poczty. Pozwala on jedynie na pobieranie wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej na urządzenie lokalne. IMAP to bardziej zaawansowany protokół dostępu do wiadomości, który przechowuje wiadomości e-mail na serwerze pocztowym i umożliwia odbiorcy przeglądanie i manipulowanie nimi tak, jakby były przechowywane lokalnie na jego urządzeniach. Pozwala to na dostęp do wiadomości e-mail z dowolnego urządzenia, gdziekolwiek jesteś.

Przechowywanie/Dostęp

Zanim będzie można odczytać wiadomość e-mail za pomocą protokołu POP3, należy ją skopiować na lokalny dysk twardy i usunąć z serwera pocztowego. W przypadku protokołu IMAP po odczytaniu wiadomości e-mail są one nadal przechowywane na serwerze pocztowym. Podczas odczytywania wiadomości e-mail za pomocą protokołu IMAP są one odczytywane z usługi poczty elektronicznej, a nie pobierane lub przechowywane na komputerze lokalnym. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do swojej poczty elektronicznej z dowolnego urządzenia, gdziekolwiek jesteś. W POP3 dostęp do wiadomości e-mail można uzyskać tylko z jednego urządzenia w danym czasie.

Obsługa wielu skrzynek pocztowych

Jedną z najbardziej wymagających cech IMAP jest możliwość przechowywania wielu skrzynek pocztowych na serwerze. Umożliwiając użytkownikom posiadanie wielu skrzynek pocztowych na serwerze, IMAP pozwala im na dostęp do zarchiwizowanej poczty z dowolnego urządzenia, niezależnie od lokalizacji. Z kolei POP3 nie obsługuje interaktywnego dostępu do wielu skrzynek pocztowych na różnych serwerach.

Manipulacja

IMAP jest zarówno protokołem offline (jak POP3), jak i online, który umożliwia manipulowanie skrzynką pocztową rezydującą na serwerze poczty elektronicznej tak, jakby była przechowywana lokalnie na komputerze. Zamiast pobierać i usuwać je, możesz manipulować wiadomościami, co sprawia, że pozostają one na serwerze IMAP. W przypadku POP3 nie można tworzyć, usuwać ani zmieniać nazw wiadomości e-mail na serwerze pocztowym.

Podsumowanie

Zarówno POP jak i IMAP są standardowymi protokołami dostępu do poczty. Jednak ze względu na bogaty zestaw funkcji protokołu IMAP, są one bardziej różne niż podobne. W związku z tym POP jest doskonałym rozwiązaniem dla społeczności użytkowników, którzy zawsze uzyskują dostęp do poczty z jednego komputera. Użytkownicy, którzy chcą mieć dostęp do poczty z więcej niż jednego komputera, muszą utrzymywać oddzielne i zduplikowane archiwa poczty na każdej maszynie, z której czytają swoją pocztę. Z kolei IMAP jest bardziej zaawansowanym protokołem dostępu do wiadomości, do którego można uzyskać dostęp z każdej zdalnej platformy z oprogramowaniem IMAP.

Czy Gmail to POP czy IMAP?Gmail działa głównie w systemie IMAP, ale oferuje również dostęp do serwera pocztowego POP. Jedyna różnica polega na tym, że IMAP może być używany na wielu urządzeniach, podczas gdy POP może być używany tylko na jednym komputerze w danym czasie.