Globalna polityka energetyczna jest coraz bardziej uwikłana w trzy kluczowe kwestie, tj. ograniczenie emisji zanieczyszczeń, wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. W tym kontekście rozwój pojazdów elektrycznych lub pojazdów elektrycznych zasilanych energią słoneczną jest uważany za jedną z najważniejszych linii działania. Wykorzystanie energii słonecznej do ładowania pojazdów elektrycznych stwarza bowiem pewne kluczowe możliwości związane z globalnym wykorzystaniem tych pojazdów i ich zaletami w zakresie wydajności przetwarzania energii lub ich zdolności do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. W związku z tym pojazdy elektryczne lub hybrydowe typu plug-in oraz pojazdy elektryczne zasilane energią słoneczną są postrzegane jako potencjalny czynnik zmieniający sytuację w kierunku bardziej zrównoważonych modeli mobilności i energii.

Czym są samochody elektryczne?

EV, skrót od electric vehicle, to pojazd, który zamiast silnika spalinowego do napędu wykorzystuje jeden lub więcej silników elektrycznych. Pojazdy elektryczne to nowoczesne pojazdy drogowe oparte na nowoczesnym napędzie elektrycznym, który składa się z silnika elektrycznego, konwertera mocy i źródła energii. Jest to inteligentny system, który integruje sztukę i inżynierię z nowoczesnymi sieciami transportowymi. System EV składa się z podsystemów mechanicznych, podsystemów elektrycznych i elektronicznych oraz podsystemów informacyjnych. Pojazdy napędzane benzyną i olejem napędowym są głównymi sprawcami emisji CO2, a emisja ta powoduje zanieczyszczenie powietrza i ostatecznie wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt. Pojazdy elektryczne są bardziej energooszczędne niż proces spalania w samochodzie, ponieważ nie uwalniają żadnych zanieczyszczeń powietrza z rury wydechowej i zazwyczaj generują mniejszy hałas w porównaniu do odpowiedników z silnikiem spalinowym. Energia elektryczna może być generowana przez źródła odnawialne, takie jak energia wodna, wiatrowa, słoneczna i biomasa.

Czym są samochody solarne?

Samochody solarne to pojazdy elektryczne zasilane całkowicie lub częściowo przez bezpośrednią energię słoneczną. Pojazdy solarne są szczęśliwym połączeniem energii słonecznej i pojazdów elektrycznych, a te dwie technologie wzmacniają wzajemne efekty, ponieważ baterie w pojazdach elektrycznych mogą przechowywać czystą energię wytwarzaną przez panele słoneczne. Pojazdy solarne wykorzystują szereg ogniw fotowoltaicznych do przekształcania światła słonecznego w użyteczną energię elektryczną. Technologia ogniw słonecznych wykazuje znaczące zalety w stosunku do tradycyjnych źródeł energii opartych na paliwach, takie jak darmowe źródło energii, zerowa emisja, brak hałasu i wszechstronność. Jedną z alternatyw jest budowa zasilanych energią słoneczną stacji ładowania na parkingach w celu produkcji energii elektrycznej, która trafia do sieci elektrycznej, a pojazdy elektryczne mogą być zasilane energią słoneczną i wiatrową. Przemysł energii słonecznej jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Ameryce. Jednak przyszłość wykorzystania energii słonecznej do zasilania pojazdów transportowych może być nadal nieco mglista ze względu na praktyczne trudności związane z przekształceniem zwykłych samochodów w samochody solarne.

Różnica między samochodem solarnym a elektrycznym

Power– Pojazdy elektryczne, lub powszechnie idzie przez EVs, są zasilane bateriami pojazdy elektryczne, które wykorzystują jeden lub więcej silników elektrycznych zamiast silnika spalinowego do napędu. Baterie trzymają ładunek dokładnie tak, jak robią to telefony komórkowe i które zasilają silnik elektryczny, który obraca koła. Pojazdy zasilane energią słoneczną, jak sama nazwa wskazuje, są pojazdami elektrycznymi zasilanymi całkowicie lub częściowo przez bezpośrednią energię słoneczną. Samochody solarne wykorzystują układ ogniw fotowoltaicznych do przekształcania światła słonecznego w użyteczną energię elektryczną.

Praca

– Pojazdy elektryczne działają w oparciu o energię elektryczną, która jest przechowywana w dużym zestawie akumulatorów zasilających silnik elektryczny, który następnie wytwarza energię poprzez spalanie mieszanki paliw i gazów. EV używają silnika elektrycznego zamiast silnika spalinowego, który przekształca moc z baterii DC na AC, aby obrócić koła. Z kolei pojazdy solarne wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne do przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną, która jest następnie wykorzystywana do zasilania całości lub części napędu pojazdu, a także innych funkcji pomocniczych.Skuteczność

– Zarówno pojazdy elektryczne, jak i pojazdy zasilane energią słoneczną są świetnymi energooszczędnymi alternatywami w porównaniu do samochodów z silnikiem spalinowym, ponieważ nie emitują CO2, który jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. Pojazdy elektryczne są bardziej energooszczędne niż proces spalania w samochodzie, ponieważ nie uwalniają żadnych zanieczyszczeń powietrza z rury wydechowej i zazwyczaj generują mniejszy hałas. Tak samo jak pojazdy elektryczne zasilane energią słoneczną, ale samochody solarne nie są sprzedawane jako praktyczne pojazdy transportowe ze względu na trudności związane z przekształceniem zwykłych samochodów w samochody solarne. Łodzie napędzane energią słoneczną są jednak dostępne w handlu.

Podsumowanie

Samochód solarny opiera się na systemie elektrycznym pojazdu, który kontroluje energię elektryczną przepływającą z ogniw fotowoltaicznych do akumulatorów, do kół i do urządzeń sterujących. Silnik elektryczny jest zasilany wyłącznie energią elektryczną wytwarzaną przez ogniwa słoneczne, co z kolei porusza pojazd. Jednak samochody solarne nie są sprzedawane komercyjnie, ponieważ trudno jest panelom słonecznym w samochodach zebrać wystarczającą moc, aby poruszyć pojazd. Samochody elektryczne (lub EV), z drugiej strony, są nowoczesnymi pojazdami drogowymi opartymi na nowoczesnym napędzie elektrycznym, który składa się z silnika elektrycznego, konwertera mocy i źródła energii.