Przedstawiony na Konwencji Konstytucyjnej w 1787 roku Plan Wirginii Jamesa Madisona zarysował silny rząd narodowy z trzema gałęziami: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Plan przewidywał, że władza ustawodawcza będzie podzielona na dwa organy (Senat i Izbę Reprezentantów) z proporcjonalną reprezentacją.