W ciągu ostatnich kilku lat świat biznesu coraz bardziej skupiał się na danych, ponieważ firmy generują mnóstwo danych w ramach wszystkich swoich codziennych operacji i procesów. Dane stały się wartością niematerialną, a firmy dostrzegają ich wartość. Firmy wykorzystują te dane, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w swoje działania poprzez analizę danych. Aby móc analizować dane, muszą najpierw zidentyfikować odpowiednie rodzaje źródeł informacji. Dane mogą być postrzegane jako surowiec, z którego można uzyskać informacje i wykorzystać je do rozwiązania problemów biznesowych. W związku z tym, BI i Data Science to dwa najczęściej powtarzające się terminy, o których często mówi się, gdy chodzi o dane.

Co to jest Business Intelligence?

Business Intelligence lub BI to proces oparty na technologii, który zapewnia społeczności biznesowej łatwy dostęp do danych biznesowych. BI nie jest produktem ani systemem. Każda firma generuje mnóstwo danych w ramach różnych działań i codziennych operacji. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać te dane do analiz operacyjnych i uzyskać wgląd w swoje działania w czasie rzeczywistym. Dane odgrywają fundamentalną rolę w Twoim modelu biznesowym, prowadząc do nowych, ekscytujących sposobów generowania przychodów. Jednak dane mają sens tylko wtedy, gdy są analizowane i wykorzystywane do podejmowania decyzji biznesowych. W BI chodzi o to, by wykorzystać moc danych, które generuje Twoja firma, a następnie przeanalizować je i zwizualizować, by uzyskać cenny wgląd w działalność firmy i jej wyniki. Dzięki temu można podejmować lepsze, świadome decyzje biznesowe, które pomogą rozwijać firmę. BI jest kulminacją różnych procesów i technologii, które wykorzystują surowe dane i przekształcają je w coś znaczącego.

Co to jest Data Science?

Widzieliśmy, jak dane wpływają na codzienne działania firm na całym świecie i pomagają im generować przychody z tych danych. Dane mają w sobie ogromny potencjał, a Data Science jest środkiem do rozpoznania tego potencjału i wykorzystania danych do stworzenia jak największego wpływu dla Twojej firmy. Teraz, ten wpływ może być uznany w zakresie wielu rzeczy, takich jak w formie wglądu, w formie produktów danych, lub w formie zaleceń dotyczących produktów, lub po prostu wszystko. Data science pomaga rozwiązać problemy związane z biznesem za pomocą danych i wszelkich narzędzi, które masz do dyspozycji. Masowy wzrost Big Data na przestrzeni lat dał początek nauce o danych, aby obsłużyć rosnące potrzeby przedsiębiorstw w celu uzyskania wglądu z ogromnej puli nieustrukturyzowanych zbiorów danych. Tak więc, Data Science jest prawie wszystko, co ma coś wspólnego z danymi. Data Science jest zbieranie surowych danych i analizowanie danych przy użyciu technik statystycznych i algorytmów, aby wyciągnąć pewne wnioski lub spostrzeżenia.

Różnica między Business Intelligence a Data Science

Znaczenie

– Podczas gdy zarówno BI, jak i Data Science skupiają się na danych, Data Science jest nieco bardziej złożona niż BI. W rzeczywistości Data Science może być postrzegana jako ewolucja BI. Praktycznie każdy aspekt biznesu jest teraz otwarty na gromadzenie danych. Data Science jest kulminacją różnych procesów i technologii wykorzystywanych do wydobywania użytecznych informacji i wiedzy z danych. Data Science to zbieranie surowych danych i analizowanie ich za pomocą technik statystycznych i algorytmów w celu wyciągnięcia pewnych wniosków lub spostrzeżeń. Tak więc, Data Science to w zasadzie wszystko, co ma coś wspólnego z danymi.

Focus

– BI analizuje dane historyczne firmy w celu odkrycia wzorców i trendów, aby podejmować lepsze, świadome decyzje biznesowe, które pomogą rozwijać firmę. BI polega na analizie i wizualizacji danych w celu uzyskania cennych informacji na temat firmy i jej funkcjonowania. Z kolei Data Science zajmuje się badaniem znaczenia tych trendów poprzez analizę danych z przeszłości w celu przewidywania przyszłości. Data Science to sposób na rozpoznanie potencjału danych i wykorzystanie ich do stworzenia jak największego wpływu na Twój biznes.

Strategia

– BI przyjmuje analityczne podejście do tworzenia aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji z wykorzystaniem ustrukturyzowanych danych w celu poszukiwania przewagi konkurencyjnej. BI to połączenie strategii i technologii wykorzystywanych do analizy danych. Analiza odgrywa kluczową rolę w rozwoju środowiska wspomagania decyzji BI. Narzędzia BI prezentują swoje wyniki analityczne w formie pulpitów, wykresów, raportów, diagramów itp. Data Science polega na wydobywaniu istotnych wniosków z ogromnej puli danych przy użyciu wielu różnych technologii, algorytmów i procesów.

Podsumowanie Business Intelligence vs. Data Science

Dane mają w sobie ogromny potencjał, a Data Science jest środkiem do rozpoznania tego potencjału i wykorzystania danych do stworzenia jak największego wpływu na Twój biznes. Data Science jest znacznie bardziej złożona niż BI, które jedynie przygląda się historycznym danym Twojej firmy, aby odkryć ukryte wzorce. Data Science, przeciwnie, zbiera i analizuje zarówno przeszłe, jak i obecne dane, aby uzyskać z nich pewne spostrzeżenia, które pomogą Ci rozwiązać problemy biznesowe. Ostatecznie, Data Science polega na wydobywaniu informacji lub wiedzy z danych w oparciu o różne technologie, algorytmy i procesy.