Wentylatory, które często są nazywane respiratorami, są urządzeniami medycznymi używanymi do sztucznej wentylacji płuc pacjentów, którzy mają problemy z oddychaniem lub którzy nie są w stanie oddychać naturalnie. Wczesne urządzenia wykorzystywały miech, który był obsługiwany ręcznie, aby nadmuchać płuca. Od czasu pojawienia się respiratorów, specjaliści medyczni opracowali różne strategie wentylacji płuc w zależności od stanu pacjenta. Dzisiejsze respiratory wykorzystują szereg zaawansowanych komponentów do mechanicznej wentylacji pacjentów. Jednak respiratory i respiratory to nie to samo.

Co to jest respirator?

Respirator to urządzenie medyczne stosowane w warunkach intensywnej terapii do wspomagania wentylacji mechanicznej. Respirator to rodzaj maszyny do oddychania, która pomaga dostarczyć tlen pacjentom mającym problemy z oddychaniem lub niezdolnym do samodzielnego oddychania. Wsparcie respiratora jest konieczne, gdy spontaniczna wentylacja jest niewystarczająca dla podtrzymania życia, co oznacza, że pacjenci nie są w stanie utrzymać poziomu wentylacji wymaganego do utrzymania funkcji wymiany gazowej. Wentylacja mechaniczna może być wymagana u pacjentów poddawanych procedurom operacyjnym lub w stanach spowodowanych zmianami fizjologicznymi lub innymi przyczynami prowadzącymi do niewydolności tlenowej. Jest to maszyna podtrzymująca życie, która podtrzymuje dopływ tlenu do mózgu, serca i nerek. Respirator jest stosowany w leczeniu poważnej niewydolności oddechowej lub niedoboru respiratora wynikającego z różnych przyczyn klinicznych. Respirator to po prostu urządzenie, które wspomaga wentylację mechaniczną.

Co to jest respirator?

Wdychanie jest głównym punktem wnikania substancji toksycznych do organizmu człowieka. Półmaska to urządzenie przypominające maskę, które chroni użytkownika przed wdychaniem substancji toksycznych, w tym oparów, gazów, par i pyłu. Zakłada się go na usta i nos, aby odfiltrować unoszące się w powietrzu cząsteczki, chemikalia lub gazy. Respiratory dzieli się głównie na dwa rodzaje: respiratory oczyszczające powietrze (APR), które dostarczają powietrze do oddychania poprzez usunięcie określonych zanieczyszczeń powietrza, oraz respiratory dostarczające powietrze (ASR), które dostarczają alternatywne powietrze do oddychania ze źródła niezależnego od atmosfery otoczenia i obejmują samodzielne aparaty oddechowe (SCBA) i respiratory z doprowadzeniem powietrza (SAR). Półmaski APR są zróżnicowane – od jednorazowych masek twarzowych, które należy wyrzucić po zalecanym okresie użytkowania, po bardziej zaawansowane maski gazowe z wymiennymi wkładami. Zdolność respiratora do wykonywania pracy zależy od skuteczności samego respiratora w danym środowisku oraz od rodzaju stosowanego respiratora.

Różnica między wentylatorem a respiratorem

Urządzenie

– Zarówno respiratory jak i wentylatory to dwa rodzaje urządzeń, które ułatwiają oddychanie w różnych okolicznościach. Jednak respirator to urządzenie medyczne, które wspiera mechaniczną wentylację w warunkach intensywnej opieki medycznej. Jest to rodzaj maszyny podtrzymującej życie, zaprojektowanej do przemieszczania powietrza oddechowego do i z płuc.Z drugiej strony, półmaska to urządzenie przypominające maskę, zakładane na usta i nos w celu odfiltrowania unoszących się w powietrzu cząstek, substancji chemicznych lub gazów. Półmaski dzielą się głównie na dwa typy: półmaski oczyszczające powietrze (APR) i półmaski dostarczające powietrze (ASR).

Funkcja

– Respirator to rodzaj maszyny oddechowej, która pomaga dostarczyć tlen pacjentom, którzy mają problemy z oddychaniem lub nie są w stanie oddychać samodzielnie. Utrzymuje tlen idący do mózgu, serca i nerek. Podstawową funkcją respiratora jest leczenie poważnej niewydolności oddechowej lub niedoboru respiratora wynikającego z różnych przyczyn klinicznych.Natomiast APR zapewnia powietrze do oddychania poprzez usunięcie określonych zanieczyszczeń powietrza, a ASR dostarcza zastępcze powietrze do oddychania ze źródła niezależnego od atmosfery otoczenia.

Wskazania

– Wskazania do zapewnienia wsparcia wentylacji mechanicznej różnią się w dużym stopniu u poszczególnych pacjentów. Do częstych wskazań należą stany spowodowane zmianami fizjologicznymi, niewydolność oddechowa spowodowana jakąś chorobą, zabiegami medycznymi lub chirurgicznymi, lub wiele innych przyczyn prowadzących do niewydolności tlenowej, takich jak uraz głowy, przedawkowanie leków itp.

Z drugiej strony, kliniczne wskazania do wspomagania respiratorem obejmują uszkodzenie układu oddechowego spowodowane ekspozycją na szkodliwe substancje chemiczne lub gazy, albo aerozole i drobne cząstki pyłu. Skrajnie niski poziom tlenu lub wysoki poziom dwutlenku węgla jest główną przyczyną niewydolności oddechowej.Streszczenie Wentylator i respirator

Wentylatory są czasami nazywane respiratorami, ponieważ oba urządzenia wspomagają sztuczne oddychanie, ale nie są to te same rzeczy. Respiratory są urządzeniami medycznymi wspomagającymi wentylację mechaniczną i są wymagane, gdy pacjent nie może utrzymać odpowiedniej wentylacji z powodu poważnej niewydolności oddechowej lub niewydolności oddechowej wynikającej z różnych przyczyn klinicznych. Z kolei respiratory to urządzenia w kształcie maski zakładane na usta i nos w celu ochrony dróg oddechowych poprzez filtrowanie substancji toksycznych, w tym niebezpiecznych oparów, gazów, par i pyłów. Zapewniają one powietrze do oddychania poprzez filtrowanie określonych zanieczyszczeń powietrza lub dostarczanie alternatywnego powietrza do oddychania z nieskażonego źródła.