Carbon copy vs Blind carbon copy

Cc to skrót od carbon copy i oznacza, że ktokolwiek pojawi się po Cc: otrzyma kopię wiadomości. Ludzie, którzy otrzymują pocztę mogą zobaczyć kto jeszcze dostaje kopię wiadomości. Nagłówek Cc pojawi się również w nagłówku otrzymanej wiadomości.

Bcc to skrót od blind carbon copy. Z Bcc odbiorcy określeni w tym polu nie pojawiają się w otrzymanej wiadomości. Tak więc wszyscy odbiorcy otrzymają wiadomość, ale nie będą mogli zobaczyć nazwisk innych osób na wysłanych adresach.