Przy obecnej przestrzeni internetowej, prawdopodobnie zetknąłeś się z terminami social network i social graph. Aplikacje społecznościowe, takie jak Facebook, są synonimami tych terminów, spopularyzowanych przez Marka Zuckerberga. Chociaż mogą one być używane w tym samym kontekście, mają różnice, które przedstawiono poniżej.

Co to jest sieć społeczna?

Sieć społeczną można zdefiniować jako strukturę społeczną obejmującą zbiór aktorów społecznych, zestawy więzi i interakcji społecznych między aktorami. Sieci społeczne istnieją już od wieków. Interakcja ludzi ze sobą jest przedstawiana jako sieci między jednostkami i grupami. Na poziomie indywidualnym tworzą się przyjaźnie i wrogości, uczniowie bawią się razem, koledzy tworzą grupy badawcze, a organizacje łączą się w projektach, nie wspominając o państwach prowadzących wojny z innymi narodami. Wszystko to składa się na sieć społeczną.

Sieć społeczna składa się ze zbioru węzłów, zwanych również wierzchołkami lub aktorami, które są połączone pewnymi relacjami, zwanymi również łukami, ogniwami, więzami lub krawędziami. Węzły reprezentują aktorów, czy to grupy, jednostki, zespoły, organizacje lub społeczności, podczas gdy więzi reprezentują formę interakcji społecznej, takiej jak dzielenie się wiadomością. Najczęściej punktami mogą być użytkownicy mediów społecznościowych, takich jak Facebook. Tutaj więzi wskazują na polubienia lub przyjaciół. Sieci społeczne zapewniają możliwości analizowania teorii sieci społecznych i badania dynamiki sieci, globalnych i lokalnych wzorców oraz identyfikacji wpływowych podmiotów.

Co to jest Social Graph?

Jest to struktura, która reprezentuje relacje społeczne między podmiotami i jest używana do reprezentowania globalnego mapowania wzajemnych powiązań między ludźmi. Termin ten był popularny na Facebooku, ale obecnie został rozszerzony, aby reprezentować wykres społeczny wszystkich użytkowników Internetu.

W 2010 roku Facebook miał największy zbiór danych sieci społecznych na całym świecie. Nadal jest klasyfikowany jako największy i ma największą liczbę użytkowników wśród wszystkich stron internetowych. Facebook ma jednak dużą przewagę nad innymi dostawcami usług, ponieważ jego graf społeczny jest w całości własnością firmy. Facebook monetyzuje to poprzez gromadzenie danych za pomocą handlu społecznościowego i marketingu bezpośredniego.Pomimo posiadania największej sieci społecznej, Facebook tworzy doświadczenie online, które nie jest tak bezbłędne, ponieważ sieć społeczna jest nieświadoma różnych relacji tworzonych na innym poziomie przez jednostki.

Podobieństwa między siecią społeczną a Social graph

  • Obie wzmacniają wzajemne powiązania między podmiotami

Różnice między siecią społeczną a grafem społecznym

Definicja

Sieć społeczna odnosi się do struktury społecznej obejmującej zbiór aktorów społecznych, zestawy więzi i interakcji społecznych między aktorami. Z drugiej strony, graf społeczny odnosi się do struktury reprezentującej relacje społeczne między podmiotami i jest używany do reprezentowania globalnego odwzorowania wzajemnych relacji między ludźmi.Rola

Sieci społeczne dostarczają dróg analizy teorii sieci społecznych i badają dynamikę sieci, globalne i lokalne wzorce oraz identyfikują wpływowe podmioty. Z drugiej strony, grafy społeczne są używane do reprezentowania globalnego odwzorowania wzajemnych powiązań między ludźmi.

Podsumowanie sieci społecznej a grafu społecznego

Sieć społeczna odnosi się do struktury społecznej obejmującej zbiór aktorów społecznych, zestawy więzi i interakcji społecznych pomiędzy aktorami. Z drugiej strony, graf społeczny odnosi się do struktury reprezentującej relacje społeczne między podmiotami i jest używany do reprezentowania globalnego odwzorowania wzajemnych powiązań między ludźmi. Obie jednak wzmacniają wzajemne powiązania między podmiotami.