Czym jest Demencja z ciałami Lewy’ego i Parkinsona?

Oba schorzenia wiążą się ze spadkiem zdolności poznawczych i rozumowania, utratą komórek mózgowych i nieprawidłowymi skupiskami białka alfa-synukleiny, określanymi jako ciała Lewy’ego.

Oba schorzenia mają bardzo podobne objawy, ale zazwyczaj występują one w różnej kolejności, w zależności od tego, gdzie najpierw tworzą się ciała Lewy’ego.

Główne podobieństwa między chorobą Parkinsona a otępieniem z ciałami Lewy’ego obejmują;

 • Oba zaburzenia dotykają około miliona osób w Stanach Zjednoczonych.
 • Oba powodują wpływ na komórki nerwowe mózgu
 • Na oba te schorzenia nie ma lekarstwa
 • Objawy, które wpływają na ciało to sztywność, osłabienie i powolność ruchów.
 • Objawy, które wpływają na mózg, obejmują: utratę pamięci, rozpiętość uwagi i upośledzenie funkcjonowania wykonawczego

Białko – alfa-synukleina (białko o nieznanej funkcji występujące w tkance nerwowej) nietypowo gromadzi się w mózgu w skupiskach, zwanych ciałami Lewy’ego. Lokalizacja tych skupisk robi różnicę.

Ponadto, osoby z otępieniem z ciałami Lewy’ego wykazują większe zróżnicowanie zdolności funkcjonowania mózgu niż osoby z otępieniem w PD.

Demencja z ciałami Lewy’ego

Jest to zwyrodnieniowa choroba neurologiczna, w której demencja (spadek zdolności poznawczych) postępuje we wczesnym stadium tego problemu zdrowotnego.

Nie jest to pojedynczy stan chorobowy, ale raczej spektrum ściśle powiązanych stanów chorobowych obejmujących zaburzenia snu, funkcji autonomicznych, poznania, zachowania i ruchu.

Do objawów należą;

Stanowi 15%-25% wszystkich demencji.

Parkinson’sJest to choroba neurologiczna charakteryzująca się postępującym pogorszeniem stanu narządów lub tkanek. Pierwszym objawem jest problem z poruszaniem się. Inne objawy to drżenie rąk, utrata równowagi, sztywność, spowolnione ruchy (bradykinezja), demencja itp. Choroba dotyka przede wszystkim neuronów produkujących dopaminę w określonym obszarze ośrodkowego układu nerwowego (mózgu), określanym jako substantia nigra.

Pacjenci z chorobą Parkinsona (PD) nie doświadczają lub doświadczają jedynie nieuchwytnego spadku poznawczego, a ich głównym ograniczeniem są zaburzenia ruchowe. Jednak u niektórych osób z PD w wyniku tej choroby rozwija się otępienie. Gdy otępienie (różne objawy spadku poznawczego) rozwija się po potwierdzonym zaburzeniu ruchowym (wadliwym działaniu układu nerwowego), chorobę tę nazywamy PDD – chorobą Parkinsona z otępieniem.

Nie ma lekarstwa na tę chorobę. Dostępne są jednak leki i zabiegi pozwalające kontrolować objawy. Jest to zaburzenie przewlekłe i może oddziaływać przez całe życie.

Różnica między demencją z ciałami Lewy’ego a chorobą Parkinsona

Definicja

Demencja z ciałami Lewy’egoDemencja z ciałami Lewy’ego, określana również jako demencja (spadek poznawczy) z ciałami Lewy’ego (nieprawidłowe skupiska białka, które rozwijają się we wnętrzu komórek nerwowych), jest drugim najczęstszym typem postępującej demencji (spadek poznawczy). Nieprawidłowe złogi alfa-synukleiny w mózgu – zwane ciałami Lewy’ego, rozwijają się w komórkach nerwowych w obszarach mózgu odpowiedzialnych za ruch, myślenie i pamięć (kontrola motoryczna).

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest zaburzeniem centralnego układu nerwowego, które wpływa na ruch. Objawy pojawiają się stopniowo, czasami zaczynają się od ledwo zauważalnego drżenia (potrząsania) tylko jednej ręki. Drżenia (potrząsanie) są powszechne, ale stan chorobowy powszechnie powoduje również sztywne mięśnie, powolny chód lub powolne poruszanie się.

Symptomy

Demencja z ciałami Lewy’egoDemencja

Parkinson

Problemy z poruszaniem się

Początek objawów

Demencja z ciałami Lewy’egoOtępienie z ciałami Lewy’ego rozpoznaje się, jeśli pogorszenie funkcji mózgu – spadek poznawczy oraz objawy ruchowe i osłabienie mięśni występują jednocześnie, jeśli objawy poznawcze mają miejsce przed objawami ruchowymi lub jeśli spadek funkcji mózgu rozwija się w okresie krótszym niż 1 rok od rozpoczęcia objawów ruchowych.

Parkinson’s

Aby zdiagnozować otępienie w PD, objawy ruchowe i motoryczne, w tym drżenie, osłabienie i sztywność, muszą być obecne co najmniej 1 rok przed rozwojem funkcji mózgu, tj. spadkiem funkcji poznawczych.Lokalizacja w mózgu

Demencja z ciałami Lewy’ego

Kora mózgowa (zewnętrzna warstwa mózgu)

Parkinson

Substantia nigra (położona w środkowej części mózgu)

Przebieg choroby

Demencja z ciałami Lewy’ego

W tym przypadku przebieg choroby jest zmienny

Parkinson’s

W tym przypadku przebieg choroby jest stopniowy

Leczenie

Demencja z ciałami Lewy’ego

 • Inhibitory cholinesterazy
 • Memantyna
 • Inne leki i leki mogą być przepisane w celu leczenia innych stanów towarzyszących, takich jak depresja, zaburzenia snu lub pobudzenie.

Parkinson’s

Leki

 • Karbidopa-levodopa
 • Agoniści dopaminy
 • Inhibitory katechol-O-metylotransferazy (COMT)
 • Amantadyna
 1. Fizjoterapia
 2. Chirurgia mózgu

Nawyki dotyczące snu

Demencja z ciałami Lewy’ego

Demencja z ciałami Lewy’ego często ma większy wpływ na sen, ponieważ zaburzenia snu typu REM (Rapid Eye Movement), czyli stan chorobowy, w którym ludzie fizycznie odgrywają swoje sny podczas snu, są bardziej powszechne w początkowych stadiach demencji z ciałami Lewy’ego.

Parkinson’s

Nie dotyczy to choroby Parkinsona.

Podsumowanie

Punkty różnic pomiędzy Demencją z ciałami Lewy’ego a Parkinsonem zostały podsumowane jak poniżej: