Obie są zróżnicowaną dziedziną inżynierii, która zajmuje się systemami i urządzeniami mechanicznymi, ale produkty i systemy, którymi zajmują się te dwie dyscypliny, są zupełnie inne. Podczas gdy inżynieria mechaniczna zajmuje się urządzeniami mechanicznymi i systemami, które mogą być wykorzystywane do celów domowych lub przemysłowych, inżynieria lotnicza i kosmiczna skupia się na samolotach, statkach kosmicznych, rakietach i systemach uzbrojenia lub innych maszynach związanych z przestrzenią kosmiczną. Przyjrzyjmy się dobrze tym dwóm dyscyplinom inżynieryjnym.

Co to jest inżynieria mechaniczna?

Inżynieria mechaniczna jest jedną z najstarszych i najbardziej wszechstronnych dyscyplin inżynieryjnych, która zajmuje się projektowaniem, produkcją i konserwacją systemów mechanicznych lub takich rzeczy, które poruszają się jako złożona maszyna. Mechanical jest jedną z najbardziej zróżnicowanych dziedzin inżynierii, która łączy zasady fizyki inżynieryjnej i matematyki z materiałoznawstwem, aby poradzić sobie ze wszystkimi rodzajami urządzeń mechanicznych lub systemów. Inżynierowie mechanicy zajmują się badaniami, projektowaniem, produkcją i testowaniem maszyn wytwarzających i zużywających energię, takich jak silniki spalinowe, generatory elektryczne, turbiny parowe i inne. Inżynierowie mechanicy zazwyczaj analizują swoją pracę wykorzystując zasady ruchu, energii i siły, aby upewnić się, że projekty działają bezpiecznie, niezawodnie i wydajnie, a wszystko to przy konkurencyjnych kosztach. Inżynieria mechaniczna koncentruje się na technologiach i produktach, które rozwiązują problemy i służą ludzkim potrzebom. Jednym z najważniejszych etapów w tej dziedzinie jest produkcja.

Co to jest inżynieria lotnicza i kosmiczna?

Inżynieria lotnicza, zwana również inżynierią lotniczą lub inżynierią astronautyczną, jest podstawową dziedziną inżynierii dotyczącą projektowania, produkcji i konserwacji statków powietrznych, statków kosmicznych, rakiet i systemów broni oraz testowania produktów lotniczych. Aerospace to rozległa dziedzina nauki, która obejmuje dwa główne obszary, a mianowicie inżynierię lotniczą i astronautyczną. Przedmioty podstawowe obejmują badanie aerodynamiki, awioniki, materiałoznawstwa, termodynamiki, napędu, systemów kontroli i elektroniki. Podobnie jak inżynieria mechaniczna, jest ona związana z budową i konserwacją sprzętu i urządzeń mechanicznych, ale z naciskiem na środowisko lotnicze. Jest to fascynujący przedmiot, który skupia się na wszystkim, od fizyki i mechaniki lotu po zasady nawigacji i fizjologii lotniczej. Aby realizować stopień inżynierii lotniczej, musisz mieć solidne podstawy w fizyce, chemii, matematyce, informatyce, termodynamice, projektowaniu mechanicznym i dynamice płynów.

Różnica między inżynierią lotniczą a mechaniczną

Dyscyplina

– Chociaż zarówno inżynieria mechaniczna, jak i inżynieria kosmiczna są dziedzinami inżynierii, które zajmują się systemami i urządzeniami mechanicznymi, są to bardzo różne dyscypliny inżynieryjne. Inżynieria kosmiczna jest jedną z najszerszych dyscyplin inżynieryjnych, które skupiają się na samolotach i innych maszynach związanych z przestrzenią powietrzną. Inżynieria lotnicza obejmuje dwa główne obszary, a mianowicie inżynierię lotniczą i astronautyczną. Inżynieria mechaniczna, z drugiej strony, jest jedną z najstarszych dyscyplin inżynieryjnych, która zajmuje się projektowaniem, produkcją i konserwacją systemów mechanicznych lub rzeczy, które poruszają się jako złożona maszyna.

Focus– Obie dziedziny inżynierii dotyczą budowy i konserwacji sprzętu i urządzeń mechanicznych, a wiele zasad inżynierii ma zastosowanie do obu z nich. Jednak inżynieria lotnicza opiera się na środowisku lotniczym i skupia się na wszystkim, od fizyki i mechaniki lotu do zasad nawigacji i fizjologii lotniczej oraz testowania produktów lotniczych. Inżynieria mechaniczna koncentruje się na projektowaniu, produkcji i konserwacji maszyn wytwarzających i zużywających energię, takich jak silniki spalinowe, generatory elektryczne, turbiny parowe i inne.Umiejętności

– Niektóre wspólne unikalne umiejętności wymagane do pracy w obu dziedzinach obejmują silne umiejętności matematyczne i analityczne, wiedzę techniczną, kreatywne myślenie, umiejętności mechaniczne, umiejętności komunikacyjne, dbałość o szczegóły, pracę zespołową, zarządzanie sobą, zaangażowanie, zarządzanie projektami itp. Jednak, aby realizować stopień inżynierii lotniczej, musisz mieć solidne podstawy w fizyce, chemii, matematyce, informatyce, termodynamice, projektowaniu mechanicznym i dynamice płynów. Inżynieria mechaniczna, z drugiej strony, wymaga zrozumienia podstawowych pojęć fizyki, chemii, zaawansowanej matematyki, inżynierii chemicznej, inżynierii elektrycznej i nauki o materiałach.

Praca

– Inżynierowie mechanicy zajmują się badaniami, projektowaniem, produkcją i testowaniem maszyn wytwarzających energię, takich jak generatory elektryczne, turbiny parowe, turbiny wiatrowe, silniki spalinowe itp. oraz maszyn zużywających energię, takich jak urządzenia chłodnicze i systemy klimatyzacyjne. Inżynierowie mechanicy pracują w wielu branżach i obszarach, często opracowując produkty codziennego użytku. Z drugiej strony, praca inżynierów lotnictwa i kosmonautyki obejmuje projektowanie, produkcję i konserwację samolotów, statków kosmicznych, rakiet, satelitów i systemów broni lub innych produktów związanych z lotnictwem, Inżynierowie lotnictwa i kosmonautyki przede wszystkim badają aerodynamiczne osiągi samolotów i systemów napędowych.

PodsumowanieW skrócie, aerospace jest znacznie szerszą dziedziną inżynierii, która nie tylko zajmuje się projektowaniem, produkcją i konserwacją systemów mechanicznych, ale także utrzymuje nacisk na urządzenia i systemy związane z aerospace. Inżynieria mechaniczna, z drugiej strony, łączy zasady fizyki inżynieryjnej i matematyki z nauką o materiałach, aby poradzić sobie ze wszystkimi rodzajami urządzeń mechanicznych lub systemów. To powiedziawszy, inżynier lotniczy może być w stanie wykonać pracę inżyniera mechanicznego, ale inżynier mechaniczny nie może wykonać pracy inżyniera lotniczego, ponieważ inżynieria lotnicza wymaga bardziej specyficznego zestawu umiejętności. Dlatego średnia pensja inżyniera lotniczego jest stosunkowo wyższa niż inżyniera mechanicznego, ale niekoniecznie.