Czy chcesz monitorować ustawienia mieszkalne dla osób postronnych lub zachować oko na swoich pracowników do podejrzanych działań lub chronić prywatną własność od intruzów, istnieje wszystkie rodzaje kamer bezpieczeństwa dla wszystkich potrzeb. Profesjonalna kamera bezpieczeństwa jest głównie sklasyfikowana w dwóch głównych typach, kamery CCTV i kamery bezpieczeństwa IP.

Terminy kamera pochodzi od łacińskiego camera obscura, co oznacza „ciemny pokój”. Kamery nadzoru przeszły długą drogę od systemów CCTV używane czyste analogowe kamery nadzoru, które używane do podłączenia do VCR do nagrywania filmów.

Teraz kamery używają w pełni cyfrowych systemów bezpieczeństwa opartych na sieci, które pochodzą z dodatkowych środków bezpieczeństwa. Wiele nowych urządzeń, takich jak bezprzewodowe nadajniki, kamery IP, kamery internetowe, serwery kamer i NVR są dodawane do sieci systemów kamer, które pochodzi jako wielkie zasoby do wykorzystania w branży bezpieczeństwa.

Co to jest kamera CCTV?

Zwrot closed-circuit television odnosi się do samodzielnego systemu nadzoru, powszechnie skracane jako CCTV, który transmituje bezpośrednie zasilanie jego podłączonych kamer bezpieczeństwa do stacji odbiorczej lub DVR (Digital Video Recorder) za pośrednictwem okablowania koncentrycznego lub UTP.

Wykorzystuje ona tradycyjną technologię częstotliwości radiowych (RF) zamiast technologii fotograficznej, stanowiąc skuteczny i opłacalny środek nadzoru wideo. System opiera się na strategicznym rozmieszczeniu kamer, które przekazują obraz do ograniczonej liczby monitorów, które mogą pracować w zależności od potrzeb.Co to jest kamera bezpieczeństwa?

Kamery bezpieczeństwa zazwyczaj pracują w połączeniu z systemami bezpieczeństwa, czy to w celu zapewnienia bezpieczeństwa w domu, czy też monitorowania dowolnej prywatnej nieruchomości lub sklepu. Kamery bezpieczeństwa są kamerami wideo, które są używane wyłącznie w celu monitorowania obszaru.Są one często instalowane w miejscach publicznych w celu ochrony ogółu społeczeństwa poprzez odstraszanie wszelkich działań przestępczych lub działać jako dowód rzeczowy w przypadku, gdy przestępstwo zostało złapane na kamerze. Profesjonalna kamera bezpieczeństwa jest głównie klasyfikowana na kamery CCTV i kamery IP.

Są one kluczowym elementem w rozwiązaniach bezpieczeństwa domowego i występują w szerokim zakresie czynników formalnych z wieloma funkcjami.

Różnica między CCTV a kamerą bezpieczeństwa

Podstawy CCTV Vs. Kamera bezpieczeństwaFraza closed-circuit television video system jest powszechnie skracana jako CCTV. Termin „closed-circuit” odnosi się do samodzielnego systemu, w którym sygnały mogą być dostępne tylko przez sprzęt w ramach systemu.

Jest to przeciwieństwo konwencjonalnej telewizji nadawczej, w której sygnały mogą być dostępne dla każdego, kto posiada sprzęt odbiorczy. Kamery bezpieczeństwa to zasadniczo kamery o zamkniętym obwodzie, które przesyłają sygnał audio i wideo do bezprzewodowego odbiornika, gdzie można je oglądać i nagrywać. Kamery bezpieczeństwa zazwyczaj pracują w połączeniu z systemami bezpieczeństwa, czy to dla bezpieczeństwa domu lub monitorowania dowolnej prywatnej nieruchomości lub ustawienia sklepu.

Technologia zaangażowana w CCTV Vs. Security Camera

CCTV jest systemem nadzoru, który przekazuje bezpośrednie zasilanie wideo z podłączonych kamer bezpieczeństwa przez bezpośrednie połączenie do sprzętu odbiorczego, takiego jak monitor. To połączenie jest zwykle wykonane z kabla koncentrycznego, ale światłowód lub pojedynczy skręcony kabel może być również używany.Cała ta sieć kamer bezpieczeństwa tworzy system zamknięty, który nie może być oglądany z zewnątrz. Inne nowoczesne systemy kamer, takie jak kamery bezpieczeństwa lub kamery dozorowe, nie zawsze są prawdziwymi systemami zamkniętymi, choć zwykle są tak określane. Odgrywają one równie ważne role w obszarach monitorowania i kontroli.

Cechy CCTV Vs. Kamera bezpieczeństwa

W odróżnieniu od kamer CCTV, kamery bezpieczeństwa przesyłają obraz jako cyfrowy strumień danych do NVR (Network Video Recorder) za pomocą pojedynczej instalacji kablowej z PoE (Power over Ethernet), która dosłownie eliminuje potrzebę kabli zasilających, ponieważ otrzymuje zasilanie z samego kabla.

-Dodatkowo, filmy są przechowywane cyfrowo, a nie fizycznie. Z drugiej strony, kamery CCTV polegają na strategicznym rozmieszczeniu kamer w celu przesyłania obrazu do ograniczonego zestawu monitorów, które mogą działać na zasadzie „as-need”. Kamery muszą być jednak umieszczone w jednym miejscu, ponieważ wymagane jest okablowanie.

Zastosowania telewizji przemysłowej Vs. Kamera bezpieczeństwa

CCTV są używane w połączeniu z urządzeniami wykrywającymi włamania w celu ochrony aktywów. Jest to niezawodny, opłacalny środek do poprawy bezpieczeństwa i ochrony. Zastosowanie systemów CCTV jest powszechnie akceptowane zarówno w obiektach publicznych jak i przemysłowych do zarządzania bezpieczeństwem.Głównym celem systemu CCTV jest zwiększenie odstraszania poprzez zapewnienie bezpieczeństwa. Kamery bezpieczeństwa są równie ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i nadzór. Na przykład systemy kamer na autostradach są używane do monitorowania i zarządzania przepływem ruchu, a tym samym kontrolowania sytuacji. Są one stosowane we wszystkich rodzajach ustawień od biznesowych do osobistych.

Podsumowanie Kamera CCTV a kamera bezpieczeństwa

Kamery bezpieczeństwa i nadzoru są dostępne w szerokim zakresie czynników formalnych i projektów dla wszystkich potrzeb bezpieczeństwa. Na przykład, kamery ruchu drogowego są używane do monitorowania i zarządzania przepływem ruchu w całym. CCTV jest często postrzegana jako narzędzie bezpieczeństwa, które odgrywa równie ważną rolę w obszarach monitorowania i kontroli. Stała się ona nieocenionym narzędziem dla organizacji zajmujących się bezpieczeństwem, kontrolą ruchu, kontrolą tłumu itp. Cel pozostaje ten sam – dostarczanie rozwiązań bezpieczeństwa wideo 24/7 dla każdej potrzeby bezpieczeństwa. Czy to dla rozwiązania bezpieczeństwa domu lub budowania systemu nadzoru dla każdego prywatnego ustawienia, zawsze możesz wybrać to, co jest najlepsze dla Twoich potrzeb.