Brama to urządzenie sieciowe, które reguluje ruch sieciowy pomiędzy dwoma rozbieżnymi sieciami. Router jest również sam w sobie bramą, która odbiera sygnał z sieci rozległej i kieruje go przez sieć lokalną. Zasadniczo łączy on dwa różne systemy sieciowe ze sobą. Z kolei zapory ogniowe są systemem filtrującym, który określa, które pakiety danych powinny być dopuszczone lub pozbawione dostępu do przejścia.

Co to jest Gateway?

Brama to sprzętowe urządzenie sieciowe lub węzeł sprzętowy, który jest używany do łączenia dwóch różnych sieci, umożliwiając użytkownikom komunikację w kilku sieciach. Jak sama nazwa wskazuje, brama działa jako „brama” pomiędzy dwoma różnymi sieciami. Jest to w zasadzie urządzenie sieciowe z dedykowanym sprzętem i oprogramowaniem, które umożliwia komunikację pomiędzy dwoma różnymi sieciami o różnych architekturach i protokołach. Bramki są niezbędne do komunikacji pomiędzy terminalami podłączonymi do heterogenicznych sieci o różnych charakterystykach sieciowych i wykorzystujących różne protokoły. Najczęściej spotykane bramy to komputer i router łączący przedsiębiorstwo z siecią. Bramki są bardzo istotne, gdy firma dokonuje zmian z jednej konfiguracji na drugą, tak aby stary i nowy system mogły działać jednocześnie. Bramy są wdrażane jako sprzęt, oprogramowanie lub kombinacja obu. Bramy pełnią wiele różnych funkcji, więc zdefiniowanie bramy nie jest prostym zadaniem.

Co to jest Firewall?

Firewalle są kluczowym elementem bezpiecznej sieci w dzisiejszym Internecie. Ogólnie rzecz biorąc, firewall to system bezpieczeństwa sieciowego zaprojektowany specjalnie w celu zapobiegania wszelkim rodzajom nieautoryzowanego dostępu do i z sieci prywatnej. Firewalle starannie i dokładnie analizują ruch przychodzący i wychodzący w oparciu o wcześniej ustalone reguły i filtrują ruch z podejrzanych lub niezabezpieczonych źródeł. Podobnie jak bramy, zapory mogą być wdrażane zarówno w sprzęcie, jak i oprogramowaniu, lub w kombinacji obu. Zapory ogniowe zabezpieczają komputer w punkcie wejścia zwanym portami, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom, takim jak hakerzy, dostęp do prywatnych sieci podłączonych do Internetu, w szczególności intranetów. Zapory sieciowe zazwyczaj dokonują inspekcji pakietów i monitorują połączenie, a następnie filtrują połączenia na podstawie wyników inspekcji pakietów. Inspekcja pakietów określa, czy pakiet powinien być dozwolony czy odrzucony na podstawie wcześniej zdefiniowanej polityki dostępu. Może ona obejmować inspekcję wielu elementów, takich jak źródłowy adres IP, docelowy adres IP, port źródłowy, port docelowy, protokół IP oraz informacje z nagłówka pakietu.

Różnica między bramą a firewallem

Znaczenie

– Brama jest po prostu urządzenie sieciowe lub węzeł sprzętowy, który jest używany do łączenia dwóch różnych sieci z różnych protokołów i właściwości sieci razem. To w zasadzie łączy dwie rozbieżne sieci razem, umożliwiając użytkownikom komunikację w kilku sieciach. Firewall, z drugiej strony, jest systemem bezpieczeństwa, który siedzi między modemem a trasą. Może to być samodzielne urządzenie sprzętowe lub wbudowane w sam router. Firewall to system bezpieczeństwa, który monitoruje ruch przychodzący i wychodzący w oparciu o wcześniej zdefiniowany zestaw reguł i filtruje ruch z podejrzanych lub niezabezpieczonych źródeł.

Przeznaczenie– Brama urządzenie sieciowe z dedykowanym sprzętem i oprogramowaniem, które umożliwia komunikację pomiędzy dwoma różnymi sieciami o różnych architekturach i protokołach. Bramy są implementowane jako sprzęt, oprogramowanie lub kombinacja obu tych elementów i pełnią dwie główne funkcje: łączą różne urządzenia ze sobą oraz podłączają urządzenia do sieci publicznych i prywatnych. Z kolei zapory ogniowe zabezpieczają komputer, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom, takim jak hakerzy, dostęp do prywatnych sieci podłączonych do Internetu, zazwyczaj intranetów. Firewalle zasadniczo blokują podejrzany ruch, taki jak wirusy i hakerzy.Praca

– Bramy zazwyczaj działają w warstwie OSI 4 lub wyższej i zazwyczaj tłumaczą protokoły, aby umożliwić terminalom w dwóch różnych sieciach komunikację ze sobą. Bramki mogą być zarówno sprzętem, jak i oprogramowaniem, lub kombinacją obu. Termin brama może być używany w wielu kontekstach, ale ogólnie odnosi się do interfejsu sprzętowego lub programowego, który umożliwia komunikację dwóch rozbieżnych systemów sieciowych. Z drugiej strony, zapory sieciowe zazwyczaj sprawdzają pakiety i monitorują połączenie poprzez inspekcję źródłowego i docelowego adresu IP, źródłowego i docelowego portu, protokołu IP oraz informacji z nagłówka pakietu, a następnie ostatecznie określają, czy pakiet powinien być dozwolony czy odrzucony.

Podsumowanie Brama a Firewall

W dużym skrócie, termin brama jest używany w wielu kontekstach i istnieje wiele zróżnicowanych zastosowań bram, mogą one funkcjonować w każdej z warstw OSI. Jednak ogólnie rzecz biorąc, brama jest po prostu sprzętowym lub programowym interfejsem, który pozwala dwóm różnym sieciom komunikować się ze sobą. W zasadzie łączy ona dwie rozbieżne sieci razem, pozwalając użytkownikom na komunikację w kilku sieciach. Firewall jest albo kamień węgielny infrastruktury bezpieczeństwa organizacji, system bezpieczeństwa, który monitoruje i kontroluje ruch między segmentami sieci. Firewalle zapobiegają dostępowi nieautoryzowanych użytkowników do prywatnych sieci podłączonych do Internetu, w szczególności intranetów. Firewall zasadniczo blokuje podejrzany ruch, taki jak wirusy i hakerzy, poprzez monitorowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego w oparciu o wcześniej zdefiniowany zestaw reguł.