Respiratory mechaniczne są najczęściej stosowanym sposobem podtrzymywania życia u pacjentów, którzy nie są w stanie oddychać naturalnie lub oddychają w sposób niewystarczający. Nieinwazyjna wentylacja dodatnim ciśnieniem (NPVV) stała się integralną częścią wsparcia respiratora u pacjentów z ostrą lub przewlekłą niewydolnością oddechową. W związku z tym BiPAP jest jedną z najczęstszych nieinwazyjnych terapii wentylacji mechanicznej stosowanych w ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej szerokim spektrum chorób przewlekłych, najczęściej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Co to jest respirator?

Respirator to maszyna podtrzymująca życie, która umożliwia pacjentom, mającym problemy z naturalnym oddychaniem, oddychanie mechaniczne. Jest to urządzenie medyczne, które zapewnia mechaniczną wentylację w celu dostarczenia powietrza do oddychania pacjentom, którzy nie mogą oddychać lub oddychają w sposób niewystarczający. Wentylatory nie bez powodu nazywane są maszynami podtrzymującymi życie, ponieważ kupują nam czas. Urządzenie to podtrzymuje dopływ tlenu do mózgu, serca i nerek. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom tlenu we krwi poprzez wdmuchiwanie powietrza do płuc. Respiratory są szeroko stosowane w postępowaniu z ostro chorymi pacjentami chirurgicznymi i na oddziałach intensywnej terapii, jak również w przewlekłym wspomaganiu pacjentów z szerokim zakresem chorób przewlekłych, które mogą powodować niewydolność oddechową. Od lat respiratory są najczęściej stosowanym sposobem podtrzymywania życia w medycynie i służbie zdrowia. Respirator jest również znany jako respirator, respirator mechaniczny lub maszyna do oddychania.

Co to jest BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure)

BiPAP to rodzaj respiratora ciśnieniowego, który zwiększa objętość wdechową poprzez dostarczenie dodatkowego ciśnienia do górnych dróg oddechowych podczas wdechu. Jest to forma nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, która pomaga w leczeniu bezdechu sennego. BiPAP jest jednym z najczęściej stosowanych nieinwazyjnych metod wentylacji mechanicznej, drugim jest CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Większość elementów respiratora BiPAP jest taka sama jak respiratora CPAP, jednak w przypadku BiPAP powietrze pod ciśnieniem dostarczane jest na dwóch różnych poziomach, co oznacza, że ciśnienie wdechowe i wydechowe może być ustawione niezależnie. W BiPAP ciśnienie w drogach oddechowych jest dodatnie, ale bardziej podczas wdechu niż wydechu. Oddychanie jest spontaniczne, a ciśnienie w drogach oddechowych oscyluje wokół dwóch ustawionych poziomów. Urządzenie jest często stosowane przez ograniczony czas, zwykle w nocy lub po drzemce, gdy naturalny wysiłek oddechowy nie jest możliwy. Może być stosowany w leczeniu pacjentów, którzy nie tolerują CPAP.

Różnica między respiratorem a BiPAP

Urządzenie

– Wentylator, często nazywany maszyną podtrzymującą życie, jest urządzeniem mechanicznym, które pomaga dostarczyć powietrze do oddychania pacjentom, którzy nie są w stanie oddychać naturalnie lub oddychają niewystarczająco. Jest to urządzenie medyczne, które zapewnia mechaniczną wentylację w celu nadmuchania i opróżnienia płuc pacjenta, którego własne zdolności oddechowe są zmniejszone lub utracone.

BiPAP, skrót od „Biphasic (bilevel) Level Positive Airway Pressure” machine, jest formą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, która pomaga w leczeniu bezdechu sennego – potencjalnie poważnego zaburzenia snu, które powoduje zaburzenia oddychania podczas snu, takie jak hipowentylacja związana z otyłością. BiPAP w niektórych przypadkach może być użyty do kupienia czasu przed intubacją lub użyty w przypadku zaburzeń oddychania w celu odciążenia pracy oddechowej.

Funkcja

– Respirator to maszyna podtrzymująca życie organizmu, która pomaga w całym procesie oddychania, utrzymując w ten sposób odpowiedni poziom tlenu we krwi poprzez umożliwienie ruchu powietrza do i z płuc.

Z kolei BiPAP jest rodzajem nieinwazyjnej formy terapii dla pacjentów cierpiących na ciężki obturacyjny bezdech senny, POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc) lub inne schorzenia, które wpływają na sposób oddychania podczas snu. Urządzenie BiPAP wykorzystuje powietrze pod ciśnieniem, aby utrzymać drogi oddechowe otwarte, dzięki czemu nie zapadają się one podczas snu.

Praca

– Respirator to urządzenie wspomagające oddychanie; wdmuchuje powietrze – lub powietrze z dodatkową ilością tlenu – do dróg oddechowych, a następnie do płuc przez rurkę do oddychania. Jeden koniec rurki do oddychania wchodzi do tchawicy pacjenta, który ma problemy z oddychaniem, a drugi koniec rurki jest podłączony do respiratora. Drogi oddechowe przenoszą powietrze nadające się do oddychania do płuc pacjenta.BiPAP, z drugiej strony, wykorzystuje podwójne ustawienia ciśnienia; wyższe ciśnienie jest dostarczane podczas wdechu, podczas gdy niższe ciśnienie jest dostarczane podczas wydechu. Dwa ustawienia ciśnienia pozwalają pacjentom na wdychanie i wydychanie większej ilości powietrza z płuc.

Zastosowanie kliniczne

– Wentylatory mechaniczne są najczęściej stosowanym sposobem podtrzymywania życia, wykorzystywanym w leczeniu ostro chorych pacjentów chirurgicznych i na oddziałach intensywnej terapii, a także w leczeniu pacjentów z szerokim spektrum chorób przewlekłych, które mogą powodować niewydolność oddechową, takich jak urazy głowy, przedawkowanie leków itp.

Z kolei BiPAP jest zewnętrznym mechanicznym urządzeniem wspomagającym oddychanie, często stosowanym w leczeniu pacjentów z ostrą lub przewlekłą niewydolnością oddechową, niewydolnością serca, obturacyjnym bezdechem sennym (OSA), centralnym bezdechem sennym (CSA). Aparaty BiPAP są również stosowane w leczeniu wielu innych stanów, które mogą prowadzić do zaburzeń oddychania, w tym wstrząsu, urazów głowy, zatruć i zaburzeń metabolicznych.

Podsumowanie Wentylator vs. BiPAP

W skrócie, respiratory to urządzenia podtrzymujące życie, które pomagają dostarczyć powietrze do pacjentów, którzy nie są w stanie oddychać naturalnie lub oddychają niewystarczająco. Respiratory dają nam czas, utrzymując dopływ tlenu do mózgu, serca i nerek. Z drugiej strony, BiPAP jest rodzajem respiratora ciśnieniowego, który obejmuje dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych dostarczane przez maskę do spontanicznie oddychającego pacjenta. BiPAP wykorzystuje podwójne ustawienia ciśnienia, co pozwala pacjentom na wdychanie i wydychanie większej ilości powietrza z płuc.