Centrosom i centromer to struktury biorące udział w podziale komórki. Centrosomy występują tylko w komórkach zwierzęcych, gdzie regulują cykl komórkowy i organizują mikrotubule. Centromery występują we wszystkich komórkach eukariotycznych i odpowiadają za przemieszczanie się zreplikowanych chromosomów do komórek potomnych podczas mitozy i mejozy.

Co to jest centrosom?

Centrosom jest organellą, regulującą cykl komórkowy i organizującą mikrotubule. Występuje tylko w komórkach zwierzęcych. Centra organizacji mikrotubul u roślin i grzybów są różne.

Każdy centrosom składa się z dwóch centrioli i materiału okołocentrycznego. Centriole składają się z centryny, tektyny i dziewięciu tripletów mikrotubul. Materiał okołocentryczny to amorficzna masa otaczająca centriole. Zawiera on białka odpowiedzialne za polimeryzację mikrotubul i jej zakończenie (perystryna, γ-tubulina i ninina). Centrosom podwaja się w trakcie podziału komórki i po mitozie do każdej komórki potomnej trafia jeden centrosom z dwoma centriolami. Podczas profazy dwa nowo utworzone centrosomy trafiają do przeciwległych biegunów komórki. Centrosomy odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu rzęsek i flagellum.

Centrosomy nie są organellami obligatoryjnymi dla przebiegu podziału mitotycznego. Po napromieniowaniu tej organelli laserem, mitoza przebiega normalnie i tworzy się normalne wrzeciono. Jednakże, chociaż centrosomy nie są niezbędne do przeżycia komórki, są ważne dla przetrwania całego organizmu, ponieważ udoskonalają podziały komórkowe. Odchylenie od normalnej liczby centrosomów w komórce jest związane z nowotworem.Co to jest centromer?

Centromer to odcinek DNA (niekodujący), który odpowiada za przemieszczanie się zreplikowanych chromosomów do komórek potomnych podczas mitozy i mejozy.Chromosom składa się z dwóch siostrzanych chromatyd, które wiążą się ze sobą w centromerze. Każdy chromosom ma ramiona, przewężenie pierwotne i telomery. Zwężenie pierwotne dzieli chromosom na dwa ramiona. Centromer to niewielkich rozmiarów pęcherzyk położony w przewężeniu pierwotnym. Po obu stronach centromeru znajduje się kinetochor (struktura dyskowa złożona głównie z białek).

Centromer wraz z kinetochorem odpowiada za prawidłowe rozdzielenie chromosomów w komórkach córkach podczas podziału komórki. Do centromeru przyczepione jest wrzeciono podziałowe, które wraz z centrami (biegunami) komórkowymi tworzy aparat podziału komórki.

Centromery mogą być:Różnica między centrosomem a centromerem

Definicja

Centrosom: Centrosom to organelle, regulujące cykl komórkowy i organizujące mikrotubule.

Centromer: Centromer to odcinek niekodującego DNA, odpowiedzialny za przemieszczanie się zreplikowanych chromosomów do komórek-córek podczas mitozy i mejozy.

Występowanie

Centrosom: Centrosom występuje tylko w komórkach zwierzęcych.Centromer: Centromer występuje we wszystkich komórkach eukariotycznych.

Funkcja

Centrosom: Centrosomy są głównym centrum organizacji mikrotubul i regulatorem podziału komórki. Ma zasadniczą rolę w tworzeniu rzęsek i flagellum.

Centromer: Włókna wrzeciona przyczepiają się do centromeru, aby przyciągnąć chromatydy siostrzane do biegunów podczas podziału komórki.

Struktura

Centrosom: Centrosomy składają się z dwóch centrioli i otaczającej je amorficznej masy zwanej materiałem okołocentrycznym.Centromer: Centromer składa się z niekodującego DNA.

Numer

Centrosom: Każda komórka posiada jeden centrosom.

Centromer: Liczba centromerów w komórce równa się liczbie chromosomów.