Modem, skrót od 'modulator-demodulator’, to urządzenie sprzętowe, które pozwala komputerowi lub innemu urządzeniu sieciowemu, takiemu jak router, połączyć się z Internetem. Termin „brama” ma kilka znaczeń w świecie sieci, w zależności od kontekstu. Ogólnie rzecz biorąc, brama jest urządzeniem sieciowym, które łączy ze sobą dwie różne sieci. Zasadniczo służy jako łącznik między sieciami wykorzystującymi różne architektury, protokoły lub platformy.

Co to jest modem?

Skrót od „modulator-demodulator”, modem jest urządzeniem sprzętowym, które działa jako interfejs LAN, łącząc sieć domową z dostawcą usług internetowych poprzez ten sam kabel koncentryczny, który doprowadza sygnał CATV do telewizora. Modem jest używany głównie jako urządzenie graniczne, które umożliwia komputerowi przesyłanie danych przez linie kablowe. Konfiguracja wymaga rozgałęźnika, aby oddzielić telewizję kablową od sieci domowej. Dostęp do Internetu jest zazwyczaj zapewniany przez dostawcę usług telewizji kablowej. Komputer przechowuje informacje w postaci cyfrowej, natomiast informacje przesyłane przez linie telefoniczne mają postać fal analogowych. Pobiera on dane cyfrowe z karty Ethernet komputera i umieszcza w niewykorzystanym bloku częstotliwości. Jest to jak kolejny kanał telewizyjny, ale zamiast obrazów i dźwięków, kanał ten przenosi dane cyfrowe. Obecnie modemy są używane do tworzenia szybkiego szerokopasmowego połączenia internetowego z sieci domowej do dostawcy usług internetowych za pomocą linii telefonicznej.

Co to jest Gateway?

Bramka to urządzenie sprzętowe, które funkcjonuje zarówno jako modem, jak i router, łącząc funkcjonalność obu tych urządzeń na jednym pudełku. Cóż, termin brama ma kilka znaczeń w świecie sieci. Brama to punkt sieciowy, który działa jako punkt wejścia do innej sieci. Brama to interfejs routera podłączony do sieci lokalnej w tym sensie, że jest wyjściem z podsieci lub punktem połączenia z inną podsiecią lub siecią. W szerszym znaczeniu brama służy jako połączenie między komputerami używającymi różnych protokołów, platform lub systemów operacyjnych. Brama domyślna określa, gdzie ma być wysyłany ruch danych, gdy adres docelowy nie znajduje się w tej samej sieci LAN lub jest nieznany. Zasadniczo działa jako brama pomiędzy dwoma sieciami. Może to być router, firewall, serwer lub jakiekolwiek inne urządzenie sieciowe, które umożliwia przepływ ruchu do i z sieci.

Różnica między bramą a modemem

Urządzenie

– Modem, skrót od modulator-demodulator, to urządzenie sprzętowe, które podłącza się do linii kablowej lub telefonicznej i konwertuje lub moduluje sygnał analogowy z linii kablowej lub telefonicznej na dane cyfrowe, które komputer może łatwo rozpoznać i zrozumieć. Jest to po prostu element sprzętowy, który pozwala każdemu urządzeniu sieciowemu połączyć się z Internetem. Bramka, z drugiej strony, jest urządzeniem, które łączy w sobie funkcjonalność zarówno modemu i routera na tym samym pudełku. Ogólnie rzecz biorąc, brama to punkt sieciowy, który działa jako punkt wejścia do innej sieci.

Funkcja

– Modem służy do realizacji szybkiego szerokopasmowego połączenia internetowego z sieci domowej do dostawcy usług internetowych za pomocą linii telefonicznej. Linie telefoniczne służą do przesyłania analogowych, głosowych sygnałów. Modem jest używany z linią telefoniczną lub kablem do konwersji sygnałów danych na te bardziej zgodne z możliwościami linii telefonicznej. Przesyła on i odbiera dane przez kanał komunikacyjny, taki jak linia telefoniczna, kabel koncentryczny i światłowód. Brama, jak sama nazwa wskazuje, działa jak brama pomiędzy dwoma sieciami, łącząc ze sobą wiele sieci o różnych protokołach. Zapewnia dostęp dla pakietów IP do i/lub z sieci lokalnej.

Przykład

– Router jest najlepszym przykładem urządzenia typu gateway powszechnie stosowanego w sieciach domowych, które trasuje pakiety IP pomiędzy sieciami. Umożliwia on komputerom w sieci lokalnej wysyłanie i odbieranie danych przez Internet. Firewall działa również jako brama, która bada pakiety przychodzące i wychodzące w oparciu o zestaw zdefiniowanych reguł w celu ograniczenia podejrzanych pakietów. Przykłady modemu to modem kablowy lub modem DSL. Modem kablowy umożliwia szerokopasmowe połączenie z sieci domowej do dostawcy usług internetowych za pośrednictwem połączenia kablowego. Modem DSL umożliwia szerokopasmowy dostęp z sieci domowej do dostawcy usług internetowych za pośrednictwem linii telefonicznej.

Podsumowanie Brama a modem

Modem jest urządzeniem sprzętowym jest głównie używany jako urządzenie graniczne, które umożliwia komputerowi przesyłanie danych przez linie kablowe. Przekształca on analogowy sygnał z linii kablowej lub telefonicznej na dane cyfrowe, które komputer może rozpoznać i zrozumieć. Z kolei brama to urządzenie sieciowe, które działa jako brama między dwiema sieciami; służy jako połączenie między komputerami używającymi różnych protokołów, systemów operacyjnych lub platform. Bramą może być router, firewall lub serwer, albo jakiekolwiek inne urządzenie, które umożliwia przepływ ruchu do i z sieci. Brama to po prostu inne określenie dla połączonego routera modemowego.