Zarówno strach, jak i fobia charakteryzują się reakcjami emocjonalnymi, które pociągają za sobą reakcje fizyczne, takie jak zwiększone tętno, oddech i puls. Są one związane z sytuacjami, które sprawiają, że osoby czują się bardzo niekomfortowo. Podobnie jak fobia, strach może być reakcją wyuczoną ze względu na skojarzenie z awersyjnym bodźcem. Jednak strach jest w dużej mierze instynktem, który funkcjonuje w celu ochrony istot przed rzeczywistym niebezpieczeństwem, podczas gdy fobia jest irracjonalnym strachem, który charakteryzuje się wyraźnym oczekiwaniem na postrzegane zagrożenie. Poniższe dyskusje dalej zagłębiają się w takie różnice.

Czym jest strach?

Etymologia słowa „strach” wywodzi się od niemieckiego słowa „Gefahr”, które tłumaczy się jako „niebezpieczeństwo”. Ten stan emocjonalny jest wywoływany przez coś niebezpiecznego. To sprawia, że strach jest istotną reakcją, ponieważ pomaga chronić ludzi przed rzeczywistymi zagrożeniami. Jest to prymitywna reakcja, która przyczyniła się do przetrwania naszych przodków.

Poniżej przedstawiono dwa etapy strachu:

Reakcja biochemiczna

Jest to sytuacja, w której ciało reaguje na niebezpieczeństwo poprzez „walkę, ucieczkę lub zamrożenie”. Jest to reakcja mimowolna, ponieważ reakcje fizyczne są regulowane przez układ współczulny.

Reakcja emocjonalna

Na tym etapie reakcja jest bardziej subiektywna, ponieważ większość ludzi unika sytuacji, które mogą prowadzić do strachu, ale niektórzy szukają tej emocji. Na przykład „adrenaline junkies” są podekscytowani, gdy znajdują się w niebezpiecznej sytuacji.

Co to jest fobia?

„Fobia” pochodzi od greckiego słowa „phobos”, które tłumaczy się na „paniczny strach” lub „terror”. Jest to bardzo intensywny lęk, który jest nieproporcjonalny do źródła zagrożenia. Stąd może znacząco zakłócać codzienne czynności i relacje danej osoby. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM 5) klasyfikuje fobię w ramach zaburzeń lękowych z następującymi kryteriami diagnostycznymi:

  • Znaczny lęk przed obiektem, zwierzęciem lub sytuacją, taką jak igły, psy lub wystąpienia publiczne.
  • Źródło fobii prawie zawsze prowadzi do lęku i jest aktywnie unikane lub męcząco znoszone.
  • Strach jest wyraźnie nieproporcjonalny do rzeczywistego zagrożenia
  • Irracjonalny strach trwa zazwyczaj przez 6 miesięcy lub dłużej
  • Lęk powoduje znaczne upośledzenie w obszarach funkcjonowania jednostki

Oto 10 powszechnie występujących fobii:

Różnica między lękiem a fobią

EtymologiaStrach wywodzi się od słowa „niebezpieczeństwo”, natomiast etymologia fobii jest bardziej emocjonalnie skrajna ze słowem „terror”.

Survival

Strach jest generalnie niezbędny do przetrwania, ponieważ ostrzega istoty przed rzeczywistym niebezpieczeństwem. Z drugiej strony, fobia upośledza zawodowe, społeczne i inne obszary funkcjonowania jednostki, ponieważ doświadczany lęk jest nadmierny.

Niebezpieczeństwo

Realne zagrożenie wyzwala lęk, natomiast przewidywane zagrożenie wyzwala fobię. Osoby z fobią wyobrażają sobie niepotrzebne nasilenia, które mogą uzasadniać interwencję psychiatryczną.

Czas trwania reakcji emocjonalnej

Strach rozprasza się, gdy źródło zagrożenia nie jest obecne. Przeciwnie, lęk odczuwany w fobii utrzymuje się przez co najmniej sześć miesięcy.

Instynkt

W porównaniu z fobią, strach jest bardziej związany z instynktami, ponieważ jest to prymitywna reakcja emocjonalna na coś awersyjnego lub nieznanego, ponieważ dzieci rodzą się z reakcjami strachu.

Zarządzanie reakcją emocjonalnąLudzie, którzy doświadczają strachu, mogą łatwo poradzić sobie z dyskomfortem, ponieważ po zniknięciu zagrożenia mogą nadal wykonywać swoje codzienne czynności. Jednak ci, którzy cierpią na fobię doświadczają wyniszczających konsekwencji, ponieważ strach jest często niekontrolowany i ekstremalny, że mogą potrzebować pomocy terapeuty, który wykorzystuje różne podejścia, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapie oparte na ekspozycji i psychofarmakoterapia.

Terminologie

W porównaniu do strachu, fobia jest bardziej związana z różnymi terminologiami, ponieważ występują one w setkach, takich jak coulrophobia (strach przed klaunami), sciophobia (strach przed cieniami) i panophobia (strach przed wszystkim).Poziom lęku

Lęk charakteryzuje się łagodnym lub umiarkowanym (czasami dość wysokim) poziomem lęku, natomiast fobia wyróżnia się bardzo wysokim poziomem lęku, ponieważ jest to zaburzenie lękowe, które łączy się z równie wysokim poziomem zachowań unikających i antycypacyjnych. Ponadto fobia jest często związana z posiadaniem ataków paniki.

Uniwersalność

Strach jest uniwersalnym doświadczeniem, natomiast fobia dotyka od 8 do 18% Amerykanów i jest bardziej rozpowszechniona wśród kobiet niż mężczyzn.

Rumination

W przeciwieństwie do strachu, fobia charakteryzuje się uporczywą ruminacją na temat zagrożenia. Znacząco pochłania myśli dotkniętej jednostki w taki sposób, że znacząco rozprasza jej uwagę na ważniejsze aspekty życia.