Co to jest Antecedent?

Słowo antecedent może być używane zarówno jako przymiotnik, jak i rzeczownik. Antecedent to termin, który odnosi się do wszystkiego, co przychodzi przed lub poprzedza inny. Mówi o poprzedzaniu w czasie lub porządku jako przymiotnik. Jest używany w gramatyce, aby odnieść się do poprzedniego słowa, frazy lub klauzuli, do której odnosi się zaimek. Rozważ następujący scenariusz.

Jane poinformowała mnie, że spóźni się na zajęcia.

Antecedentem w powyższym przykładzie jest „jane”. Jane jest adresowana za pomocą zaimka „ona”, co podkreśla, że antecedent jest tym, co nadaje zaimkowi jego znaczenie. Nie oznacza to jednak, że przedimek musi pojawić się przed zaimkiem. Nawet po użyciu zaimka, może się on pojawić. We wszystkich przypadkach. Jednakże, antecedencje określają znaczenie zaimka.

Co to jest Precedens?

Precedent to rzeczownik, który może być również używany jako przymiotnik. Jako rzeczownik, zwykle odnosi się do wcześniejszego wydarzenia, które działa jako model. Odnosi się do poprzedzania w czasie, kolejności i pierwszeństwa, gdy jest używany jako przymiotnik. Termin precedens ma bardzo precyzyjne znaczenie w prawie. Odnosi się do przeszłej sprawy lub wyroku prawnego, który może lub musi być przestrzegany w porównywalnych przypadkach w przyszłości. Na przykład:

Ponieważ podobne incydenty miały miejsce w regionie w ciągu poprzednich sześciu lat, adwokaci zdecydowali się powołać je jako precedens w sprawie Johna.To wyjaśnia koncepcję, że precedens odnosi się do przeszłego zdarzenia, które może być wykorzystane jako wskazówka dla przyszłych wyroków.Różnica między Antecedentem a Precedentem

Chociaż antecedent i precedens wydają się być synonimami na pierwszy rzut oka, ponieważ oba odnoszą się do poprzedniego zdarzenia lub działania, istnieje subtelne rozróżnienie między nimi. Jednak nie jest to prawdą; terminy te mają różne znaczenia. Antecedent, według Oxford English Dictionary, to coś, co istniało przed lub poprzedzało inne. Precedens, z drugiej strony, to poprzednie zdarzenie lub działanie, które działa jako model lub wskazówka. Spróbujmy zrozumieć to w ten sposób. Precedens to czynność, która może być wykorzystana jako wskazówka do wydawania w przyszłości sądów o porównywalnych sytuacjach. Z drugiej strony, antecedentem jest po prostu wszystko, co poprzedza działanie. Celem tego tekstu jest przedstawienie przeglądu słów przy jednoczesnym podkreśleniu rozróżnienia między antecedentem a precedensem.

Różnica między antecedencją a precedensem w formie wykresu

Podsumowanie

Podsumowując, oba słowa antecedent i precedens, które odnoszą się do wydarzeń lub działań, które miały miejsce wcześniej.

Chociaż oba słowa; antecedent i precedens mówią o wcześniejszych aktach lub okazjach, rola precedensu jest używana jako wytyczne lub modele przed podjęciem jakiejkolwiek przyszłej decyzji. Dodatkowo, antecedent służy jako prosty referent.