Co to jest ataksja i dyskineza?

Oba te zaburzenia są zaburzeniami ruchu. Ataksja to brak koordynacji mięśni, a dyskineza to stan, w którym pacjent doświadcza trudności w wykonywaniu dobrowolnych ruchów.

Podobieństwo

Oba są stanami związanymi z ruchami mięśni

Ataksja

Oznacza „brak porządku”. W tym stanie, części układu nerwowego, które kontrolują ruch i równowagę są dotknięte.

Dyskinezy

Określa się ją jako obecność albo uskrzydlenia, albo niekontrolowanego, mimowolnego ruchu mięśni.

Różnica między ataksją a dyskinezą

Definicja

Ataksja

Ataksja jest definiowana jako grupa zaburzeń ruchowych, które obejmują Upośledzenie równowagi lub koordynacji. Przyczyną jest uszkodzenie rdzenia kręgowego lub innych nerwów. Objawy obejmują:

 • Wpływ na równowagę i koordynację
 • Nieprawidłowości chodu/postawy
 • Niespójność drobnych ruchów
 • Trudności z mową i połykaniem
 • Nieprawidłowości w widzeniu
 • Zwiększone zmęczenie
 • Problemy poznawcze i problemy z nastrojem

Dyskinezy

Dyskinezy to nazwa nadana kategorii problemów ruchowych, które charakteryzują się niekontrolowanymi i mimowolnymi ruchami mięśni. Niektóre objawy obejmują.

Symptomy

Ataksja

 • Koordynacja i równowaga są zaburzone w pierwszej kolejności
 • Grząska mowa
 • Zbyt wolne ruchy oczu
 • Problemy z widzeniem
 • Problemy i dyskomfort w chodzeniu, jedzeniu i pisaniu
 • Słaba koordynacja rąk, nóg i dłoni
 • Szeroki chód (upośledzona równowaga z częstymi upadkami)
 • Problemy z sercem
 • Utrata drobnych umiejętności motorycznych
 • Niepokój i drgawki występują rzadziej
 • Trudności z pisaniem i jedzeniem


Dyskinezy

Powoduje

Ataksja

Jest to objaw innego stanu zdrowia.

Do przyczyn należą m.in. • niedobór witaminy B-12
 • problem immunologiczny
 • cecha genetyczna
 • stan zdrowia, który prowadzi do uszkodzenia nerwów, taki jak udar lub stwardnienie rozsiane

Może to być również dziedziczne lub niedziedziczne. Ataksja dziedziczna jest przyczyną ataksji móżdżkowej. W niedziedzicznej ataksji – procedury i okoliczności, które mogą powodować ataksję obejmują – operację mózgu, uraz głowy, nadużywanie leków, infekcje, guz mózgu, malformację móżdżku, gdy dziecko jest jeszcze w łonie matki, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe i niektóre inne warunki neurologiczne, narażenie na toksyczne chemikalia i nadużywanie alkoholu.

Dyskinezy

Jest powszechnie powodowana przez – leki, jak lewodopa w chorobie Parkinsona i leki przeciwpsychotyczne – Haloperidol, Fluphenazine, Risperidone (Risperdal), Olanzapine (Zyprexa).

Leki, które są stosowane w leczeniu refluksu, zaburzeń żołądkowych, nudności, refluksu również mogą powodować dyskinezy, jeśli spożywa się je dłużej niż te miesiące. Należą do nich:

 • Prochlorperazyna (Compazine)
 • Metoklopramid (Reglan)

RodzajeAtaksja

Ataxia telangiectasia (AT) – Jest to schorzenie dziedziczne, określane również jako zespół Louisa-Bara. W tym jeden gen ataksji-telangiektazji został odziedziczony po każdym z rodziców. AT wpływa na układ nerwowy, układ odpornościowy i inne układy organizmu

Ataksja epizodyczna – Jest to najrzadsza forma ataksji i stanowi grupę powiązanych schorzeń, które upośledzają ruch i powodują nawracające epizody słabej koordynacji i równowagi.Ataksja Friedreicha – Jest to najczęstszy rodzaj ataksji spowodowany problemem w genie zwanym FXN. Jest to zaburzenie dziedziczne, które powoduje postępujące uszkodzenie układu nerwowego

Zanik wieloukładowy (MSA) – Jest to rzadkie, zwyrodnieniowe zaburzenie neurologiczne (parkinsonizm), które powoduje drżenie, powolne ruchy i wpływa na mięśnie czyniąc je sztywnymi (rigid). Powoduje stopniowe uszkodzenie komórek nerwowych w mózgu

Ataksja Spinocerebellar – grupa dziedzicznych ataksji, charakteryzująca się powoli postępującymi problemami z poruszaniem się i brakiem koordynacji chodu.Dyskinezy

Atetoza – związana z uszkodzeniem mózgu, głównie porażeniem mózgowym

Chorea – obserwowana w chorobie Huntingtona, szybkie ruchy kończyn i jest podobna do tańca

Dyskineza wywołana lewodopą lub dyskineza parkinsonowska – występuje w wyniku długotrwałego przyjmowania lewodopy, leku stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona

Dyskinezy tardywne lub opóźnione – związane z przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych, stosowanych w leczeniu schizofrenii

Dyskinezy miokloniczne – ruchy są upośledzające i ciężkie. Zdarza się w postępującej encefalopatii mioklonicznej

Podsumowanie

Punkty różnicy między ataksją a dyskinezą zostały podsumowane jak poniżej:

FAQ

Jaka jest różnica między ataksją a dystonią?

Ataksja to zaburzenie degeneracyjne, które powoduje nieskoordynowane lub niezgrabne ruchy równowagi, mowy lub kończyn. Dystonia to – mimowolne, powolne, trwałe skurcze mięśni agonistów, a czasem także antagonistów, powodujące ruchy skrętne i/lub nieprawidłową postawę.

Czy dyskineza jest tym samym co dyskineza tardywna?

Nie, dyskineza to ogólny termin ukuty w celu opisania wszelkich nietypowych i nienormalnych ruchów mimowolnych. Natomiast dyskineza tardialna oznacza ruchy, które są nienormalne i mimowolne, które rozpoczynają się po przyjęciu określonych leków, które są stosowane w celu rozwiązania problemu nudności i zaburzeń emocjonalnych.