Czym jest adaptacja do zmian klimatu?

Adaptacja do zmian klimatu to strategia zmiany społecznych i ekologicznych sposobów bycia w celu zmniejszenia szkodliwych skutków zmian klimatu. Polega ona na zmianie społeczeństwa i ekosystemów tak, aby skutki zmian klimatu nie były tak znaczące lub dotkliwe.

Podejścia do adaptacji do zmian klimatu

Wykorzystanie pozytywnych skutków zmian klimatu

Jednym z podejść do adaptacji do zmian klimatu jest wykorzystanie pozytywnych skutków zmian klimatu. Na przykład cieplejszy klimat zwiększy wydajność rolnictwa w częściach półkuli północnej, takich jak Skandynawia, ze względu na dłuższe sezony wegetacyjne i mniejszy obszar pokryty zmarzliną.

Praca nad ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatycznych

Innym sposobem adaptacji jest przygotowanie się na negatywne skutki zmian klimatu. Obejmuje to budowę falochronów w celu zmniejszenia skutków podnoszenia się poziomu morza w miastach nadmorskich, takich jak Nowy Jork, Szanghaj czy Amsterdam. Miasta w obszarach, w których coraz częściej występują powodzie, zaczęły projektować drogi i chodniki, które są bardziej chłonne, aby złagodzić skutki powodzi.

Większość klimatologów uważa, że konieczna będzie przynajmniej częściowa adaptacja do zmian klimatu, ponieważ nawet gdyby dziś zaprzestano wszystkich emisji dwutlenku węgla, do atmosfery zostałoby już dodanych wystarczająco dużo gazów cieplarnianych, by spowodować znaczące zmiany.

Co to jest Mitigation?

Strategie łagodzenia zmian klimatycznych mają na celu ograniczenie lub zapobieganie samym zmianom klimatycznym, tak aby społeczeństwo i ekosystemy nie musiały się tak bardzo dostosowywać, aby móc rozwijać się w nowym reżimie klimatycznym. Łagodzenie może nadal wymagać zmiany stylu życia, ponieważ łagodzenie lub ograniczanie zmian klimatycznych oznacza również redukcję zachowań lub procesów, które prowadzą do zmian klimatycznych.

Podejścia do łagodzenia zmian klimatu

Niektóre z najwcześniejszych reakcji politycznych i ekonomicznych skutecznie łagodziły zmiany klimatu. Łagodzenie to związane jest z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, a konkretnie emisji dwutlenku węgla, która jest podstawowym czynnikiem powodującym współczesne globalne zmiany klimatyczne.

Ograniczanie źródeł emisji dwutlenku węglaChociaż istnieją również naturalne źródła emisji gazów cieplarnianych, na przykład erupcje wulkanów, większość emisji gazów cieplarnianych jest dziś wytwarzana przez działalność człowieka. Obejmuje to zwierzęta hodowlane, emisje z fabryk i emisje samochodowe. Większość działań łagodzących polega na ograniczeniu tych źródeł.

Wiele dużych miast, takich jak Nowy Jork czy Seattle, inwestuje w transport publiczny, aby ograniczyć korzystanie z samochodów, które są powszechnym źródłem emisji dwutlenku węgla. Tymczasem wiele miast i indywidualnych właścicieli domów zachęca się do korzystania z alternatywnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, aby zmniejszyć zależność od gazu ziemnego i innych paliw kopalnych. Ponieważ zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza bydło, zostały również powiązane ze zwiększoną emisją gazów cieplarnianych, niektórzy eksperci sugerują spożywanie mniejszej ilości mięsa w celu złagodzenia zmian klimatycznych.

