Na tej stronie możesz odkryć 16 synonimów, antonimów, idiomów i słów powiązanych z gnostycyzmem, takich jak: agnostyk, gnostycyzm, gnostycyzm, montanista, zoroastrianin, doketyzm, doketyzm, manichejczyk, walentynianin, alegoryzowanie i neoplatonik.


Co oznacza korzeń słowa gnostyk?

Słowo gnostyk pochodzi od greckiego słowa gnostikos, które oznacza „wiedzieć” lub „zdolny do rozeznania”. Jeśli słowo ma duże „G”, gnostyczne, opisuje coś związanego z gnostycyzmem, formą niekonwencjonalnego mistycznego chrześcijaństwa, która powstała w drugim wieku i nadal jest uważana za heretycką przez wielu chrześcijan.

Jakie słowo oznacza konstruowanie wiedzy?

epistemologia. północna. część filozofii zajmująca się wiedzą. !

Jaka jest inna nazwa lotniska?

Terminy aerodrom, lotnisko i pas startowy również odnoszą się do lotnisk, a terminy heliport, baza wodnosamolotów i STOLport dotyczą lotnisk przeznaczonych wyłącznie dla śmigłowców, wodnosamolotów i samolotów krótkiego startu i lądowania.Czy gnostycy wierzą w Boga?

Definicja. Gnostycyzm to wiara, że istoty ludzkie zawierają w sobie cząstkę Boga (najwyższego dobra lub iskry bożej), która spadła ze świata niematerialnego w ciała ludzi. Cała materia fizyczna podlega rozkładowi, dekompozycji i śmierci.Czy gnostycy wierzą w Jezusa?

Niektórzy gnostycy identyfikują Jezusa jako wcielenie najwyższej istoty, która stała się wcielona, aby przynieść gnozę na ziemię. Inni stanowczo zaprzeczają, że najwyższa istota stała się ciałem, twierdząc, że Jezus był po prostu człowiekiem, który osiągnął oświecenie poprzez gnozę i nauczył swoich uczniów robić to samo.

Kim są dzisiejsi gnostycy?

Mandaeans są jedynymi ocalałymi tradycyjnymi gnostykami, mającymi nie więcej niż 20 000 wyznawców żyjących w południowym Iraku i południowo-zachodnim Iranie.Co to jest gnostyk?

A Gnostycy to byli ludzie, którzy twierdzili, że wiedzą coś wyjątkowego. Ta wiedza mogła być wiedzą o osobie, rodzajem osobistej znajomości, jaką mistyk miałby z boskością. Albo może to być rodzaj wiedzy propozycjonalnej o pewnych kluczowych prawdach. Gnostycy twierdzą, że posiadają oba rodzaje wiedzy.

Co jest przeciwieństwem gnostycyzmu?

1. W kontekstach religijnych „gnostyk” ogólnie odnosi się do kogoś, kto posiada wiedzę lub poszukuje wiedzy o Bogu. „Agnostyk” jest przeciwieństwem i są to ludzie, którzy nie mają wiedzy na temat istnienia Boga.

Więcej pytań – zobacz Czy 100 Mbps jest dobre dla PS4?

Jakim słowem określa się brak wiary w Boga?Wiele osób jest zainteresowanych rozróżnieniem słów agnostyk i ateista. Różnica jest dość prosta: ateista odnosi się do kogoś, kto nie wierzy w istnienie boga lub bogów, a agnostyk odnosi się do kogoś, kto nie wie, czy bóg istnieje, a nawet czy coś takiego można poznać.

Jakie jest inne słowo na zdobycie wiedzy?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące informacji

Niektóre popularne synonimy dla wglądu to przenikliwość, rozeznanie, dyskryminacja, przenikliwość i percepcja.

Jakie jest inne słowo na pełne wiedzy?lub koneser

posiadający lub wykazujący się wiedzą, wnikliwością lub zrozumieniem; inteligentny; znający się na rzeczy; dobrze poinformowany; przenikliwy; spostrzegawczy.

Czy lądowisko to jedno słowo czy dwa?

Formy słowne: airstripsPas startowy to odcinek ziemi, który został oczyszczony dla samolotów do startu i lądowania.

