W październiku 2019 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wydało 7. edycję ich popularnego formatu cytowania, który oficjalnie zastąpił 6. edycję Publication Manual of the American Psychological Association opublikowaną z powrotem w 2009 roku. Siódma edycja formatu cytowania w stylu APA przynosi kilka godnych uwagi zmian, jeśli nie znaczących, od 6. edycji, która była przez prawie dekadę. Przyglądamy się niektórym z najbardziej zauważalnych zmian w najnowszym wydaniu podręcznika APA Publication Manual.

Cytaty i odniesienia w tekście

Nazwy autorów

– Szóste wydanie podręcznika APA wymaga, aby za pierwszym razem wymienić wszystkich autorów po przecinku (w przypadku prac mających od trzech do pięciu autorów), a następnie można użyć „et al.” po pierwszym autorze. Podczas cytowania prac z więcej niż sześcioma autorami, możesz użyć „et al.” po pierwszym autorze dla wszystkich cytatów.

W 7. wydaniu APA nie trzeba jednak wymieniać wszystkich autorów, nawet po raz pierwszy i niezależnie od ich liczby. Możesz po prostu użyć „et al.” po pierwszym autorze.

Wielu autorów w liście referencyjnej

– Zgodnie z APA 6 w spisie literatury można wymienić nazwiska i inicjały imion nie więcej niż siedmiu autorów. W przypadku ośmiu lub więcej autorów, można użyć „…” (elipsa z trzema odstępami) po szóstym autorze i przed ostatnim autorem.

W APA 7 w artykule referencyjnym należy wymienić nazwiska i inicjały imion do 20 autorów. W przypadku, gdy autorów jest 21 i więcej, można użyć elipsy po 19. autorze, a przed ostatnim. We wpisie referencyjnym należy wymienić nazwiska nie więcej niż 20 autorów.

Lokalizacja wydawnictwa

– W przeciwieństwie do 6. edycji, która wymagała dodania lokalizacji wydawcy źródła w cytacie, nie trzeba już umieszczać lokalizacji wydawcy (miasto, kraj/państwo itp.) w odnośniku po tytule książki.

„Birmingham, UK: Packt Publishing” stałoby się po prostu „Packt Publishing”.

Wydawnictwo Ebook

– W przypadku książek elektronicznych format, urządzenie lub platforma (kindle, nook itp.) nie są już wymagane w cytatach, ale wydawca musi być uwzględniony po tytule.

Running Head

– Running Head jest skróconą wersją tytułu i w 6. wydaniu jest pisany wszystkimi wielkimi literami. W wydaniu siódmym nie ma running head – jest tylko numer strony i tytuł pracy (wersja skrócona).

Formatowanie DOI i URL

– DOI (Digital Object Identifier) to unikalny alfanumeryczny ciąg znaków używany do identyfikacji książek i czasopism. Zarówno DOI jak i URL są prezentowane jako hiperłącza w 7 edycji i nie trzeba już używać etykiety „DOI”. Dodatkowo nie trzeba już umieszczać „Retrieved from” przed adresem URL, chyba że wymagane są dane do pobrania.Website Name

– Nazwa strony internetowej musi być zawarta w odnośniku w postaci zwykłego tekstu, po którym następuje kropka przed adresem URL, chyba że nazwa jest taka sama jak autora.

Formatowanie papieru

Formatowanie papieru

– W siódmym wydaniu podręcznika APA określono dwa różne sposoby układania referatu, jeden dla studentów, drugi dla profesjonalistów. Istnieją więc osobne wytyczne dla referatów studenckich i profesjonalnych. W 6. edycji natomiast oba referaty są sformatowane w ten sam sposób.

Czcionki

– Siódma edycja podręcznika APA zapewnia większą elastyczność, jeśli chodzi o czcionki. W przeciwieństwie do 6. edycji, która ogranicza użycie czcionek do 12-punktowego Times New Roman, 7. edycja przynosi kilka nowych opcji. Tak więc teraz możesz użyć Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10 i Georgia 11 oprócz Times New Roman 12.

Tytuł– W 7. wydaniu tytuł jest teraz pogrubiony, podobnie jak wszystkie etykiety sekcji. W pracach studenckich pomija się teraz nagłówek, chyba że instruktor powie inaczej.

Poziomy nagłówków

– Poziomy nagłówków 3, 4 i 5 zostały zaktualizowane w siódmym wydaniu, aby poprawić czytelność. Nagłówki Poziomu 4 nie są już kursywą, lecz wcięciem. Nagłówki poziomu 5 są kursywą i wcięte.

Podsumowanie

Poprawiona wersja, Publication Manual of the American Psychological Association 7th Edition przynosi kilka istotnych zmian w stosunku do dziesięcioletniej APA 6th Edition. Tak więc, każdy kto jest dobrze zorientowany w APA 6 cytatów pisania, przejście do APA 7 powinno być gładkie. Niektóre z zauważalnych zmian obejmują pominięcie lokalizacji wydawcy w referencjach książkowych, włączenie nazw stron internetowych, usunięcie formatu ebooka lub platformy, kapitalizację terminów etnicznych i rasowych oraz inne zmiany w odniesieniu do formatowania tekstu.