1. Wybierz Wstaw>Ikona, a następnie wybierz jedną. Jest on dodawany do slajdu jako osobny wykres.
 2. Wytnij to.
 3. Zaznacz w SmartArt miejsce na obraz, a następnie wklej.

Jak dodać ikonę do programu PowerPoint?

 1. Wybierz Wstaw>Ikony.
 2. Użyj pola wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby znaleźć żądaną ikonę, lub przeglądaj przewijając.
 3. Wybierz ikonę, a następnie kliknij przycisk Wstaw w prawym dolnym rogu.
 4. Obróć, pokoloruj i zmień rozmiar swojej ikony, postępując zgodnie z instrukcjami tutaj.

Jak dodać więcej kształtów do Smart Art w programie PowerPoint?Kliknij na planszę SmartArt, do której chcesz dodać kolejny kształt. Kliknij prawym przyciskiem myszy na istniejący kształt, który znajduje się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt. W menu kontekstowym wskaż Dodaj kształt, a następnie wybierz żądaną opcję wstawiania: Aby wstawić kształt po zaznaczonym kształcie, kliknij Dodaj kształt po.

Czy do programu PowerPoint można dodać niestandardowe ikony?

Kliknij na zakładkę Wstaw. Wybierz Ikony. Wybierz ikony i kliknij przycisk Wstaw.

Gdzie są ikony PowerPointa?

Kliknij na zakładkę Wstaw. Kliknij przycisk Ikony. Otwiera się biblioteka ikon, pokazując różne podstawowe kształty ikon, których można użyć.

Jak dodać ikony do SmartArt?

 1. Wybierz swój tekst.
 2. Wybierz kolejno Home> Convert to SmartArt.
 3. Wybierz Więcej grafik SmartArt, a następnie wybierz Obraz.
 4. Wybierz żądany SmartArt i wybierz OK.
 5. Aby wstawić obraz, wybierz ikonę obrazu, przejdź do miejsca, w którym znajduje się Twój obraz, a następnie wybierz go.
 6. Wybierz Insert.

Jak dodać kształty kreatora w SmartArt?

Aby wstawić skrzynkę o jeden poziom poniżej wybranej skrzynki, kliknij Dodaj kształt poniżej. Aby dodać pole kreatora, kliknij Dodaj kreatora. Pole kreatora jest dodawane ponad innymi polami na tym samym poziomie w wykresie SmartArt, ale jest wyświetlane w okienku Tekst po innych polach na tym samym poziomie.

Jak dodać ikony do SmartArt Linkedin?

Jak dodać ikony do SmartArt? Wybierz ikonę obrazu w diagramie obrazów SmartArt. Wybierz ikonę w diagramie ikon SmartArt. Wybierz opcję Wstaw ikonę i umieść ją na górze diagramu SmartArt.
Więcej pytań znajdziesz na stronie Jak sprawić, by Koziorożec za Tobą zatęsknił?

Jak zwiększyć liczbę kształtów w SmartArt?

Zaznacz dowolny pojedynczy kształt w obrębie grafiki SmartArt i kliknij na wstążce kartę Układ narzędzia SmartArt, jak pokazano na rysunku 2, powyżej. W obrębie tej karty Projektowanie narzędzia SmartArt kliknij przycisk Dodaj kształt, jak pokazano zaznaczony na czerwono na rysunku 3, poniżej, aby otworzyć galerię rozwijaną, jak pokazano na rysunku 3.

Jak przekonwertować kształty na SmartArt?Wystarczy zaznaczyć swój tekst, wybrać opcję Home> Convert to SmartArt, a następnie wybrać żądany SmartArt. Niektóre opcje pozwalają również na dodawanie zdjęć. Wybierz Convert to Smart Art, More SmartArt Graphics, Image, a następnie wybierz żądaną opcję.

Dlaczego mój program PowerPoint nie ma ikon?

Uwaga: Jeśli na karcie Wstawianie na wstążce nie widzisz ikony dla ikon lub nie możesz odgrupować/edytować ikon, sprawdź swoją wersję programu PowerPoint (możliwe, że Twoja wersja jest starsza od mojej). Aby sprawdzić swoją wersję programu PowerPoint, kliknij kartę Plik, a następnie wybierz Konto. Kliknij przycisk O programie PowerPoint.Czy PowerPoint 2016 ma ikony?

Sprawdź! Jeśli otrzymujesz Office 2016 dla Windows builds poprzez powolny lub szybki tier Office Insiders, możesz teraz dodać ikony do dowolnego dokumentu Word, skoroszytu Excel, prezentacji PowerPoint lub wiadomości e-mail Outlook. Kliknij przycisk Wstaw>Ikony. W oknie dialogowym Wstaw ikonę wyszukaj ikonę lub przeglądaj według kategorii.