Wzmacnianie pochłaniaczy dwutlenku węglaOprócz redukcji emisji dwutlenku węgla, naukowcy, wynalazcy i przywódcy miejscy sugerują również wzmocnienie elementów środowiska, które pochłaniają dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane. Jednym z przykładów zwiększenia pochłaniania węgla jest zwiększenie liczby drzew. Zaproponowano również usunięcie dwutlenku węgla z atmosfery i zatrzymanie go gdzieś, np. pod powierzchnią oceanu. Jedną z propozycji jest wychwytywanie dwutlenku węgla emitowanego z fabryk i przechowywanie go tak, aby nie trafił do atmosfery. W centrum uwagi tego podejścia jest znalezienie sposobów na bezpośrednie sekwestrowanie lub usuwanie gazów cieplarnianych z aktywnych cyklów naturalnych. Techniki te mogą być tak mało zaawansowane technicznie, jak zwiększenie średniej roślinności w dużych miastach, zwłaszcza drzew, aby przyjąć więcej dwutlenku węgla, lub bardzo zaawansowane technicznie.

Podobieństwa między adaptacją do zmian klimatu a łagodzeniem ich skutków

Zarówno adaptacja, jak i łagodzenie są reakcjami na zmiany klimatu, mającymi na celu zmniejszenie szkodliwych skutków, jakie mogą one mieć na obecne społeczeństwo i globalną biosferę. Wymagają one również modyfikacji obecnego sposobu wykorzystywania i zużywania energii, jak również sposobu budowania społeczności. Oba są też w niektórych kontekstach bardzo kontrowersyjne.

Różnice między adaptacją do zmian klimatu a łagodzeniem ich skutków

Chociaż istnieją podobieństwa między adaptacją do zmian klimatu a łagodzeniem ich skutków, istnieją również znaczące różnice, które obejmują następujące kwestie.  • Adaptacja do zmian klimatu próbuje zmniejszyć negatywne skutki przyszłej zmiany klimatu, niekoniecznie zapobiegając samym zmianom klimatu, natomiast łagodzenie skutków zmian klimatu stara się zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatu poprzez zapobieganie zmianom klimatu lub zmniejszenie stopnia, w jakim klimat się zmienia.
  • Adaptacja wykorzystuje również pozytywne sposoby, w jakie zmiana klimatu może wpłynąć na społeczeństwo, podczas gdy łagodzenie skupia się na zapobieganiu negatywnym skutkom.
  • Adaptacja może również obejmować modyfikację ekosystemów innych niż ludzkie, aby uczynić je bardziej odpornymi na skutki klimatu, podczas gdy łagodzenie zwykle obejmuje tylko aspekt ludzki, ponieważ zakłada się, że ludzie są główną przyczyną.

Adaptacja do zmian klimatu a łagodzenie skutków zmian klimatu

Podsumowanie Adaptacja do zmian klimatu a łagodzenie ich skutków

Adaptacja do zmian klimatu polega na dostosowaniu społeczeństwa i ekosystemów w taki sposób, aby nie były one tak poważnie dotknięte negatywnymi skutkami przyszłych zmian klimatu.

Przykłady adaptacji do zmian klimatu obejmują budowanie wałów morskich i projektowanie bardziej chłonących wodę nawierzchni dróg w celu złagodzenia skutków powodzi.Łagodzenie zmian klimatycznych polega na zapobieganiu zmianom klimatycznym w pierwszej kolejności, aby zapobiec szkodliwym konsekwencjom.

Przykłady obejmują projektowanie samochodów i miast w taki sposób, aby zużywały mniej energii, jak również alternatywne formy energii, które nie wymagają paliw kopalnych powodujących emisję dwutlenku węgla.Adaptacja do zmian klimatycznych i łagodzenie różnią się tym, że adaptacja do zmian klimatycznych dostosowuje społeczeństwo i ekosystemy do przetrwania zmian klimatycznych, natomiast łagodzenie dostosowuje społeczeństwo i ekosystemy do zapobiegania zmianom klimatycznym.

Adaptacja stara się również wykorzystać wszelkie pozytywne skutki zmian klimatycznych, podczas gdy łagodzenie skupia się na zapobieganiu negatywnym konsekwencjom.

Ponadto adaptacja do zmian klimatycznych może również modyfikować naturalne ekosystemy, podczas gdy łagodzenie skupia się na elementach ludzkich, ponieważ antropogeniczne emisje węgla są główną przyczyną współczesnych globalnych zmian klimatycznych.