Grupa krwi A występuje wtedy, gdy antygeny A znajdują się na powierzchni czerwonych krwinek, a przeciwciała anty-B występują w osoczu. Krew typu B jest wtedy, gdy antygeny B występują na powierzchni czerwonych krwinek, a przeciwciała anty-A występują w osoczu. Grupa krwi AB jest wtedy, gdy w osoczu nie występują przeciwciała anty-A ani anty-B, a na komórce występują zarówno antygeny A, jak i B. Grupa krwi O jest wtedy, gdy na komórce nie występują antygeny, ale w osoczu występują zarówno przeciwciała anty-A, jak i anty-B.

Co to jest grupa krwi A?

Definicja:

Grupa krwi A to taka krew, w której erytrocyty (czerwone krwinki) mają na zewnętrznej powierzchni komórek antygen A. Antygen to specyficzne białko znajdujące się na komórkach. Osocze grupy A zawiera przeciwciała anty-B.

Genotyp:

Osoby z grupą krwi A mają jeden z dwóch możliwych genotypów – AO lub AA. W grupach krwi ABO, A jest allelem, który jest kodominujący z B, co oznacza, że jeśli oba są obecne, oba są wyrażone. Allel grupy O jest zawsze recesywny, co oznacza, że osoba posiadająca allel A i O zawsze będzie miała krew grupy A.

Dawca/Odbiorca:

Osoby z grupą krwi A mogą oddać krew osobom, które mają grupę krwi A lub grupę AB, a także mogą otrzymać krew od osób z grupą A lub grupą O. Jeśli osoba otrzyma krew z innych grup, może dojść do poważnej, zagrażającej życiu reakcji. Dzieje się tak dlatego, że antygeny i przeciwciała sklejają się ze sobą, co następnie sprawia, że komórki krwi sklejają się ze sobą. Tak więc osoba z grupą krwi A nie może otrzymać krwi od kogoś z grupą B, ponieważ przeciwciała anty-B przykleiłyby się do krwinek typu B dawcy.

Częstość występowania:

Grupa krwi A występuje u około 30% ludzi. Najczęściej występuje w niektórych populacjach, takich jak australijscy aborygeni i mieszkańcy północnej Skandynawii.

Co to jest grupa krwi B?

Definicja:

Grupa krwi B to taka krew, w której czerwone krwinki mają antygen B na zewnętrznej powierzchni komórek, a osocze zawiera przeciwciała anty-A.

Genotypy:

Genotypy typu B to BB lub BO. Ponownie, w stanie heterozygotycznym, O nie ulega ekspresji, ponieważ jest to allel recesywny. Oznacza to, że osoba z genotypem BO ma krew typu B, ale oznacza to również, że allel O może być przekazywany potomstwu.

Dawca/Odbiorca:

Osoby z grupą krwi B mogą oddać swoją krew dowolnym osobom, które mają grupę krwi B lub AB, a także mogą otrzymać krew od osób z grupą B lub O.

Częstość występowania:

Grupa krwi B występuje u 10% ludzi. Ta grupa krwi jest najbardziej rozpowszechniona w centralnych regionach Azji i niektórych krajach Afryki.

Co to jest grupa krwi AB?

Definicja:Grupa krwi AB jest wtedy, gdy krew danej osoby ma na komórkach antygeny A i B, a w osoczu nie ma ani przeciwciał anty-A, ani anty-B.

Genotyp:

Jedyny genotyp, jaki może mieć osoba z krwią typu AB, to AB. Wynika to z faktu, że w grę wchodzi genetyka niemendlowska. Jest to przypadek kodominacji, gdzie oba allele, A i B, są wyrażone.

Dawca/Odbiorca:

Osoby z grupą krwi AB mogą oddawać krew osobom z grupą AB i mogą otrzymywać krew wszystkich grup krwi ABO. Brak przeciwciał w grupie AB oznacza, że nie ma obaw o reakcję aglutynacji, ponieważ występuje ona, gdy przeciwciała dla danego antygenu, są obecne we krwi.

Częstość występowania:

Grupa krwi AB jest dość rzadka – posiada ją mniej niż 10% ludzi. W Ameryce tylko około 4% populacji ma krew AB dodatnią, a jeszcze mniej osób, 1% ma krew AB ujemną.

Co to jest grupa krwi O?

Definicja:Z grupą krwi O mamy do czynienia wtedy, gdy dana osoba nie ma na powierzchni czerwonych krwinek ani antygenu A, ani B, a posiada zarówno przeciwciała anty-B, jak i anty-A.

Genotyp:

Osoby z grupą krwi O są homozygotyczne recesywne, co oznacza, że odziedziczyły allel O od obojga rodziców. Mogą mieć tylko jeden genotyp, OO.

Dawca/odbiorca:

Podczas gdy osoby z grupą krwi O mogą oddawać krew dla wszystkich czterech grup krwi w systemie ABO, mogą otrzymywać krew tylko od osób, które mają grupę krwi O. Dzieje się tak dlatego, że mają one zarówno przeciwciała anty-A, jak i anty-B, które wywołałyby reakcję transfuzji.

Częstość występowania:

Jest to najczęściej występująca grupa krwi – około 38% osób ma krew typu O. Występowanie grupy O jest jeszcze wyższe w miejscach, w których występuje malaria, co sugeruje, że ta grupa krwi daje przewagę nad pasożytem malarii.

Różnica między grupami krwi?

DefinicjaKrew typu A ma antygeny A i przeciwciała anty-B. Krew typu B ma antygeny B i przeciwciała anty-B. Krew typu AB ma antygeny AB, a nie ma przeciwciał, a krew typu O nie ma antygenów, ale ma zarówno przeciwciała anty-A, jak i anty-B.

Genotyp

Genotypem krwi typu A jest AO lub AA. Genotyp krwi typu B to BO lub BB, a krwi typu AB – AB. Genotyp krwi typu O to OO.

Może otrzymać krew od

Osoby z grupą krwi A mogą otrzymać krew od osób z grupą A lub O. Osoby z grupą krwi B mogą otrzymać krew od osób z grupą B i O. Osoby z grupą krwi AB mogą otrzymać krew od wszystkich czterech grup krwi. Osoby z grupą krwi O mogą otrzymywać krew tylko od osób z grupą O.

Może oddać krew dlaOsoby z grupą krwi A mogą oddać krew osobom, które mają grupę A lub AB, natomiast osoby z grupą krwi B mogą oddać krew osobom z grupą B lub AB. Osoby z grupą krwi AB mogą oddać krew tym, którzy mają AB. Osoby z grupą O mogą oddawać krew dla wszystkich grup krwi.

Podsumowanie grup krwi

  • W systemie ABO istnieją cztery główne grupy krwi: A, B, AB i O.
  • Transfuzje zależą od dopasowania grup krwi i mogą powodować złe reakcje, gdy przeciwciała przyklejają się do antygenów.
  • Niektóre grupy krwi, takie jak O i A, są bardziej powszechne niż B i AB.