Jak dodać ikony do programu PowerPoint 2016?

 1. Na karcie Wstawianie, w grupie Ilustracje, kliknij przycisk Ikony i wybierz kategorię ikon z obramowania okna dialogowego Wstawianie ikon.
 2. Następnie kliknij na ikonę, aby ją wybrać.
 3. Kliknij przycisk Insert, aby wstawić ikonę na slajd, lub kliknij Cancel, aby wyjść z okna dialogowego Insert Icon.

Jak dodać ikonę?

Aby wstawić ikonę, dodaj nazwę klasy ikony do dowolnego elementu inline HTML. Elementy i są szeroko stosowane do dodawania ikon. Wszystkie ikony w poniższych bibliotekach ikon są skalowalnymi ikonami wektorowymi, które można dostosować za pomocą CSS (rozmiar, kolor, cień itp.).

Jak zmienić ikonę układu w programie PowerPoint?

Chociaż możesz być zadowolony z ikon, które wybrał dla Ciebie PowerPoint, możesz również zmienić je na coś innego. Aby to zrobić, kliknij na dowolną ikonę, a zobaczysz inteligentną etykietę Zastąp swoją ikonę po najechaniu myszą, jak pokazano zaznaczone na czerwono na rysunku 6, poniżej.

Jak wstawić kształty do diagramu przepływu w programie Powerpoint?Zakładki kontekstowe
Teraz zaznacz dowolny pojedynczy kształt w obrębie wykresu SmartArt i przejdź do karty Układ narzędzi SmartArt na wstążce, jak pokazano na rysunku 2, powyżej. W obrębie tej karty kliknij przycisk Dodaj kształt, aby zobaczyć galerię rozwijaną pokazaną na rysunku 3, poniżej. Alternatywnie można kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym kształcie.

Jak wstawić kształt w hierarchii w Powerpoint?

Dodaj lub usuń pola w swojej hierarchii. Kliknij wykres SmartArt, do którego chcesz dodać pole. Kliknij istniejącą skrzynkę, która znajduje się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nową skrzynkę. W programie SmartArt Tools, na karcie Układ, w grupie Utwórz wykres, kliknij strzałkę pod napisem Dodaj kształt.
Więcej pytań znajdziesz na stronie Czy rośliny w stanie spoczynku potrzebują światła słonecznego?

Jak dodać linie łączące w schemacie blokowym programu Powerpoint?

Na karcie Wstawianie, w grupie Ilustracje, kliknij Kształty. W sekcji Linie kliknij prawym przyciskiem myszy linię lub złącze, które chcesz dodać, a następnie kliknij opcję Zablokuj tryb rysowania. Kliknij w miejscu, w którym chcesz rozpocząć linię lub złącze, a następnie przeciągnij kursor do miejsca, w którym chcesz zakończyć linię lub złącze.

Jak dodać grafikę do prezentacji?

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz na slajdzie.
 2. Na karcie Wstawianie, w grupie Obrazki, kliknij Obrazki.
 3. W otwartym oknie dialogowym znajdź obraz, który chcesz wstawić, kliknij ten obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Gdzie mogę przekonwertować na SmartArt w PowerPoint?

Kliknij na zakładkę Home. Następnie zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować, klikając na placeholder zawierający tekst (jest to zewnętrzna krawędź pola tekstowego). Następnie na wstążce przejdź do grupy Paragraph i kliknij polecenie „Convert to SmartArt chart”.

Jak przekonwertować na SmartArt na Macu?

 1. Wybierz listę numerowaną lub wypunktowaną.
 2. Na karcie Strona główna kliknij przycisk Konwertuj na SmartArt i wybierz typ SmartArt, na który chcesz przekonwertować swój tekst.

Jak wstawić ikonę w programie PowerPoint dla Maca?Wejdź na kartę Wstawianie na wstążce i kliknij przycisk Symbol, jak pokazano na rysunku 2, poniżej. Ewentualnie naciśnij skrót klawiaturowy Ctrl + ⌘ + spacja.

Która wersja programu PowerPoint ma ikony?

Użyj programu PowerPoint do wstawiania ikon
Za pomocą wersji PowerPoint w Office 365 można uzyskać dostęp do biblioteki ikon, aby wyszukać najbardziej odpowiednie ikony za pomocą karty Wstawianie i sprawić, że slajdy staną się samoobjaśniające dzięki wizualnej pomocy ikon dostępnych w formacie wektorowym.

