Moc i zaawansowanie systemów komputerowych i oprogramowania wzrosły ogromnie w ciągu ostatnich kilku lat. Doszliśmy tak daleko, że oprogramowanie jest integralną częścią naszego życia osobistego i zawodowego. To tworzy nexus napięcia wokół dwóch bardzo znanych terminów: UI (interfejs użytkownika) i UX (doświadczenie użytkownika). Zazwyczaj używane w parze jako UX/UI design, terminy te są często używane zamiennie lub czasami niepoprawnie, ponieważ ściśle współpracują ze sobą, jeśli chodzi o projektowanie produktów. Chociaż terminy te nie są nowe, często są ze sobą mylone, zwłaszcza w przestrzeni projektowania produktów cyfrowych. Pomożemy Ci zrozumieć znaczenie tych dwóch terminów i ich różnice.

Czym jest interfejs użytkownika (UI)?

UI, skrót od interfejsu użytkownika, jest zasadniczo rozmową między użytkownikami a produktem w celu wykonania zadań, aby osiągnąć cele użytkownika. UI jest podstawowym elementem interakcji człowiek-komputer i komunikacji w urządzeniu. UI to graficzny układ aplikacji, który skupia się na każdym elemencie produktu i jego wyglądzie, który obejmuje wszystko, od przycisków, na które klikają użytkownicy, do obrazów, które widzą, tekstu, który czytają, miejsc, pól wyboru i prawie każdego elementu wizualnego, z którym użytkownicy wchodzą w interakcję. UI to prezentacja i interaktywność produktu, która w zasadzie sprowadza się do wyglądu i działania. UI ma na celu komunikację z ludźmi – zarówno pod względem interakcji, jak i projektu wizualnego – w sposób, który czuje się naturalny, prosty i łatwy do zrozumienia. UI określa wygląd i zadaniem projektantów UI jest stworzenie wyglądu i odczuć aplikacji w sposób, który przemawia do użytkowników.

Czym jest doświadczenie użytkownika (UX)?

User Experience, w skrócie UX, to ogólne doświadczenie użytkownika, jakie ma on z firmą, jej produktami i usługami. O dobrym lub złym doświadczeniu użytkownika decyduje to, jak łatwo lub trudno jest wejść w interakcję z produktem lub usługą, pod względem elementów interfejsu. Wiele osób uważa, że UX oznacza po prostu doświadczenie użytkownika, ale UX to proces projektowania doświadczeń użytkownika. Obejmuje on cały proces pozyskiwania produktu, w tym projektowanie, branding, użyteczność i funkcjonalność. UX to przede wszystkim cykl czterech podstawowych działań – Analyze, Design, Implement, and Evaluate. Analiza przekłada się na zrozumienie pracy i potrzeb użytkownika; projektowanie oznacza stworzenie projektu koncepcyjnego i określenie zachowania interakcji oraz wyglądu i działania; implementacja przekłada się na prototypowanie; a ewaluacja przekłada się na sposoby sprawdzenia, czy projekt spełnia wymogi zgodne z potrzebami użytkownika. I to właśnie zadaniem projektantów UX jest opowiadanie się za potrzebami użytkowników za pomocą rozwiązań projektowych.

Różnica między UI a UX

Znaczenie

– UI, skrót od „interfejsu użytkownika”, odnosi się do graficznego układu aplikacji, która składa się z przycisków, obrazów, tekstu, grafiki, miejsc, pól wyboru lub po prostu dowolnego elementu wizualnego, z którym użytkownicy wchodzą w interakcję. UI to prezentacja i interaktywność produktu z naciskiem na wygląd lub styl. UX, z drugiej strony, oznacza „doświadczenie użytkownika” i jest ogólnym doświadczeniem użytkownika, które ma on z firmą, jej produktami i usługami. UX to sposób, w jaki użytkownik czuje się podczas interakcji z systemem, którym może być aplikacja mobilna, aplikacja internetowa lub oprogramowanie desktopowe.

Projektowanie

– UI design to prezentacja i interaktywność produktu, jego wygląd i odczucia. UI design to proces tworzenia projektów w sposób, który sprawia wrażenie naturalnego, prostego i łatwego do zrozumienia. Jest to podstawowy element dla interakcji człowiek-komputer i komunikacji zaprojektowanej w celu komunikowania się z ludźmi, zarówno w zakresie interakcji, jak i projektowania wizualnego. Projektowanie UX z kolei obejmuje każdy aspekt interakcji użytkowników końcowych z codziennymi produktami i usługami, takimi jak strony internetowe, aplikacje mobilne, aplikacje internetowe itp. Obejmuje cały proces pozyskiwania i wdrażania produktu, od projektowania po branding, użyteczność i funkcjonalność.

Praca

– UI określa wygląd i zadaniem projektantów UI jest stworzenie wyglądu aplikacji w sposób, który przemawia do użytkowników. Projektanci UI pracują nad wizualnymi elementami aplikacji w sposób, który jest atrakcyjny i wygodny dla użytkowników. Zadaniem projektantów UX jest opowiadanie się za potrzebami użytkowników za pomocą rozwiązań projektowych. Projektanci UX są bezpośrednio zaangażowani w cały proces tworzenia doświadczeń użytkownika, które są użyteczne i przyjemne dla użytkowników. Projektują, jak działa interfejs i upewniają się, że nawigacja jest intuicyjna i stanowi wspaniałe doświadczenie dla użytkowników.

Podsumowanie

Podczas gdy UX skupia się na ogólnym doświadczeniu produktu i tym, jak sprawić, aby doświadczenie było użyteczne i przyjemne dla użytkowników, UI skupia się na wyglądzie i odczuciach, takich jak tekst, czcionki, obrazy, przyciski, kolory, układ, grafika i przestrzenie. UI jest nośnikiem dla UX, czyli połączenia użytkownika z aplikacją, które musi być jak najprostsze i jak najbardziej przejrzyste dla użytkowników. UX skupia się na ogólnym doświadczeniu produktu, a nie tylko na jego wyglądzie i stylu. UX obejmuje wiele różnych obszarów, takich jak projektowanie, branding, użyteczność, dostępność i funkcjonalność.