Jak nazywasz kogoś z dużą wiedzą?

mądry. literat. rzeczownik. ktoś, kto ma dużą wiedzę.Co oznacza pas startowy?

Pas startowy to długi, płaski kawałek ziemi, z którego mogą startować i lądować samoloty, zwłaszcza taki, z którego korzystają tylko samoloty prywatne lub wojskowe.

Jakie jest znaczenie pola lotniczego?

Definicja „lotnisko

: obszar ziemi, z którego operują statki powietrzne: jako. a: lotnisko. b: baza lotnicza.

Co to jest gnostycka tajemnica?

Gnostycy wierzyli raczej w radykalny dualizm regulujący relacje między Bogiem a światem. Bóg był oddzielony od stworzenia, które było dziełem mniejszych złych mocy, które nie miały zdolności poznania Boga. Wewnętrzna istota człowieka należała jednak do świata boskiego.

Czy zostali jeszcze jacyś gnostycy?

Mandaeci to starożytna gnostycka grupa etniczno-religijna, która przetrwała i występuje współcześnie w Iranie, Iraku oraz we wspólnotach diaspory w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i Australii…. Pod koniec XIX wieku ukazały się popularne kompleksowe opracowania wykorzystujące nowo odkryte materiały źródłowe.

Czy gnostycyzm jest pogański?

Gnostycyzm od swoich początków stanowił religię rywalizującą zarówno z judaizmem, jak i chrześcijaństwem. Rzeczywiście, byli gnostyccy Żydzi i oszałamiająca różnorodność gnostyckich sekt chrześcijańskich, ale byli też pogańscy gnostycy. Gnostycyzm był zarówno nurtem w obrębie innych religii, jak i eklektyczną, ale autentyczną religią samą w sobie.

W co wierzą współcześni gnostycy?

Jedyną nadzieją dla ludzkości, uwięzionej w tej złej powłoce ciała, jest duchowe przekroczenie tego świata i wyparcie się ciała. Gnostycy wierzyli, że aby uzyskać zbawienie, trzeba posiąść pewną wiedzę, lub gnozę, która musi być dostarczona osobie przez posłańca światła.

Czym różni się gnostycyzm od chrześcijaństwa?

Gnostycy byli dualistyczni i czcili dwóch (lub więcej) bogów; chrześcijanie byli monistyczni i czcili jednego Boga… Gnostycy skupiali się na wykorzenieniu niewiedzy; troską chrześcijan było wykorzenienie grzechu.

Czy gnostycy wierzą w Trójcę Świętą?

Gnostycy utrzymywali, że była ona syzygią (boskim żeńskim bliźniaczym aeonem) Jezusa (tj. Oblubienicą Chrystusa) i Duchem Świętym Trójcy….

Kto stworzył gnostycyzm?

Słowo gnostycyzm po raz pierwszy pojawiło się w druku w 1669 roku, w książce angielskiego poety i filozofa religii. Henry’ego More’a. More zastosował je do grup religijnych określanych w starożytnych źródłach jako gnostikoi, greckie słowo oznaczające „tych, którzy mają wiedzę”.

Więcej pytań – zobacz Czy browar jest opłacalny?

Z czym spierali się gnostycy?

Gnostycy zajmowali się podstawowymi pytaniami dotyczącymi istnienia lub „bycia-w-świecie” (Dasein), czyli: kim jesteśmy (jako istoty ludzkie), skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy, historycznie i duchowo (por. Hans Jonas, The Gnostic Religion 1958, s. 334).

Co jest nie tak z gnostyckimi Ewangeliami?

Te cztery zasadnicze różnice pomiędzy Ewangeliami kanonicznymi lub biblijnymi a Ewangeliami gnostyckimi są wyraźną wskazówką, że Ewangelie gnostyckie nie są autentycznie apostolskie w swoim autorstwie, przesłaniu i ramach czasowych. Ewangelie gnostyckie nie są wiarygodnymi źródłami życia i nauk Jezusa.

Czym jest wiara agnostyczna?

Agnostycyzm to opinia lub przekonanie, że istnienie Boga, tego co boskie lub nadprzyrodzone jest nieznane lub niepoznawalne. Inna podana definicja to pogląd, że „rozum ludzki nie jest w stanie dostarczyć wystarczających racjonalnych podstaw do uzasadnienia przekonania, że Bóg istnieje lub przekonania, że Bóg nie istnieje”.

