Od pół wieku przed tradycyjną bankowością detaliczną stawiane są wyzwania związane z przejściem na bardziej cyfrowe podejście. W końcu dotarliśmy do punktu, w którym cyfrowy model biznesowy jest dojrzały i sprawdzony. Populacja przeszła już do ery cyfrowej, w której większość to cyfrowi tubylcy. Dziś fundamenty niemal każdego banku i instytucji finansowej opierają się na sieci cyfrowej, a Internet, mobile i bankowość cyfrowa to śmietanka na szczycie tortu. Wiele banków detalicznych na całym świecie to obecnie banki cyfrowe zdominowane przez trendy fintech.

Czym jest fintech?

Fintech, portmanteau od „financial technology”, odnosi się do nowej fali firm, które rewolucjonizują usługi finansowe poprzez wykorzystanie innowacyjnych nowych technologii. Jest to branża gospodarcza składająca się z firm, których celem jest konkurowanie z tradycyjnymi metodami finansowymi, aby kształtować przyszłość bankowości. Obejmuje ogromny zakres technologii, produktów i modeli biznesowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie płacą, wysyłają pieniądze, pożyczają i inwestują.

Branże przyjmują fintech jako technikę, która sprawia, że istniejący proces dostawy jest bardziej wydajny w każdym aspekcie. Na przykład, jeśli płacisz za coś za pomocą telefonu, przelewasz pieniądze za pomocą aplikacji lub sprawdzasz wyciągi online, to już jesteś częścią tej wielomiliardowej branży zwanej fintech. Już teraz zmienia on gospodarki na całym świecie. Zaczęło się od kryzysu finansowego i braku zaufania ludzi do systemu bankowego, co ostatecznie dało początek tej finansowej rewolucji.

Czym jest bankowość cyfrowa?

Bankowość cyfrowa jest doskonałym przykładem tego, jak finansowe innowacyjne technologie kształtują przyszłość bankowości poprzez cyfryzację. Nasuwa się więc pytanie – czym jest bankowość cyfrowa? W uproszczeniu, digital banking to cyfryzacja wszystkich tradycyjnych czynności bankowych, gdzie z usług bankowych można skorzystać online bez konieczności fizycznej obecności w banku.

Bankowość cyfrowa to przejście od bankowości fizycznej do internetowej, zapewniającej wysoki poziom automatyzacji i usług internetowych za pośrednictwem interfejsu internetowego lub aplikacji mobilnej. Jest to możliwość dostępu do swoich danych finansowych za pośrednictwem usług mobilnych i bankomatowych. Termin „online” pojawił się w latach 80. i początkowo odnosił się do wykorzystania terminala, klawiatury i monitora w celu uzyskania dostępu do systemu bankowego za pośrednictwem standardowej linii telefonicznej. Kulminacja innowacji finansowych w bankowości w ciągu ostatnich kilku lat wywołała zmianę paradygmatu od konwencjonalnego modelu bankowości do współczesnego ekosystemu bankowości cyfrowej.

Różnica między fintech a bankowością cyfrową

Podstawy fintechu i bankowości cyfrowej

– Fintech, skrót od technologii finansowej, to przemysł gospodarczy składający się z firm, które rewolucjonizują usługi finansowe poprzez wykorzystanie innowacyjnych nowych technologii. Fintech to szeroka kategoria, która odnosi się do innowacyjnego wykorzystania technologii, produktów i modeli biznesowych w procesie dostarczania usług i produktów finansowych.

Z kolei bankowość cyfrowa to odejście od tradycyjnego systemu bankowego na rzecz kanałów cyfrowych, takich jak internetowy, społecznościowy i mobilny. Jest to cyfryzacja produktów i usług bankowych poprzez interfejs internetowy lub aplikację mobilną.

Cel istnienia Fintech i bankowości cyfrowej

– Celem fintech jest zaoferowanie zaufania, przejrzystości i technologii poprzez ulepszony i wydajny model biznesowy, w którym konsument stoi na korzyść ze zwiększonej wydajności. Jest to rewolucja w usługach finansowych, która ma na celu konkurowanie z tradycyjnymi metodami finansowymi, pozwalając na automatyzację procesów i eliminację pośredników wyłącznie w celu zwiększenia doświadczenia klienta.

Celem bankowości cyfrowej jest przyspieszenie i usprawnienie procesu interakcji klienta z bankami poprzez kanały cyfrowe, takie jak płatności mobilne, płacenie rachunków itp.

Zakres Fintech i bankowości cyfrowej– Bankowość cyfrowa reprezentuje wirtualny proces, który w pełni integruje się z głównym rozwiązaniem bankowym, jednocześnie pozbywając się całej papierowej roboty, takiej jak czeki, dowody wpłaty, wnioski kredytowe itp. Zakres bankowości cyfrowej jest ograniczony do działań związanych z bankowością, takich jak bankowość internetowa, planowanie finansów osobistych, portfele cyfrowe, kupony cyfrowe, płatności rachunków i transfery mobilne.

Z kolei fintech to branża usług finansowych składająca się z wielu modeli biznesowych, które znajdują się zarówno w obrębie instytucji finansowych, jak i poza nimi.

Perspektywa technologiczna

– Bankowość cyfrowa na nowo definiuje doświadczenie bankowości detalicznej, aby stać się klientocentrycznym w zakresie kanałów dystrybucji, dostarczania produktów i usług przy użyciu technologii takich jak automatyzacja procesów robotycznych, chatboty, blockchain, uczenie maszynowe, CRM itp. Łatwość użytkowania i elastyczność są w centrum modelu bankowości cyfrowej.Fintech, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu kształtowanie podstawowych funkcji dostarczanych przez usługi finansowe przy użyciu technologii takich jak automatyzacja, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja (AI), Big Data, platformy crowdfundingowe, Blockchain Bonds, robo-advising i inne.

Podsumowanie Fintech i bankowości cyfrowej

Fintech na nowo zdefiniował system finansowy i zmienił sposób, w jaki ludzie płacą, wysyłają pieniądze, pożyczają, pożyczają i inwestują. Wzrost firm fintech jest napędzany przez złożoność w tradycyjnym systemie finansowym, co pozwoliło fintechowi znaleźć szansę w słabych doświadczeniach bankowych. Dostawcy fintech oferują nowe i świeże usługi po przystępnych kosztach, poprzez dobrze zaprojektowane platformy lub aplikacje mobilne. Fintech napędza branżę finansową, aby była inteligentniejsza i bardziej zwinna, co pozwala jej wykonywać procesy szybciej niż kiedykolwiek. Bankowość cyfrowa to przejście od tradycyjnych czynności bankowych do cyfrowych, w których konsumenci mogą korzystać z usług bankowych online za pośrednictwem swoich telefonów komórkowych lub laptopów.