W ciągu ostatnich dwóch dekad zrobiło się wiele szumu wokół słowa „nanotechnologia” i tego, jak ta nowa technologia zmienia otaczający nas świat dzięki niezliczonym zastosowaniom. Jest ona już zintegrowana z naszym codziennym życiem w różnych formach, takich jak nanocząsteczki zawarte w kremach z filtrem przeciwsłonecznym, odporne na zabrudzenia szkło/farba z nanopowłokami i różne materiały nanokompozytowe. Początkowo rozwój nanotechnologii skupiał się na odkrywaniu nowych zjawisk i konwergencji dyscyplin od podstawowej wiedzy o kontroli materii w nanoskali do nowatorskich platform naukowych. Z tych wszystkich osiągnięć wynika, że nanotechnologia wydaje się wypełniać lukę między wyobraźnią a rzeczywistością.

Wszystko to sprawia jednak, że zastanawiamy się, czym dokładnie jest ta nanotechnologia i czym różni się od nanonauki. Termin „nano” oznacza po prostu skalę 10-9, jeśli chodzi o wymiar materiałów. Dlatego jeden nanometr to jedna miliardowa część metra. Tak więc obiekty objęte reżimem nanotechnologii prawdopodobnie będą miały jeden lub więcej wymiarów w skali nanometrowej. Nanonauka i nanotechnologia zyskały uznanie na całym świecie jako interesujące tematy w nauce i inżynierii, a zwłaszcza ze względu na ich potencjalne zastosowania przemysłowe. Obie te dziedziny zajmują się badaniem niezwykle małych rzeczy i mogą być wykorzystywane we wszystkich innych dziedzinach nauki.

Czym jest nanonauka?

Nanonauka to badanie i zastosowanie struktur i materiałów, które mają wymiary na poziomie skali nano. Nanonauka to badanie nanomateriałów i ich właściwości oraz zrozumienie, w jaki sposób te materiały, na poziomie molekularnym, zapewniają nowe właściwości i zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne, które zostały z powodzeniem wykorzystane w innowacyjny sposób w wielu branżach. Niektóre z unikalnych aspektów nano systemów wynikają wyłącznie z ich niewielkich rozmiarów. Nanonauka to coś więcej niż technologia. Nanonauka to miejsce, gdzie fizyka atomowa łączy się z fizyką i chemią układów złożonych. Wykład Feynmana z 1959 roku jest często cytowany jako źródło inspiracji dla nanonauki, ale został on opublikowany jako praca naukowa dopiero w 1992 roku. Niezwykłe implikacje technologiczne przedstawione w wykładzie Feynmana stanowią dla większości ludzi podstawę wrażenia, jakie wywołuje nanonauka.

Czym jest nanotechnologia?

Nanotechnologia to nauka i technologia obiektów na poziomie nanoskali, których właściwości różnią się znacząco od właściwości materiału składowego w skali makroskopowej lub nawet mikroskopowej. Jest to multidyscyplinarna dziedzina obejmująca zrozumienie i kontrolę materii o wymiarach około 1-100 nm, prowadząca do rozwoju innowacyjnych i rewolucyjnych zastosowań. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna również niedawno zdefiniowała nanotechnologię jako „zrozumienie i kontrolę materii i procesów w nanoskali, zwykle, ale nie wyłącznie, poniżej 100 nm w jednym lub więcej wymiarach, gdzie pojawienie się zjawisk zależnych od wielkości zwykle umożliwia nowatorskie zastosowania, gdzie jeden nanometr to jedna tysięczna milionowa część metra.” Zrozumienie podstaw naukowych oddziaływań w nanoskali jest ważne dla rozwoju technologii. Interakcje te stanowią jeden z głównych obszarów badań w dziedzinie nanotechnologii.

Różnica między Nanotechnologią a Nanonauką

Definicja

– Nanonauka i Nanotechnologia to badanie i zastosowania niezwykle małych rzeczy, materiałów o wymiarach nanometrowych. Nanonauka jest tam, gdzie fizyka atomowa zbiega się z fizyką i chemią układów złożonych. Nanotechnologia to nauka i technologia obiektów na poziomie nanoskali, których właściwości różnią się znacząco od właściwości materiału składowego w skali makroskopowej lub nawet mikroskopowej. Mówiąc o nanotechnologii, mamy na myśli skalę – rząd wielkości – wielkości, czyli długość. Nanonauka to badanie struktur i materiałów w nanoskali.

Nauka

– Nanotechnologia to multidyscyplinarna dziedzina, która obejmuje zrozumienie i kontrolę materii o wielkości około 1-100 nm, co prowadzi do rozwoju innowacyjnych i rewolucyjnych zastosowań. Obejmuje naukę, inżynierię i technologię w nanoskali, a także modelowanie i manipulację materią w skali atomowej, molekularnej i supramolekularnej. Nanonauka dotyczy zjawisk zachodzących w układach o wymiarach nanometrycznych i wiąże się ze zrozumieniem podstawowych oddziaływań układów fizycznych ograniczonych do wymiarów nanoskopowych oraz ich właściwości.

Aplikacje

– Nanotechnologia ma zastosowanie w wielu różnych branżach i dziedzinach, w tym w rolnictwie i przemyśle spożywczym, przemyśle samochodowym, lotniczym, obronnym, budowlanym, opiece zdrowotnej i medycynie, energetyce, diagnostyce molekularnej, przemyśle tekstylnym i innych. Zrozumienie sił i teorii występujących w nanotechnologii to tylko jeden z aspektów nanonauki. To powiedziawszy, nanomateriały są wykorzystywane w różnych procesach produkcyjnych, produktach i opiece zdrowotnej, wraz z diagnostyką i leczeniem raka.

Podsumowanie Nanotechnologia vs. NanonaukaNanotechnologia to nauka i technologia obiektów na poziomie nanoskali. Jednym z ważnych aspektów nanotechnologii jest modelowanie urządzeń, materiałów i oddziaływań w nanoskali. Zrozumienie podstaw naukowych oddziaływań w nanoskali jest ważne dla rozwoju technologii. Interakcje te stanowią jeden z głównych obszarów badań w dziedzinie nanotechnologii. Nanonauka odnosi się natomiast do badania, zastosowań i manipulacji materiałami i strukturami w skali nanometrowej. Zrozumienie sił i teorii działających w nanotechnologii jest tylko jednym z aspektów nanonauki. Mówiąc wprost, nanonauka dotyczy zjawisk zachodzących w systemach o wymiarach nanometrowych.