Jak zapisać obraz jako ikonę?

Otwórz obraz w edytorze obrazów. Przejdź do menu Plik>Zapisz nazwę pliku jako. W oknie dialogowym Zapisz plik jako, w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku i rozszerzenie wskazujące na żądany format. Wybierz opcję Zapisz.

Jak używać ikon?

 1. Wskaż kluczowe punkty.
 2. Oznaczaj tabele lub wykresy.
 3. Pokaż spójność.
 4. Dodaj tło.
 5. Dodaj animację.

Jak dodać ikonę do mojej strony internetowej?

 1. Najprostszym sposobem dodania ikony do witryny jest przesłanie jej jako pliku .png lub .ico z Menedżera plików swojego hostingu.
 2. Alternatywnie, jeśli masz obraz, który nie jest . png lub .
 3. Możesz dodać go automatycznie, przesyłając plik . png lub .

Więcej pytań – zobacz Czy można utonąć w zbiorniku wodnym?

Jak edytować linie w SmartArt?

Zmiana koloru, szerokości lub stylu linii
Wybierz linię w obrębie grafiki SmartArt. Aby zmienić wiele linii, kliknij pierwszą linię, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, klikając kolejne linie.

Jak dodać kształty do flowchartu?Aby wstawić kształt o jeden poziom powyżej wybranego kształtu, kliknij przycisk Dodaj kształt powyżej. Nowy kształt zajmuje miejsce wybranego kształtu, a wybrany kształt i wszystkie kształty znajdujące się bezpośrednio pod nim zostają zdegradowane o jeden poziom każdy. Aby wstawić kształt o jeden poziom poniżej wybranego kształtu, kliknij przycisk Dodaj kształt poniżej.

Jak tworzyć grafiki i prace multimedialne w programie PowerPoint?

 1. Jeśli chodzi o pracę z grafiką w programie PowerPoint, prezenterzy mogą być zaskoczeni liczbą narzędzi, jakie mają do dyspozycji.
 2. #1. Twórz niestandardowe kształty.
 3. #2. Zapoznaj się z narzędziami do obróbki obrazu.
 4. #3. Podkreślenie części obrazu za pomocą efektów artystycznych.
 5. #4.

Jak edytować schemat organizacyjny w Powerpoint?

 1. Kliknij na wykresie SmartArt, który chcesz edytować.
 2. Kliknij kartę Układ w sekcji Narzędzia SmartArt.
 3. Kliknij strzałkę przewijania w górę lub w dół albo kliknij strzałkę na liście Więcej w grupie Układy lub grupie Szybkie style, aby wyświetlić dodatkowe style.
 4. Wskaż na styl.

Jak połączyć obrazy w SmartArt?

 1. Kliknij na schemat blokowy.
 2. Kliknij na skrzynkę, którą chcesz podłączyć do swojej hierarchii. Zakładka Układ otwiera się automatycznie.
 3. Kliknij „Gradient” w sekcji Create Chart na wstążce. Pojawia się linia łącząca wykres z osobą znajdującą się na szczycie hierarchii.

Jak stworzyć projekt graficzny w programie PowerPoint?

 1. Krok 1: skonfiguruj swoją stronę. Aby rozpocząć wykres w PowerPoint bez szablonu, musisz zrobić trochę matematyki.
 2. Krok 2: Dodaj swoje tło. Gdy masz już pusty slajd w odpowiednim rozmiarze, dodaj obraz tła za pomocą polecenia Wstaw>Obraz… z menu.
 3. Krok 4: Zapisz jako obrazy.

Jak dodać grafikę i dźwięk do multimediów w programie PowerPoint?

Przejdź do opcji Wstaw>Audio>Audio na moim komputerze, aby przeglądać i wybrać plik audio do dodania. Po wybraniu pliku audio na slajdzie programu PowerPoint pojawi się mała ikona głośnika. Możesz najechać na nią i nacisnąć przycisk play, aby odtworzyć ją podczas prezentacji.

Jaka jest różnica między Pptx a POTX?

Plik POTX to szablon prezentacji utworzony przez program PowerPoint, który umożliwia użytkownikom tworzenie prezentacji slajdów. Zawiera on domyślne style, tekst, układ i formatowanie. Pliki POTX są używane do tworzenia wielu . Pliki PPTX o tym samym formacie.

Która zakładka zawiera opcje SmartArt?

Narzędzia SmartArt znajdziesz w dwóch zakładkach: zakładce Format i zakładce Układ: Zakładka Układ pomaga zmienić układ wykresu SmartArt, zmienić styl lub zmienić kolory używane w wykresie SmartArt.Related Post