W co wierzyli katarzy?

Katarzy wierzyli, że duchy ludzkie są bezpłciowymi duchami aniołów uwięzionymi w materialnym królestwie złego boga, przeznaczonymi do reinkarnacji, dopóki nie osiągną zbawienia poprzez consolamentum, formę chrztu wykonywanego w momencie zbliżającej się śmierci, kiedy to powrócą do dobrego Boga.

W którym kraju nie ma religii?

Kraj Holandia
% niestowarzyszony 44,30%
niestowarzyszony 7.550.000
Liczba ludności w 2022 r. 17,211,447

Jakie jest inne słowo na lepsze zrozumienie?

sumienie wizja
mądrość sapience
wizja pełne zrozumienie
rozszerzone rozumienie zwiększone zrozumienie
zwiększone zrozumienie doskonałe zrozumienie

Jaki jest synonim słowa „rozeznanie”?

przewidywać, ustalać, określać, wykrywać, ustalać, rozróżniać, rozróżniać, odgadywać, ustalać, ustalać, przewidywać, przewidywać, dostrzegać, pojmować, kontemplować, dostrzegać, odkrywać, szpiegować, wydobywać, skupiać, oceniać.

Jak nazywasz osobę bez wiary?

Wszystko co nie jest związane z kościołem lub wiarą można nazwać świeckim. Osoby niereligijne można nazwać ateistami lub agnostykami, ale do opisania rzeczy, działań lub postaw, które nie mają nic wspólnego z religią, można użyć słowa secular. Szkoły publiczne są świeckie, ale szkoły katolickie nie.

Kto jest najbardziej znanym ateistą?

 • Michaił Bakunin.
 • Jean Baudrillard.
 • Alberto Camus.
 • Richard Dawkins.
 • Daniel Dennet.
 • Ludwig Feuerbach.
 • Sam Harris.
 • Christopher Hitchens.

Które słowo może najlepiej zastąpić słowo wgląd?

 • wgląd.
 • intuicja.
 • osąd.
 • obserwacja.
 • zrozumienie.
 • wizja.
 • mądrość.
 • kliknięcie.

Co to znaczy Rozpoznanie?

Definicja rozpoznawalny (ang. recognizable)

: zdolny do bycia rozpoznanym.

Jak nazwać osobę, która zna się po trochu na wszystkim?

Osoba, która wie wszystko: wszechwiedząca.

Jak nazywasz osobę, która jest ekspertem w wielu dziedzinach?

Erudyta jest odpowiedni, ale zauważ, że generalnie oznacza to, że dana osoba jest ekspertem w kilku różnych dziedzinach, nie może zostać erudytą, jeśli zna tylko wiele przedmiotów. Również polimat jest używany dla kogoś, kto ma dużą wiedzę, co w tym przypadku również ma zastosowanie, więc kolejne +1 dla Polymath.

Jaki jest synonim dla Skilled?

Niektóre popularne synonimy słowa skilled to adept, ekspert, biegły i zręczny. Podczas gdy wszystkie te słowa oznaczają „posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia w jakiejś dziedzinie lub zawodzie”, umiejętne podkreśla mistrzostwo techniki.

Jakie jest inne słowo na określenie informacji?

Niektóre popularne synonimy dla informować to wiedzieć, informować, informować i powiadamiać. Podczas gdy wszystkie te słowa oznaczają „uświadamiać o czymś”, informowanie oznacza przekazywanie wiedzy, zwłaszcza o faktach lub wydarzeniach.

Czy mądrość i wiedza są synonimami?

O ile mądrość i wiedza są synonimami, o tyle pozostałe synonimy dla każdego słowa, odpowiednio, nie pokrywają się zbytnio. I dają więcej wskazówek na temat unikalnego znaczenia każdego słowa. Na przykład, inne synonimy dla wiedzy to: umiejętność.

Aby uzyskać więcej pytań, zobacz Dlaczego miłość jest bezinteresowna?

Jakie jest znaczenie słowa express way?

