Czym są epistemologia i metafizyka?

Oba pojęcia związane są z filozofią.

Epistemologia (w języku greckim „episteme” oznacza „wiedzę”, a przyrostek „ologia” oznacza „naukę o” lub „badanie”) jest gałęzią filozofii, która obejmuje badanie zakresu i natury wiedzy oraz uzasadnionych przekonań, natomiast metafizyka (greckie słowo „metaphysika” – oznaczające dosłownie „po fizyce”) jest gałęzią filozofii, która obejmuje badanie prawdy i rzeczywistości. Epistemologia patrzy na to, jak wiemy, jaka jest rzeczywista rzeczywistość lub prawda i czy istnieją granice tej wiedzy specjalnie pod względem jej ważności, zakresu i metod, podczas gdy metafizyka ma na celu dokładne zrozumienie natury rzeczywistości, w tym pojęć abstrakcyjnych (tożsamość, czas, przestrzeń, byt, poznanie) i istnienia.

Co to jest epistemologia?

Termin „epistemologia” w języku greckim oznacza „episteme” i „logos”. „Episteme” oznacza „wiedzę”, a „logos” – „rozum” lub „rachunek”. Epistemologia jest tą gałęzią filozofii, która zajmuje się badaniem zdobywania wiedzy. Opiera się ona na rzeczywistości, faktach, racjonalności, uzasadnieniu i przekonaniu. Ta gałąź filozofii zajmuje się naukami kognitywnymi (badanie uczenia się, myślenia i organizacji umysłowej), kulturoznawstwem (nauka badająca różne sposoby, w jakie „kultura” rozwija i przekształca doświadczenia różnych jednostek, ich codzienne życie, władzę i stosunki społeczne).

Epistemologia obejmuje takie pytania jak „Co wiesz?” i „Skąd to wiesz?”.

Czym jest metafizyka?Metafizyka („pierwsza filozofia” lub czasem po prostu „mądrość”), jest podstawą filozofii. Obejmuje ona wszystko, co istnieje, w tym naturę samego istnienia. Metafizycy poszukują nieredukowalnych podstaw rzeczywistości lub „pierwszych zasad”, z których można wyprowadzić lub wydedukować absolutną wiedzę o prawdzie.

Różnica między epistemologią a metafizyką

Definicja

EpistemologiaJest to dział filozofii obejmujący teorię, naturę i zakres wiedzy. Skupia się także na takich pojęciach jak racjonalność przekonań, prawda i uzasadnienie.

Zajmuje się również środkami produkcji wiedzy oraz sceptycyzmem wobec twierdzeń o wiedzy. Ta gałąź filozofii zajmuje się takimi pytaniami jak: „Czym jest wiedza?”, „Czy jesteśmy częścią wiedzy?”, „Jak jest ona zdobywana?” oraz „Co ludzie wiedzą?”. Dwie główne perspektywy poznania w epistemologii to pozytywizm i interpretatywizm.

MetafizykaJest to gałąź filozofii, która kładzie nacisk na struktury rzeczywistości: czas i wieczność, byt i nicość, kaptur czasowy i osobowość, przestrzeń i czas, wolność i determinizm, umysł i ciało, cielesność i osobowość oraz byt najwyższy i naturę. Obejmuje ona w zasadzie wszystko, co istnieje, podstawowe pojęcia i przekonania na ich temat.

Gałęzie

Epistemologia

Do gałęzi Epistemologii należą;Metafizyka

Do trzech gałęzi metafizyki należą;

  • Ontologia – Jest to filozoficzna nauka o naturze bytu. Obejmuje badania pojęć i kategorii, które bezpośrednio wiążą się z bytem, w szczególności z istnieniem, rzeczywistością, oraz dziedziną, która wykazuje własności bytu i relacje między nimi.
  • Teologia – Przekonania religijne o naturze Boga. Stanowi ją potrójny aspekt: czego uczy Bóg, nauki o Bogu i prowadzi do Boga. Rodzaje teologii to; Teologia moralna (etyka chrześcijańska i kazuistyka), Eklezjologia, Teologia pastoralna i Miszmasz.
  • Nauka uniwersalna – (nauka o pierwszych zasadach rozumowania i logiki, np. prawo niesprzeczności – sprzeczne propozycje nie mogą być jednocześnie prawdziwe w tym samym sensie)

Myśl konserwatywna

Epistemologia

Człowiek/jednostka jest w stanie rozeznać prawdę i rzeczywistość dzięki swojej skłonności i zdolności do rozumowania

MetafizykaJednostka/człowiek jest dobry.

Myśl liberalna

Epistemologia

Jednostka/człowiek jest zdyskwalifikowana z możliwości rozeznania rzeczywistości lub prawdy.

MetafizykaJednostka/człowiek jest dobry.

Podsumowanie

Punkty różnic między Epistemologią a Metafizyką zostały podsumowane jak poniżej:

Epistemologia Vs Metafizyka: Comparison Chart