Czym są bioetyka i etyka lekarska?

Etyka to pojęcie obejmujące system zasad moralnych zalecających właściwe i niewłaściwe postępowanie. Pojęcia, które obejmuje to: integralność, uczciwość, wybór, sumienie, wartość, moralność, prawo, sprawiedliwość i odpowiedzialność.

Etyka jest niezbędną częścią systemu opieki zdrowotnej, medycyny ludzkiej i badań klinicznych praktycznie i w zakresie nurtu dyscyplinarnego. Są to koncepcje moralności szczegółowe dla technologii biomedycznej i opieki zdrowotnej człowieka i są określane jako bioetyka i etyka medyczna, odpowiednio.

Obie koncepcje moralności – etyka medyczna i bioetyka zapewniają, że wysokiej jakości medycyna, leczenie medyczne i odpowiedzialne prawa medyczne są oferowane ludziom i ich medyczne chronione podczas udziału w badaniach i moralność zdrowotna jest bez względu na płeć, wiek, społeczność, rasę, kolor, religię itp.

Etyka medyczna i bioetyka są ściśle powiązane. Ta ostatnia jest gałęzią lub polem w obrębie tej pierwszej.

BioetykaNauka/sztuka, która ma na celu identyfikację, analizę i rozwiązanie problemów etycznych w niemal każdej dziedzinie, która jest związana z życiem i zdrowiem człowieka.

Obejmuje uczenie się i zdobywanie wiedzy, jak wyważyć kilka zagrożeń, korzyści i obowiązków.

Bioetyczne quandaries zdarzają się, gdy różne strony mają rozbieżne wartości, które wywołują przeciwstawne opinie na temat działań, które są odpowiednie.Etyka lekarska

Etyka medyczna w porównaniu z bioetyką kładzie nacisk tylko na leczenie człowieka i jest bardziej szczegółowa. Wiąże się z obowiązkami wynikającymi z aktywności lub roli.Różnica między bioetyką a etyką medyczną

Definicja

Bioetyka

Bioetyka to etyka normatywna stosowana do zasad moralnych wszystkich nauk biomedycznych (filozofii, historii, prawa, pielęgniarstwa, medycyny i biotechnologii). Kładzie nacisk na multidyscyplinarne sfery filozofii stosowanych i praktycznych biomedycznych technologii naukowych.

Etyka medycznaEtyka medyczna to system zasad moralnych, które stosują wartości i oceny do praktyki lekarskiej. Obejmuje ona działania oparte na zasadach etycznych w opiece zdrowotnej człowieka.

Zasady etyki medycznej obejmują moralność i wartości, które ludzie i pracownicy służby zdrowia muszą brać pod uwagę w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub jakiegokolwiek zamieszania.

Zasada

Bioetyka

Cztery zasady bioetyki obejmują:

Etyka medycznaZasady obejmują;

Bioethics Vs Medical Ethics: Comparison Chart