Definicja autostrada

Szybka podzielona autostrada dla bezpośredniego ruchu z częściowo lub w pełni kontrolowanym dostępem.


Jak nazwać torowisko?

Zazwyczaj pas startowy może być używany w obu kierunkach i jest nazwany dla każdego kierunku osobno: na przykład „pas startowy 15” w jednym kierunku jest „pasem startowym 33”, gdy jest używany w drugim kierunku. Te dwie liczby różnią się o 18 (= 180°).

Jaka jest różnica między drogą startową a pasem startowym?

PAS STARTOWY oznacza pokryty trawą lub darnią obszar lotniska, który jest zaprojektowany i wykorzystywany do startu i lądowania statków powietrznych…. Termin ten będzie miał takie samo znaczenie w całym niniejszym rozdziale jak termin „droga startowa”.

Co to jest wosk hollywoodzki?

Co to jest wosk hollywoodzki? Wosk hollywoodzki polega na całkowitym usunięciu wszystkich włosów łonowych, z przodu, między nogami i między pośladkami. Jest to kompletne rozwiązanie do usuwania włosów.

Co to jest wosk francuski?

Znany również jako francuski wosk do bikini, ten styl depilacji obejmuje usunięcie włosów z boków warg sromowych, pomiędzy pośladkami (zwykle określane przez woskowarki po prostu jako „plecy”) oraz z części miednicy, ostatecznie pozostawiając jedynie prostokątną plamę włosów z przodu.

Co to jest wosk do Trójkąta Bermudzkiego?

Brazylijski wosk do bikini: Trójkąt Bermudzki.

Po prostu nazywamy wosk brazylijski, no cóż, woskiem brazylijskim. Usuwa on wszystko od przodu do tyłu. Czasami zostawia się trochę z przodu, jeśli ktoś woli. Wyjaśnienie Cosmo dodaje do tego, co jest znane jako Trójkąt Bermudzki.

Co to jest chodnik na lotnisku?

sztucznie pokryta powierzchnia pasów startowych, dróg kołowania, miejsc postoju statków powietrznych, ramp i płyt hangarów lotniskowych, która jest stosowana w celu zapewnienia nieprzerwanej eksploatacji przez cały rok.

Jaka jest inna nazwa lądowiska?

base Aerea lotnisko
lotnisko lotnisko
PASMO LOTNICZE lądowisko
pas startowy zespół
pasek startowy droga kołowania

Jak nazywa się lotnisko wojskowe?

Baza lotnicza (czasami określana jako wojskowa baza lotnicza, lotnisko wojskowe, lotnisko wojskowe, stacja lotnicza, stacja lotnicza marynarki wojennej, stacja sił powietrznych lub baza sił powietrznych) to lotnisko używane jako baza wojskowa przez siły zbrojne do obsługi wojskowych statków powietrznych .

Czy gnostycy wierzą w Boga?

Definicja. Gnostycyzm to wiara, że istoty ludzkie zawierają w sobie cząstkę Boga (najwyższego dobra lub boskiej iskry), która spadła ze świata niematerialnego w ciała ludzi. Cała materia fizyczna podlega rozkładowi, rozpadowi i śmierci.

Czy gnostycy wierzą w Jezusa?

Niektórzy gnostycy identyfikują Jezusa jako wcielenie najwyższej istoty, która stała się wcielona, aby przynieść gnozę na ziemię. Inni stanowczo zaprzeczają, że najwyższa istota stała się ciałem, twierdząc, że Jezus był po prostu człowiekiem, który osiągnął oświecenie poprzez gnozę i nauczył swoich uczniów robić to samo.

Kim są dzisiejsi gnostycy?

Mandaeans są jedynymi ocalałymi tradycyjnymi gnostykami, mającymi nie więcej niż 20 000 wyznawców żyjących w południowym Iraku i południowo-zachodnim Iranie.

Co się stało z arianami?

Kiedy cesarze Gracjan (367-383) i Teodozjusz I (379-395) podjęli się obrony niearyjskiej teologii, arianizm upadł. W 381 roku w Konstantynopolu zebrał się drugi sobór ekumeniczny. Arianizm został zdelegalizowany i przyjęto wyznanie wiary – Credo Nicejskie.

Jak się wymawia gnostycyzm?Related Post