Co to jest korelacja?

Jak już wspomniano, korelacja stanowi bezpośredni, liniowy związek między dwiema zmiennymi. Na przykład, jeśli badanie mówi, że znaleziono korelację między paleniem a rakiem płuc, oznacza to, że przeanalizowano dane i stwierdzono, że po wzroście użycia tytoniu i papierosów, liczba pacjentów z rakiem płuc również drastycznie wzrosła. Oczywiście nie każda korelacja oznacza, że obie zmienne są ze sobą bezpośrednio powiązane, mogą to być tylko przypadkowe zbieżności. Jeśli jednak korelacja pojawia się również wtedy, gdy jedna ze zmiennych zostanie nieco zmniejszona, to istnieje pewna szansa, że rzeczywiście istnieje jakiś związek przyczynowy między tymi dwiema zmiennymi, tak jak w przykładzie papierosów i raka płuc.

Naukowe wykorzystanie korelacji i asocjacji

Jak przed chwilą wspomniałem, korelacja jest używana jako termin określający poziom liniowego związku między dwiema zmiennymi losowymi, natomiast asocjacja nie ma żadnego zastosowania w żadnej dziedzinie nauki, może z wyjątkiem psychologii, w której można ją łatwo zastąpić innymi terminami.

Zastosowanie korelacji i asocjacji

Korelacja ma szerokie spektrum zastosowań w nauce, natomiast asocjacja prawie żadnego, a w prawdziwym życiu jest odwrotnie – najczęściej będziesz używał terminu asocjacja do codziennych spraw. Ponadto termin asocjacja może być użyty do opisania bardzo wielu rzeczy, od gier, przez grupy ludzi, po połączenia między wspomnieniami i wrażeniami.Korelacja vs. Asocjacja: Tabela porównawcza